X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41068
Przesłano:

Polska w Europie - członkostwo w Unii Europejskiej. Konspekt z zajęć otwartych dla nauczycieli

KONSPEKT Z ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA NAUCZYCIELI
Przedmiot: Funkcjonowanie osobiste i społeczne

TEMAT: Polska w Europie- członkowstwo w Unii Europejskiej

DATA ZAJĘĆ OTWARTYCH : 21.05.2019r.
KLASA: I,II,III Przysposabiająca do pracy
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ : 90 minut
PROWADZĄCA : mgr Magdalena Czaplicka
CEL GŁÓWNY:
Kształtowanie postaw obywatelskich i świadomości europejskiej

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• uczeń zna podstawowe informacje o Unii Europejskiej
• rozpoznaje i wymienia symbole Unii Europejskiej,
• opisuje wygląd flagi,
• przyjmuje właściwą postawę podczas słuchania hymnu

METODY:

• słowne (pogadanka, instruktaż, formułowanie pytań i odpowiedzi),
• oglądowe (ilustracje),
• praktyczne (prace plastyczne)

FORMA PRACY:
• indywidualna,
• grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• karty pracy,
• ilustracje,
• nagranie hymnu,
• flaga,
• paszport,
• banknot euro,
• atlas geograficzny.

PRZEBIEG ZAJĘĆ :
I. Część wstępna
1. Czynności organizacyjno – porządkowe:
- powitanie
- sprawdzenie obecności

II. Część główna
1. Podanie tematu lekcji, zapisanie go na tablicy, przepisanie, napisanie po śladzie w zeszytach;
2. Przeczytanie podstawowych informacji i pogadanka na temat Unii Europejskiej, członkostwa Polski, prezentacja symboli, wklejenie do zeszytu notatki i podpisanie symboli, zaznaczenie na mapie konturu Polski;
3. Odsłuchanie hymnu- przyjęcie właściwej postawy ciała;
4. Karty pracy- dopasowywanie tekstów związanych z symbolami narodowymi do wzorów graficznych (uczniowie czytający), udzielenie odpowiedzi na pytania o symbole Unii Europejskiej (prawda, fałsz )- uczniowie czytający, dopasowanie właściwych symboli do wzoru oraz dopasowanie sylab do wzoru napisu Unia Europejska (uczniowie nieczytający), odszyfrowanie tytułu hymnu Unii Europejskiej i zapisanie hasła(uczniowie czytający), pokolorowanie flagi i maskotki Unii Europejskiej(uczniowie nieczytający).

III. Część końcowa
1. Krótkie podsumowanie zajęć, ocena aktywności uczniów;
2. Porządkowanie stanowisk pracy;
3. Zakończenie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.