X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4105
Przesłano:
Dział: Języki obce

Auskunft auf der Straße. Scenariusz lekcji z języka niemieckiego

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

Scenariusz lekcji: język niemiecki Klasa II TE

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

Uczniowie, wiedząc już gdzie znajdują się zabytki, sklepy i miejsca użyteczności publicznej w mieście Lindau, uczą się pytać o drogę i udzielać wskazówek pytającym.

Cele lekcji:

1. Formułowanie pytań o drogę.
2. Udzielanie odpowiedzi na postawione pytania.
3. Utrwalenie przyimka zu/mit, über/durch .

Cele sformułowane w języku ucznia:

1. Będziesz umiał zapytać się o drogę.
2. Będziesz umiał udzielić informacji jak dojść do określonego celu.
3. Będziesz umiał prawidłowo połączyć przyimki zu/mit, über/durch z rzeczownikiem w odpowiednim przypadku.

Na Co Be Zu ( co uczniowie będą potrafili po lekcji )

Każdy z was nauczy się zadawać pytania o drogę i udzielać informacji na ten temat.

Przebieg lekcji

Na początku lekcji następuje powtórzenie poznanych wcześniej zwrotów; Gibt es ein Rathaus in Lindau ? Was gibt es noch in Lindau ?
Następnie nauczyciel objaśnia znaczenie nowych wyrażeń: die Auskunft, über die Brücke, durch den Park, geradeaus, entlang, da fängt die Schellingstraße an.
Z kolei uczniowie patrzą na mapkę Lindau i słuchają dialogu między mieszkanką miasta i turystą str.18, ćwicz.11. Następnie ołówkiem zaznaczają na mapie drogę jaką musi przebyć turysta, by dostać się z Karl- Beyer – Plato na dworzec. Uczniowie słuchają nagrania dwukrotnie.
Z kolei czytają tekst w chmurce, z którego dowiadują się, że wskazówki mieszkanki miasta zaprowadziły turystę nie na dworzec, ale do Diebsturm. Wspólnie próbują rozwiązać problem turysty,ćwicz.13. Z kolei przystępują do wykonania ćwiczenia 14,,Wege in der Stadt beschreiben „ gdzie wspólnie przyporządkowują zdania do rysunków, np. Das Bild Nr.1 – Gehen Sie immer geradeaus; Das Bild Nr 4 – Gehen Sie über die Brücke.
Następnie uczniowie układają dialogi typu:
A. Entschuldigung, wie komme ich zur Post?
B. Gehen Sie geradeaus bis zum Dom, dann links.

A. Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof ?
B. Am besten fahren Sie mit dem Bus, Linie 12.
Nauczyciel podaje przykłady i wyjaśnia, że kolory użyte w ćwiczeniu pomagają prawidłowo połączyć przyimki z rzeczownikami w odpowiednim przypadku ( zu/mit + celownik, über/durch + biernik ) ćwicz. 15. Uczniowie pracują w parach pod nadzorem nauczyciela. Rozwiązania zapisują w zeszycie. Poznane struktury utrwalają w tekście z lukami, gdzie muszą odpowiednimi przyimkami, durch, zu, über, mit, uzupełnić tekst ( ćwicz.16 str.20).Poprawność rozwiązania kontrolują słuchając nagrania.

Kluczowe pytania dla ucznia

Jakie zwroty i wyrażenia musisz znać żeby zapytać o drogę i udzielić informacji gdy ty będziesz pytany o dojście do jakiegoś obiektu, miejsca.

Dodatkowe ćwiczenia ; ćwiczenie nr 18, 19, 21 zeszyt ćwiczeń str. 77.

Jak sprawdzę czy cele lekcji zostały osiągnięte?

Pod koniec lekcji uczniowie otrzymają karteczki z niedokończonymi zdaniami, które sami uzupełnią,np.
1.Na dzisiejszej lekcji nauczyłem się........ 2. Zrozumiałem,że......... 3. Zaskoczyło mnie.........
Odpowiedzi uczniów będą dla mnie informacją zwrotną, co zostało osiągnięte, a co należy jeszcze powtórzyć.

Praca domowa

Strona 77 ćwiczenie18, Wie komme ich zum/zur.....? Ergänze.
Ćwiczenie 19, mit dem Bus oder mit der Sraßenbahn ? Ergänze.
Strona 78 Ćwicz.enie 21. Über oder durch ? Ergänze.

Materiały i pomoce dydaktyczne

Podręcznik ,, Direkt 1b z ćwiczeniami“, magnetofon, płyta CD z nagraniami tekstów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.