X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40779
Przesłano:

Sprawozdanie z zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Sprawozdanie z pracy opiekuńczo - wychowawczej
w roku szkolnym 2017/2018

W II okresie pracy wychowawczej realizowałam cele i zadania zgodne z planem pracy grupy wychowawczej oraz programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według tygodniowych bloków, znalazło się wiele różnych form zajęciowych, mianowicie:
- gry i zabawy grupowe w świetlicy,
- zajęcia plastyczno-techniczne,
- zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),
- zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),
- zajęcia dramowe (krótkie formy aktorskie, próby inscenizacji krótkich przedstawień lub wierszy),
- dyskusje, rozmowy, pogadanki,
- zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworów literackich),
- zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów), - konkursy, zagadki, łamigłówki,
- zajęcia relaksacjyjne.

Zajęcia starałam się dostosowywać do możliwości wysiłkowych ucznia, wynikających ze stanu jego zdrowia. Dbałam także o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć.
Systematycznie uwrażliwiałam uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenia, wdrażałam do świadomego unikania zagrożeń. W tym celu podejmowałam działania profilaktyczne. Przeprowadziłam następujące cykliczne zajęcia w formie prezentacji multimedialnych
i pogadanek:
- Tolerancja wśród dzieci i młodzieży.
- Promowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
- Przeciwdziałanie uzależnieniom – zapobieganie kontaktom z alkoholem, papierosami, narkotykami i lekami..
- Przeciwdziałanie agresji, przemocy, zachowaniom dyskryminacyjnym.
- Sposoby eliminowania zachowań agresywnych. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
- Bezpiecznie korzystamy z Internetu.
- Promowanie postaw i nawyków proekologicznych.

Motywowałam i zachęcałam uczniów do udziału w konkursach literacko-plastycznych organizowanych przez inne placówki.

W II okresie uczniowie wzięli udział w następujących konkursach;
1. Konkurs plastyczny „W wiejskiej zagrodzie” zorganizowany przez Targi Lublin S.A.
w ramach Lubelskiej Wystawy Zoologicznej ZOOPARK 2018 r.;
2. IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „Mój region, moje miasto w legendach” zorganizowanym przez SOSW w Starogardzie Gdańskim ( wyróżnienie zdobyła uczennica
III gimnazjum);
3. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Brat Albert Chmielowski – opowieść obrazem” zorganizowany przez ZSSP w Tarnowie ( wyróżnienie zdobyła uczennica
III gimnazjum)
Aby rozwijać zainteresowania czytelnicze i artystyczne dzieci zorganizowałam cykl zajęć, w trakcie których dzieci słuchały czytanych wierszy i bajek, opowiadały bajki, bawiły się w teatr.
Odbyły się następujące spotkania literackie:
- Irena Sendlerowa – polska działaczka społeczna i charytatywna. (16 lutego)
- Bajki terapeutyczne. (9 marca)
- Poezaje K. I. Gałczyński. (13 kwietnia)
- Gen. Józef Haller – postać historyczna. (18 maja)
- Wielcy polacy – nobliści. (8 czerwca)

Wspierając wszechstronny rozwój ucznia systematycznie włączałam ich w życie społeczności szkolno-szpitalnej poprzez przygotowywanie i uczestniczenie w uroczystościach szkolnych, jak również angażowałam w wykonywanie dekoracji i prezentacji prac plastycznych
w szkolnej świetlicy oraz szpitalnego holu.
Wspólnie z kol. byłyśmy autorkami następujących gazetek tematycznych,
w przygotowanie których zostałi zaangażowani również uczniowi:
- W krainie bajek i baśni,
- 1 maja – Święto Pracy,
- 2 maja – Święto Flagi,
- 3 maja – Święto Konstytucji.
- Wakacyjne przestrogi.

W drugim okresie wraz z kol. zorganizowałyśmy następujące uroczystości:

- 2 marca i 16 marca 2018 r. „W krainie bajek i baśni – wieczór bajkowy
- 24 kwietnia 2018 r. „Święta majowe”- Jestem Patriotą – prezentacja o symbolach narodowych i Konstytucji 3 maja – konkurs wiedzy.
- 30 maja 2018 r. Dzień Dziecka – zabawy dla dzieci z okazji ich święta oraz warsztaty balonowe.

W II okresie roku szkolnego nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu zorganizowanej przez Saferinternet we współpracy z Fundację Orange i Fundacją DDS pod hasłem „ Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawowały następujące instytucje: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Cyfryzacji, Policja. Akcja trwała w dniach 12.02.2018 – 28.02.2018 r. i była przeprowadzona w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
W zajęciach brali udział uczniowie klas I-III, IV-VII i II-III Gimnazjum oraz rodzice uczniów. Owocne okazało się spotkanie z wolontariuszem z Fundacji PRAESTERNO.
(16.02.2018 r.)
Temat spotkania:
- Fazy uzależnienia od Internetu.
- Schorzenia wynikające z uzależnienia.
- Skutki uzależnienia od komputera i Internetu.
- Sposoby radzenia sobie z uzależnieniem, przekazanie uczniom adresów jednostek zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem uzależnienia.

W pracy z uczniem na zajęciach wykorzystywałam materiały edukacyjnych dostępne na platformach;
- saferinternet.pl
- fundacja orange.pl
- edukacja fdds.pl
- akademia nask.pl
oraz materiały otrzymane w ramach akcji DBI(filmy, scenariusze zajęć, gra edukacyjna Bezpiecznie Tu i Tam).
Zajęcia dla uczniów klas I-III prowadziłam z wykorzystaniem stron:
- Sieciaki.pl,
- Necio.pl.
Dzięki współpracy koleżanek powstały gazetki ścienne:
- „Cyberprzestrzeń – wirtualny świat”,
- „The Internet: Advantages/Disadvantes”.
Zorganizowałam również zajęcia dla rodziców z wykorzystaniem kursu internetowego „Bezpieczni Tu i Tam” oraz dla nauczycieli naszej szkoły.
W minionym okresie kontynuowałam współpracę z:
- Publiczną Miejską Biblioteką korzystając z księgozbioru biblioteki w celu urozmaicenia spotkań literackich.
- Psychologiem szpitala w celu pozyskania informacji na temat zdrowia psychicznego dwóch uczennic .We współpracy ze szpitalnym psychologiem włączyłam wszystkie dzieci w akcję wolontariatu „Laurka dla Zosi i Antosi z okazji ich 9 urodzin”. Uczniowie chętnie włączyli się w wykonanie prac oraz niemal wszyscy uczniowie zainteresowali się losem dziewczynek niepełnosprawnych. Była to mądra lekcja o niepełnosprawności i tolerancji.
- Nauczycielem Zespołu Szkół nr 3.Współpraca miała na celu włączenie uczennic liceum w akcję wolontariatu, w związku z tym 21 marca 2018 r. odbyły się warsztaty robienia kwiatów z krepiny z udziałem uczennic Zespołu Szkół nr 3 .
- Przedszkolem Integracyjnym im. Kubusia. 11 czerwca 2018 r. w ramach współpracy z Przedszkolem Integracyjnym im. Kubusia Puchatka najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali obdarowani zestawem gier i puzzli. W ramach podziękowań uczniowie naszej szkoły odwdzięczyli się pięknymi laurkami.

W II okresie uczestniczyłam w następujacych kursach i konferencjach:
19 marca 2018 r. kurs internetowy Fundacji Orange „ Bezpiecznie Tu i Tam” w zakresie:
- Podstawy bezpieczeństwa w Internecie;
- Zakupy online i nadużywanie Internetu;
- Relacje w sieci i cyberprzemoc;
- Serwisy społecznościowe i ochrona prywatności;
- Szkodliwe treści.
5 kwietnia 2018 r. kurs e-learningowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „ Standardy bezpieczeństwa szkoły w Internecie” .
16 kwietnia 2018 r. kurs e-learningowy Fundacji DDS „ Diagnoza przemocy rówieśniczej”.
17 kwietnia 2018 r. kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy – kurs podstawowy (8 godz.) Fundacja ArsMedicandi w Puławach.
6 maja 2018 r. kurs e-learningowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „ Bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży online”.
Warsztatach:
16 maja 2018 r. „Zabawy relaksacyjne i wyciszające na zajęciach terapeutycznych i nie tylko”
21 maja 2018 r. „ Nauka i rozwój przez zabawę. Warsztat praktyczny połączony z prezentacją wybranych pomocy, gier, programów komputerowych.(8 godz.)
5 czerwca 2018 r. „Pudło inspiracji – nauka i zabawa w największym formacie” – warsztaty online - wydawnictwo MAC.
14 czerwca 2018 r. „Coaching w szkole, czyli kreatywne metody pracy na godzinie wychowawczej”.

E-konferencjach:
22 marca 2018 r. „ Budowanie marki osobistej nauczyciela jako droga do wzmocnienia pozycji nauczyciela oraz rozwoju uczniów” – wyd. Mac.

Ponadto wspólnie z kol. jestem odpowiedzialna z kronikę szkolną.
W II okresie zostałam powołana jako członek do Komisji Inwentaryzacji.

Program wychowawczo- profilaktyczny „SPÓJRZ INACZEJ” realizuję na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych już trzeci rok. Jest to program opracowany przez psychologów
i pedagogów. Program obejmuje treści zgrupowane w czterech blokach tematycznych. Dotyczą one uczestnictwa w grupie, postrzegania siebie i rozumienia swoich uczuć, rozwiązywania problemów i dbania o swoje zdrowie.

W swojej pracy wykorzystuję materiały z następujących platform edukacyjnych;
Orange.pl,
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
Mac.pl,
Saferinternet.pl
Wsip.pl
Nowa Era.pl
Scenariusze lekcji. Edu.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.