X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4088
Przesłano:

Czym jest światopogląd?

Punktem wyjścia biblijnych dowodów na istnienie Boga jest otaczający nas świat zjawisk, z bogactwem porządku, celu, piękna, niezgłębionych tajemnic. Samo Pismo Świete traktuje świat jako dzieło twórczego aktu Boga: "Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę."(Rzym.1,20).

1.Pojęcie światopoglądu.

Słowo "światopogląd" znaczy dosłownie - sposób widzenia świata.
Światopogląd jest jak okulary, przez które patrzymy na otaczający nas świat. Światopogląd to nasze zrozumienie rzeczywistości - Boga, wszechświata, nas samych, które służy jako odniesienie do wszystkich naszych myśli i działań.

2. Ocena swojego światopoglądu.
Sokrates powiedział: " życie bez zastanowienia nie jest warte życia."
- Kształtując swój światopogląd musimy sprawdzać jego wiarygodność
- Musimy być pewni, że nasz światopogląd odzwieciedla rzeczywistość
- Czy naprawdę wyjaśnia znaczenie tego, co dzieje się w naszym życiu i w otaczającym nas świecie
- Czy mówi nam prawdę o życiu i przedstawia rzeczywisty stan rzeczy
Ważne zatem jest byśmy mieli podstawowy wzorzec, według którego będziemy trafnie oceniać nasz światopogląd.

Światopoglądy to sposoby patrzenia na życie zazwyczaj wywodzące się z kultury, w jakiej człowiek wyrasta i żyje. Każda kultura ma to do siebie, że wzbudza w ludziach przekonanie, iż zalecany w niej sposób postępowania jest właściwy. Tak więc w każdej kulturze, światopogląd jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, jako społeczne dziedzictwo.
Ale wybierając światopogląd błędem jest kierowanie się opinią większości.
Chrześcijanie wierzą, że to Bóg objawił swiatopogląd, który jest prawdziwy i nie podlega wypatrzeniom: " Słowo Boże jest Prawdą" (Jan 17,17).
Bóg oznajmia prawdę o pochodzeniu życia, przyczynie grzechu, Bożym rozwiązaniu problemu zła, a także wielkim finale dziejów tego świata.

3. Badanie światopogladów.
Każdy człowiek postrzega świat inaczej niż inni, dlatego tyle jest światopoglądów. Choć istnieje wiele światopogladów, uczeni zasadniczo zgadzają się ze sobą, że te rózne światopoglady można podzielić na trzy kategorie: naturalizm, teizm i panteizm.

a) Naturalizm
Podstawowym założeniem naturalizmu (jako filozofii) jest to, że nie istnieje nadprzyrodzona sfera rzeczywistości. Bóg, niebo, dobrzy i źli aniołowie oraz cuda są postrzegane jako iluzja, ludzkie wymysły.
Naturalizm nakazuje uważać Boga jedynie za wytwór naszej wyobraźni. Najczęściej występującym synonimem naturalizmu jest ateizm. Niektórzy ateiści nazywają się humanistami lub posługują się takimi terminami jak agnostyk czy sceptyk. Na czym polega różnica?
Sceptyk mówi :"Wątpię czy Bóg istnieje"?
Agnostyk stwierdza:"Nie wiem czy Bóg istnieje"?
Ateista odważnie:"Wiem, że Bóg nie istnieje".
Naturalizm twierdzi, że nie ma nic poza tym co możemy zobaczyć, dotknąć i zmierzyć. Materia fizyczna i energia są określone jako "podstawowy materiał" z którego wszystko wywodzi swe istnienie. Dlatego naturaliści twierdzą, że tylko nauka, nie Pismo Świete daje najlepszą możliwość poznania rzeczywistości.

b) Teizm
Ten światopogląd utrzymuje, że istnieje coś więcej niz tylko fizyczny świat - istnieje osobowy Bóg, który ten świat stworzył. Teizm stoi na stanowisku, że istnieje róznica miedzy Stwórcą a stworzeniem. To co jest stworzone jest w jakiś sposób ograniczone. Jest ujęte w ramy czasu i przestrzeni, na zawsze zależne od Stwórcy w kwestii swego istnienia. Z drugiej strony Bóg jest nieograniczony. Istnieje sam z siebie, jest niezmienny, wieczny, wszechmocny - święty Bóg, który miłuje, podtrzymuje i zarządza tym wszystkim, co stworzył.
Jest On transcendentny - ponad światem i immamentny - działa we wszechświecie.
Teistyczny światopogląd jest wyznawany w judaiźmie i chrześcijaństwie, a także w islamie.Choć wszystkie te religie są teocentryczne ( stawiające Boga w centrum uwagi), to tylko chrześcijaństwo jest chrystocentryczne ( stawiające Chrystusa w centrum uwagi).
- Chrześcijański teizm
odróżnia się od judaizmu i islamu wiarą w to, że:
* tylko Biblia jest niezawodnym Słowem Bożym
* Bóg Stwórca jest Bogiem trójjedynym
* Jezus Chrystus jest jedyną droga do zbawienia

c) Panteizm
(gr.pan-wszystko; teos-Bóg)twierdzi, że istnieje tylko jeden poziom rzeczywistości, mianowicie rzeczywistość duchowa, czyli boska.
Idea, że wszystkie rzeczy stanowią jedną całość, a wszystko co istnieje, pochodzi z jednego źródła, żaś między Stwórcą a stworzeniem nie ma wyraźnej różnicy. Oparta jest na wschodniej filozofii zw. monizmem - że wszystko jest jednością.Jeżeli wszystko jest jednością, to wszystko jest Bogiem. Tak więc nie ma zasadniczej różnicy miedzy Bogiem a człowiekiem, krowa czy marchewką. Dlatego wszystko może być obiektem kultu. Ma to miejsce w hinduiźmie. Panteizm postrzega wszystko jako przejaw boskiej esencji.
Wszystkie rzeczy są po prostu różnymi formami tej samej rzeczywistości. Inaczej mówiąc, coś co nie jest Bogiem, po prostu nie istnieje. Wszystko, co jak się wydaje jest człowiekiem, uważane jest za iluzję, złudzenie. W panteiźmie Bóg jes bezosobową siłą żywotną, boską esencją czy świadomością, która daje energię kosmosowi. A więc Bóg nie jest gdzieś tam, ale tutaj na jednym poziomei ze wszystkim, co istnieje. Zwolennicy New Age wyznają takie poglądy.

4. Podsumowanie
Kiedy podziwia się budowlę architektoniczną, łatwo przeoczyć fakt, że znaczna jej część jest niewidoczna dla naszych oczu. Fundament, który znajduje się pod powierzchnią ziemi, może się jedynie ukazać wskutek gwałtownego kataklizmu, takiego jak trzęsienie ziemi. Podobnie jest z naszym światopogladem. Często jest on głęboko w naszych sercach pełniąc rolę filozoficznego i duchowego fundamentu naszego życia. Próby życiowe pokażą, czy budowaliśmy na piasku ludzkiej mądrości, czy też byliśmy też mocno osadzeni na pewnej skale - na Jezusie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.