X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41047
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Spotkanie z Brzydkim Kaczątkiem - doskonalenie rozpoznawania stanów emocjonalnych. Scenariusz zajęć z rewalidacji indywidualnej

Scenariusz zajęć z rewalidacji indywidualnej
Temat: Spotkanie z Brzydkim Kaczątkiem - doskonalenie rozpoznawania stanów emocjonalnych.
Cele zajęć:
Ogólne:

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych,
- różnicowanie stanów emocjonalnych w zależności od kontekstu sytuacyjnego,
- doskonalenie umiejętności naśladowania.

Operacyjne
Uczeń potrafi:
- rozpoznać i nazwać swój nastrój w danym fragmencie baśni,
- rozpoznać i nazwać uczucia bohatera literackiego w zależności od kontekstu sytuacyjnego,
- podać tytuł baśni, z której pochodzi postać przedstawiona na ilustracji,
- naśladować ruchy postaci z baśni,
- ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej.
Metody pracy:
Podająca: pogadanka wstępna.
Ćwiczebna: rozwiązywanie zadań, ćwiczenia ruchowe.
Problemowa: samodzielne wykonywanie zadań.
Forma pracy: indywidualna
Środki dydaktyczne:
Graficzne symbole przedstawiające uczucia, baśń pt. ,,Brzydkie Kaczątko” (w: ,,Baśnie,” J. C. Andersen, Kraków 2000), obrazek do pokolorowania, napisy z rozsypanki wyrazowej, nożyczki.

Szczegółowy przebieg zajęć:

I. Zajęcia wstępne:
1. Przywitanie z uczniem.
2. Przedstawienie planu pracy na lekcji.
II. Zajęcia zasadnicze:
1. Rozpoznawanie nastroju
Przebieg: Na stoliku leżą symbole graficzne uczuć (zadowolenie, smutek, złość, strach). Dziecko wybiera ten symbol, który ilustruje obecny stan jego nastroju.
2. Kolorowanie obrazka
Przebieg: Dziecko koloruje obrazek przedstawiający tytułową postać z baśni „Brzydkie Kaczątko”. Nazywa postać i podaje tytuł baśni.
3. Zabawa ruchowa
Przebieg: Dziecko przy pomocy prowadzącego przypomina sobie inne postaci z baśni, np. mama – kaczka, kaczątka, dzikie gęsi, łabędzie. Dziecko naśladuje ich ruchy.
4. Rozsypanka wyrazowa
Przebieg: Dziecko wycina napisy i z rozsypanki wyrazowej układa zdanie –
„Brzydkie Kaczątko cieszy się, że jest pięknym łabędziem”.
5. Odgadywanie uczuć
Przebieg: Prowadząca czyta wybrane fragmenty baśni pt. ,,Brzydkie Kaczątko”. Dziecko odgaduje uczucia bohatera znajdującego się w różnych sytuacjach, podnosząc do góry odpowiedni symbol graficzny.
III. Zajęcia końcowe:
1.Podsumowanie lekcji.
2.Uporządkowanie miejsca pracy.
3.Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.