X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40885
Przesłano:

Jesień w muzyce. Nauka piosenki pt. "Kolorowa jesień". Scenariusz lekcji muzyki

Temat: Jesień w muzyce. Nauka piosenki pt. „Kolorowa jesień”.

Klasa: IV

Cele:
• uczniowie potrafią określić treść i nastrój utworu muzycznego,
• uczniowie potrafią zaśpiewać piosenkę pt. „Kolorowa jesień”,
• uczniowie potrafią wykonać ilustrację muzyczną inspirowaną wierszem,
• uczniowie kształcą percepcję i wrażliwość estetyczną,
• uczniowie doskonalą umiejętność współpracy w zespole.

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.

Metody pracy:
• pogadanka,
• pokaz,
• objaśnienie,
• praca z tekstem,
• ćwiczenia praktyczne.

Formy aktywności muzycznej:
• śpiew,
• słuchanie muzyki,
• gra na instrumentach,
• tworzenie muzyki.

Środki dydaktyczne:
• ilustracja obrazu pt. „Sad” Jana Stanisławskiego,
• komputer,
• tablica multimedialna,
• tekst wiersza Hanny Niewiadomskiej pt. „Marzenia”,
• odtwarzacz CD lub komputer,
• tablica,
• zeszyty,
• pianino,
• nagranie utworu muzycznego Koncert nr 3 F-dur pt. „Jesień” - Antonio Vivaldi,
• nagranie piosenki pt. „Kolorowa jesień” (muzyka: Mirosław Ziąber, słowa: Jadwiga Koczanowska),
• tekst wiersza pt. „Wiatr i jesień” - Bożena Forma,
• instrumenty perkusyjne (grzechotki, bębenki, trójkąty, drewienka, tamburyn),
• ponumerowane karteczki 1 – 5,
• tekst piosenki pt. „Kolorowa jesień”.

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne:
• powitanie uczniów,
• przygotowanie się do lekcji,
• sprawdzenie listy obecności.

2. Wprowadzenie do tematu lekcji:
• rozmowa na temat charakterystycznych cech jesieni (zmian zachodzących w przyrodzie),
• prezentacja obrazu pt. „Sad” Jana Stanisławskiego (nauczyciel nadmienia, iż jest to artysta, który żył w latach 1860 – 1907 i malował wyłącznie pejzaże. Na swoich obrazach nie umieszczał postaci ludzi czy zwierząt. Skupiał się na roślinach, obłokach, pogodzie),
• opisanie obrazu przez uczniów przy pomocy pytań pomocniczych, zadanych przez nauczyciela:
- Co przedstawia obraz?
- Jaka występuje kolorystyka?
- Jaki nastrój wywołuje obraz?
- Jaka jest wasza opinia na temat obrazu (czy wam się podoba, dlaczego)?
• podanie tematu oraz celów lekcji. Zapisanie tematu w zeszytach.

3. Rozśpiewka.
• objaśnienie uczniom co to jest rozśpiewka (to rozgrzewka strun głosowych, przygotowująca do prawidłowego śpiewania),
• wykonanie ćwiczeń rozśpiewujących razem z nauczycielem przy akompaniamencie pianina:
- naśladowanie zdmuchiwania świecy,
- naśladowanie odgłosu wiatru,
- wymawianie głoski f krótko na jednym wydechu,
- wymawianie głoski s w sposób ciągły na jednym wydechu,
- przesadne wymawianie samogłosek,
- mruczenie przy zamkniętych ustach,
- śpiewanie dźwięków do re mi re do zmieniając tonację na wyższą, później na niższą,
- śpiewanie gamy C-dur nazwami solmizacyjnymi.

4. Jesienne nastroje w muzyce:
• wypisanie przez uczniów na tablicy określeń jesieni związanych z jej nastrojem, kolorystyką, pogodą, np. szara, wesoła, zamglona, smutna, deszczowa, słoneczna itp.,
• wysłuchanie fragmentu utworu muzycznego związanego z jesienią pt. „Cztery pory roku – Jesień, część 1” - Antonio Vivaldi,
• dobranie i podkreślenie na tablicy określeń jesieni do nastroju wysłuchanego utworu muzycznego.

5. Nauka piosenki pt. „Kolorowa jesień”:
• wysłuchanie piosenki,
• omówienie przez uczniów treści ze szczególnym zwróceniem uwagi na treść i nastrój utworu,
• nauka piosenki fragmentami,
• wspólne zaśpiewanie utworu w całości.

6. Tworzenie ilustracji muzycznej:
• wysłuchanie wiersza pt. „Wiatr i jesień”, którego autorką jest Bożena Forma,
• omówienie treści wiersza i jego nastroju,
• podzielenie uczniów na pięć grup (każda grupa wyznacza lidera, który odpowiada za dyscyplinę i oraz koordynuje pracę w zespole),
• objaśnienie zadania do wykonania (lider grupy odpowiada za recytację wiersza pt. „Wiatr i jesień”. Pozostali członkowie za pomocą instrumentów perkusyjnych pracują nad ilustracją muzyczną treści wiersza),
• wylosowanie kartki z numerem kolejności prezentacji przez liderów grup,
• prezentacja wiersza przez liderów grup z jednoczesną jego instrumentalizacją.

7. Zakończenie lekcji:
• podziękowanie za aktywną pracę na lekcji,
• rozdanie uczniom tekstów piosenki „Kolorowa jesień” i wklejenie ich do zeszytów,
• wspólne zaśpiewanie piosenki,
• zadanie pracy domowej – utrwalenie poznanej piosenki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.