X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40936
Przesłano:

Scenariusz apelu z okazji Dnia Papieskiego

Apel z okazji XVII Dnia Papieskiego pod hasłem:

Jan Paweł II - Idźmy naprzód z nadzieją

Piosenka: Barka

Różnym naszym pomysłom oraz decyzjom towarzyszą obawy, czy uda nam się zrealizować marzenia, osiągnąć zamierzony cel? Może to będzie szóstka z przedmiotu, z którego mamy największe trudności, lub pierwsze miejsce w zawodach sportowych albo zdobycie autografu swojego idola. Nie możemy pozwolić, by te obawy zniechęcały nas do działania.

Do tego, by wierzyć w siebie i mieć nadzieję, zachęcał papież Jan Paweł II. Dlatego w tym roku Dzień Papieski jest obchodzony pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Papież pokładał nadzieję w dzieciach i przypomniał w specjalnym Liście do dzieci, że Pan Jezus i Maryja wzywają nas do ważnych zadań:

Poprzez wieki aż do naszych czasów nie brak dzieci, nie brak chłopców i dziewcząt wśród świętych i błogosławionych Kościoła. Tak jak w Ewangelii Pan Jezus okazuje im szczególne zaufanie, tak również Jego Matka Maryja w ciągu dziejów nieraz czyniła małe dzieci powiernikami swej matczynej troski. Przypomnijcie sobie św. Bernadettę z Lourdes, dzieci z La Salette, czy też już w naszym stuleciu Łucję, Franciszka i Hiacyntę z Fatimy (...) Prawdą jest, że Pan Jezus oraz Jego Matka wybierają często właśnie dzieci, ażeby powierzać im sprawy wielkiej wagi dla życia Kościoła i ludzkości. (...) Odkupiciel niejako dzieli się z nimi troską o innych ludzi: o rodziców, o kolegów i koleżanki. Czeka bardzo na ich modlitwę. Jan Paweł II List do dzieci https://liturgia.wiara.pl/doc/419844.List-do-dzieci-Ojca-swietego-Jana-Pawla-II

Przez ponad 25 lat, gdy Jan Paweł II był papieżem, przypominał też, skąd brać siłę do „pójścia z nadzieją” i wypełniania swoich obowiązków:

Wiara w Chrystusa i nadzieja, której On jest mistrzem i nauczycielem, pozwalają człowiekowi odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad tym wszystkim, co w nim jest słabe i grzeszne, a zarazem ta wiara i nadzieja prowadzą do zwycięstwa nad złem i skutkami grzechu w świecie nas otaczającym. Chrystus wyzwolił Piotra z lęku, który owładnął jego duszą na wzburzonym morzu. Chrystus i nam pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu, jeżeli z wiarą i nadzieją zwracamy się do Niego o pomoc. «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!» (Mt 14, 27)
Jan Paweł II – Homilia do młodzieży http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/431/pkt/2/pos/7/haslo/nadzieja

Piosenka: Na jeziorze wielka burza

Życie Świętego Papieża Jana Pawła II, pozwala odkryć w nim człowieka pełnego nadziei, którą czerpał ze spotkania z Panem Bogiem na modlitwie.
Jak sam mówił swoją pobożność zawdzięczał rodzinie, a zwłaszcza swemu ojcu, człowiekowi głęboko religijnemu:

„Mój ojciec był człowiekiem wyjątkowym. Jako dziecko, po śmierci mojej matki, zdarzało mi się, że budziłem się w nocy i zastawałem mego ojca na kolanach, tak samo jak widziałem go zawsze na kolanach w kościele. Prosty fakt patrzenia na niego, jak klęczy, wywarł zdecydowany wpływ na moje młode lata, do tego stopnia, że jego przykład był dla mnie „pierwszym seminarium, rodzajem domowego seminarium”. To Ojciec po śmierci mamy zawiózł mnie na Kalwarię Zebrzydowską i wskazał na Maryję mówiąc: - To jest teraz Twoja Matka.
Jan Paweł II – Dar i Tajemnica http://www.azorawski.com/Dar_i_Tajemnica_Jan_Pawel_II.html

Dzięki zawierzeniu swojego życia Maryi, Karol Wojtyła nie utracił nadziei, po śmierci swojej mamy, a nawet wtedy, gdy umarł jego brat, a następnie ojciec.
Im bardziej cierpiał, tym więcej okazywał swoją wierność Bogu. Gdy w czasie wojny pracował w kamieniołomie, jego koledzy zauważali, że nagle zatrzymywał się przy pracy, żeby odmówić modlitwę Anioł Pański. Modlitwa napełniała Go nadzieją, że nawet w najtrudniejszych chwilach życia jest przy nim Chrystus.

Piosenka: Nie bój się

To odważne, pełne nadziei pójście za Chrystusem sprawia, że Karol Wojtyła już, jako Papież Jan Paweł II w ciągu 26 lat pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki zagraniczne do 129 państw. Przemierzył ponad półtora miliona kilometrów, wygłosił ponad 2500 homilii i oficjalnych przemówień. Jako Biskup Rzymu był niemal we wszystkich swoich 334 parafiach. W podróży spędził 552 dni, czyli około 18 miesięcy. „Dlaczego tak dużo jeździsz po świecie?” – Zapytał go kiedyś chłopczyk z chóru po zakończeniu Mszy. „A czytałeś, co o tym powiedział Jezus?” – Odparł z uśmiechem Papież. –„Jezus powiedział: Idźcie i nieście Ewangelię całemu światu”.
A jak my możemy nieść nadzieję we współczesnym świecie? Odpowiedzi na to pytanie udziela nam św. Jan Paweł lI mówiąc:
Drodzy chłopcy i dziewczęta, podążajcie (...)za Chrystusem. Tylko On może uciszyć lęk człowieka. Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym przyjacielem, (...) Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei, aby ludzie — jak napisał św. Paweł — «nie byli bez nadziei ani Boga na tym świecie», ale «uczyli się Chrystusa» — naszej nadziei (por. Ef 2, 12; 4, 20).
Jan Paweł II List do dzieci https://liturgia.wiara.pl/doc/419844.List-do-dzieci-Ojca-swietego-Jana-Pawla-II

Piosenka: Zaufałem Panu

Przykładem pójścia na przód z nadzieją może być nasza pomoc drugiemu człowiekowi w jego trudnej sytuacji. Niektórzy z nas wyrazili chęć by pomagać innym nie tylko od święta, ale również, na co dzień, dlatego zdecydowali się zostać wolontariuszami, czyli osobami, które dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz osób potrzebujących.

Do tego by zostać wolontariuszem nie potrzeba specjalnych uzdolnień, wystarczą chęci i otwarte serce na potrzeby bliźniego. Wierzymy, że św. Jan Paweł II z nieba będzie umacniał nas w tych zadaniach. Mówił do nas:

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Piosenka: Bóg kocha mnie

Rozdanie legitymacji wolontariackich

Opracował : Krzysztof Nowodzielski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.