X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40864
Przesłano:
Dział: Języki obce

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego po klasie V

1. Połącz liniami definicje (1-6) z zawodami(a-f):

a) postman
b) waiter
c) chef
d) dentist
e) shop assistant
f) TV reporter

1 . A person who presents news stories.
2. A person who delivers and collects mail and parcels.
3 . A person who takes care of people’s teeth.
4 . A person who serves food in a restaurant.
5 . A person who helps customers in a shop.
6 . A person who works as a cook in a restaurant.

2. Wpisz czasownik z nawiasu w odpowiedniej formie:

1. Do you like ............. (dance)?
2. We sometimes go ............. (cycle) in the park.
3. I don’t enjoy ............ (shop) with my dad?
4. She doesn’t want ............ (be) a vet.

3. Wpisz czasownik z nawiasu w czasie PRESENT SIMPLE lub PRESENT CONTINUOUS:

1. - You ............ ............ (wear) a great dress today!
- Thanks. I usually ............ (wear) jeans, but it’s a special day today.
2. - ............ you............ (cook) your lunches every day?
- No, my mum does it. But I can get you a sandwich. I ............ ............ (make) some right now.
3. - Your bag looks heavy!............ you ............ (go) on holiday?
- No, I’m not. We never ............ (go) on holiday in winter.

4. Wstaw WAS, WASN’T, WERE, WEREN’T:

1. .................. Pablo Picasso from Italy?
No, he ......... . He ............ from Spain.
2. .................. Shakespeare and James Joyce writers?
Yes, they .
3. .................. James Joyce Spanish?
No, he ............... . He ............... Irish.

5. Wstaw podane czasowniki w nawiasie w czasie PAST SIMPLE:

1. Bill (live) in Spain last year.
2. It (snow) last week.
3. Alan (not/wash) his car yesterday.
4. We (watch) TV last night.
5. Mike and Alice (not/work) yesterday.
6. Wstaw podane czasowniki w nawiasie w czasie PAST SIMPLE:
Hi Louise,
How are you? 1) ............................. (you/have) a nice time at the wedding? It’s a pity you
2) ..................................... (not/come) to my birthday party. Everybody 3) ........................... (have) a great time. I 4) .......................... (wear) the new jeans that my parents 5) ....................... (buy) me. My sister 6) ............................. (take) lots of snapshots. I really 7) ............................. (enjoy) it. By the way, 8) ............................. (you/see) Shakira on TV last night? She was great!
See you soon,
Maggy

7. Uzupełnij dialog:
 What was it like?  That’s no good.  Where were you yesterday?  Yes, we could.
 Why don’t we go together?

A: Hi, Brian. 1)
B: I went to the funfair with my family.
A: Oh. 2)
B: It was brilliant! The rides were thrilling. I want to go again tomorrow.
A: Really? 3)
B: 4) ....................................Is 1 o’clock OK for you?
A: 5) ........................................I have a swimming lesson at 1:00. How about 2 o’clock?
B: Sounds great. See you then!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.