X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4101
Przesłano:

Dużo rytmu i trochę melodii - instrumenty perkusyjne. Konspekt zajęć z muzyki dla klasy 4

Cel główny: Uczeń umie podać nazwy instrumentów perkusyjnych oraz rozróżnia ich brzmienia.
Cele:
Uczeń:
a) zna nazwę i budowę poznanych instrumentów perkusyjnych,
b) zna źródło dźwięku tych instrumentów,
c) zna sposoby wydobywania dźwięku z poznanych instrumentów,
d) potrafi ułożyć akompaniament perkusyjny do piosenki,
e) potrafi dokonać podziału instrumentów perkusyjnych ze względu na:
- sposób wydobycia dźwięku,
- rodzaj źródła dźwięku,
- możliwości grania melodii.
f) współpracuje z zespołem według ustalonych reguł,
g) gra na instrumentach perkusyjnych proste akompaniamenty do utworów muzyki klasycznej,
h) wie, w jaki sposób człowiek pierwotny tworzył instrumenty oraz jakie funkcje one spełniały,
i) kształci spostrzegawczość, pamięć muzyczną, słuch muzyczny, umiejętność porównywania,
j) umie podać nietypowe przedmioty, które mogą zastępować instrumenty perkusyjne.

Formy pracy:
- zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Metody pracy:
- aktywizująca,
- rozmowa kierowana,
- ćwiczeniowa (śpiew, gra na instrumentach –metoda Carla Orffa, słuchanie muzyki- Batii Strauss).,
- filmy dydaktyczne,
- pokaz z wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych,

Środki dydaktyczne:
- podkład instrumentalny do piosenki „Taniec w deszczu”;
- prezentacja multimedialna o instrumentach perkusyjnych;
- podręcznik do muzyki do kl. 4:”Muzyka i my”;
- zestaw instrumentów perkusyjnych;
- przykłady brzmień instrumentów(nagrania i filmy);
- samodzielnie skonstruowane instrumenty;
- nagranie: „Polki trich-trach” Johanna Straussa, „Tańca węgierskiego nr 5” J. Brahmsa;
- fragmenty filmów: „The Stomp out loud”, “Afrykańskie rytmy”, “Lot trzmiela “ Rimskiego-Korsakowa na marimbę, dźwięk gongu, wibrafonu, „Taniec z szablami” Chaczaturiana na inst. perkusyjne,
- radiomagnetofon,
- laptop, rzutnik multimedialny, ekran, głośniki,

Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjne:
sprawdzenie listy obecności;
przypomnienie i utrwalenie piosenki „Taniec deszczu”.

2. Rozgrzewka umysłowa:
- Dzieci oglądają fragment utworu„Taniec z szablami” Chaczaturiana, przedstawiający grupę muzyków grających na instrumentach perkusyjnych ( metalofon, wibrafon, marimba).
- Nauczyciel zadaje pytanie: Czy zwrócili uwagę na instrumenty, które grały i czy znają ich nazwy?

3. Nauczyciel prowadzi z uczniami rozmowę na temat instrumentów, pyta, które były najwcześniej skonstruowane i jaka role pełniły.
- Prezentacja filmu przedstawiającego afrykańskie instrumenty perkusyjne.
- Podanie przez nauczyciela tematu lekcji i zapisanie go w zeszytach.

4. Prezentacja multimedialna na temat instrumentów perkusyjnych.
- Rozmowa na temat pierwszych instrumentów muzycznych. Pierwotnie były to ręce i stopy, które uderzały , klaskały, tupały. W ten sposób wydobywane dźwięki nazywamy gestodźwiękami.
- Prezentacja materiałów, z których ludzie pierwotni, a także ówczesne plemiona afrykańskie wykonywały swoje instrumenty i rozmowa z uczniami, jakie funkcje mogły one pełnić.

5. Uświadomienie uczniom, że dawne instrumenty przez wieki ulegały przekształceniom, aż trafiły do zespołów instrumentalnych, orkiestr, szkół. W czasach dzisiejszych muzyki-instrumentalista uczyć się grac na około 40 różnych instrumentach perkusyjnych.

- Podział instrumentów perkusyjnych ze względu na:
• sposób wydobycia dźwięku;
• źródła dźwięku;
• możliwość grania melodii lub samego rytmu;
Podczas prezentacji uczniowie nie tylko oglądają instrumenty, ale także słuchają ich brzmienia oraz oglądają filmy, na których przedstawione są niektóre instrumenty.

6. Rozdanie uczniom zestawu szkolnych instrumentów perkusyjnych: bębenków, grzechotek, kołatek, drewienek, tamburyna, trójkątów, talerzy.
- Wspólne muzykowanie do utworu „Trich trach polka” Johanna Straussa.
- Wykonanie utworu przez uczniów pod dyrygenturą wybranego ochotnika.
- Wykonanie utworu „Taniec węgierski nr 5” Johannesa Brahmsa.

7. Prezentacja filmu, który ukaże uczniom nietypowe możliwości wykorzystanie niektórych przedmiotów jako instrumentów.
- Krótka informacja na temat zespołu „The Stomp”.
- Pokazanie samodzielnie skonstruowanych instrumentów perkusyjnych.
- Zadanie pracy domowej, która będzie polegała na wykonaniu własnych instrumentów perkusyjnych. Instrumenty te zostaną wykorzystane na lekcjach do wspólnego muzykowania i tworzenia prostych akompaniamentów.

8. Podsumowanie zajęć.
- Utrwalenie informacji o instrumentach, ich podziale i przykładach.
-Prezentacja filmu „Bossa Nowa sem Carl Orff”.
- Uczniowie zapisują wszystkie instrumenty perkusyjne, które wykorzystane zostały w utworze.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.