X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4074
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ewaluacja Programu Profilatyki: Ankiety i opis

Ankieta dla Ucznia

Drogi Gimnazjalisto!
Pragniemy poznać, Twoją opinię na temat szkoły. Twoje odpowiedzi będą podstawą do podjęcia odpowiednich działań udoskonalających jej pracę.
Ankieta jest anonimowa.
Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.


1. Czy Twoja klasa jest zgranym i zintegrowanym zespołem klasowym?
TAK NIE

2. Czy w razie problemów możesz liczyć na pomoc:
- koleżanek-kolegów
- wychowawcy
- dyrektora
- rodziców

3. Czy umiesz sobie radzić w sytuacjach kryzysowych, stresujących takich jak: ocena ndst, ważny egzamin, problemy w klasie ?
TAK NIE

4. Czy zjadasz w szkole drugie śniadanie?
ZAWSZE CZASEM NIGDY

5. Czy zdarzyło Ci się niszczyć:
- wyposażenie łazienek TAK NIE
- wyposażenie sal lekcyjnych TAK NIE
- sprzętu szkolnego TAK NIE

6. Czy jesteś wolny od nałogów?
- papierosów TAK NIE
- alkoholu TAK NIE
- narkotyków TAK NIE
- Internetu TAK NIE

7. Czy imprezy szkolne w których uczestniczyłaś/łeś były przykładem „trzeźwej zabawy”?
TAK NIE

8. Czy umiałbyś odmówić, gdyby namawiano Cię do picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków?
TAK NIE


Ankieta dla Nauczycieli

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy!
Zwracam się z prośbą o uzupełnienie anonimowej ankiety, której celem jest uzyskanie informacji na temat realizacji Programu Profilaktyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korzennej.


1. Czy znasz Program Profilaktyki naszej szkoły?
TAK NIE

2. Czy w swojej pracy wychowawczej zrealizowałaś/łeś pełny 3-letni cykl treści profilaktycznych?
TAK NIE

3. Co byś zmienił/ła w budowie i problematyce obecnego Programu Profilaktyki?

-
-
-

4. Które treści Programu uważasz za najważniejsze w pracy naszej szkoły?
-
-
-

5. Które treści zawarte w obecnym Programie Profilaktyki pominąłbyś w realizacji?
-
-
-

Ankieta dla Rodziców

Drodzy Rodzice!
Celem tej ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat realizacji Programu Profilaktyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korzennej.
Ankieta jest anonimowa.
Informacje, które Państwo zamieścicie pomogą udoskonalić pracę naszej szkoły.
Prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.

1. Co Państwa zadaniem powinno być priorytetem (najważniejszym) zadaniem szkoły w zakresie profilaktyki?

- zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, wycieczkach
- kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania mojego dziecka
- uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych
- kształtowanie sprawności fizycznej i nawyków uprawiania sportu
- uświadamianie zagrożeń ze strony uzależnień

2. Co Państwa zdaniem szkoła powinna robić w zakresie profilaktyki?
-
-
-

3. Czy Pańskie dziecko:
- czuje się w szkole bezpiecznie TAK NIE
- jest w klasie akceptowane i dowartościowane TAK NIE
- chętnie uczęszcza na zajęcia sportowe TAK NIE
(wf, UKS, zawody sportowe)
- ma świadomość zagrożeń wynikających z uzależnień TAK NIE

4. Czy dyskoteki i imprezy szkolne organizowane przez szkołę są przykładem „trzeźwej zabawy”?
TAK NIE

5. Czy wychowanie w Gimnazjum ma być oparte o wartości chrześcijańskie?
TAK NIE


Ewaluacja Programu Profilaktyki Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korzennej

Ankietę wypełniło 110 osób w tym: 81 uczniów klas III, 30 rodziców uczniów klas III oraz 9 nauczycieli.
Wyniki ankiety przedstawiały się następująco:


Analiza ankiety dla Ucznia

1. Czy Twoja klasa jest zgranym i zintegrowanym zespołem klasowym?
TAK NIE
74% 26%

2. Czy w razie problemów możesz liczyć na pomoc:
kolegów i koleżanki 66
wychowawca 49
dyrektor 10
rodzice 51

3. Czy umiesz sobie radzić w sytuacjach kryzysowych, stresujących takich jak: ocena ndst, ważny egzamin, problemy w klasie ?
TAK NIE
95% 5%

4. Czy zjadasz w szkole drugie śniadanie?
ZAWSZE CZASEM NIGDY
50% 42% 8%

5. Czy zdarzyło Ci się niszczyć:
TAK NIE
Wyposażenie łazienek 12 69
Wyposażenie sal 9 72
Sprzęt szkolny 14 67

Wynika z tego że, 83% uczniów nigdy w szkole nie zniszczyło niczego. U 10% uczniów zdarzyło się niszczyć wszystko z w/w, pozostałych 7% uczniów niszczyło sprzęt, wyposażenie sal lub wyposażenie łazienek. Najczęściej uczniowie przyznają się do niszczenie sprzęty szkolnego 17% uczniów.

6. Czy jesteś wolny od nałogów?
TAK NIE
Papierosy 5 76
Alkohol 6 75
Narkotyki 6 75
Internet 15 66

Na tej podstawie można stwierdzić, iż: wolnych od nałogów jest 80% uczniów, 4% ankietowanych przyznaje się do uzależnień od: alkoholu, papierosów, narkotyków oraz Internetu. Największym zagrożeniem jest Internet, to uzależnienie wskazało 11%, jeśli chodzi o alkohol, papierosy czy narkotyki są to pojedyncze przypadki.

7. Czy imprezy szkolne w których uczestniczyłaś/łeś były przykładem „trzeźwej zabawy”?
TAK NIE
83% 17%

8. Czy umiałbyś odmówić, gdyby namawiano Cię do picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków?
TAK NIE
90% 9%


Analiza ankiety dla Rodziców

1. Co Państwa zadaniem powinno być priorytetem (najważniejszym) zadaniem szkoły w zakresie profilaktyki
zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych 21
kształtowanie dojrzałego, odpowiedzialnego postępowania dziecka 25
uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych 19
kształtowanie sprawności fizycznej i nawyków uprawiania sportu 10
uświadamianie zagrożeń ze strony uzależnień 15

2. Co Państwa zdaniem szkoła powinna robić w zakresie profilaktyki?

Połowa pytanych nie udzieliła żadnej odpowiedzi a pozostali pisali m.in.:
- prowadzenie prelekcji i pogadanek na temat zagrożeń
- pokazywanie skutków uzależnień poprzez filmy
- zapewnienie bezpieczeństwa w szkole
- częste kontakty z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze
- wzmożone dyżury na przerwach, imprezach szkolnych
- zwiększenie dyscypliny

3. Czy Pańskie dziecko:
TAK NIE
czuje się w szkole bezpiecznie
29 1
jest w klasie akceptowane i dowartościowane 28 2
chętnie uczęszcza na zajęcia sportowe (wf, UKS, zawody sportowe) 22 8
ma świadomość zagrożeń wynikających z uzależnień 30 0

4. Czy dyskoteki i imprezy szkolne organizowane przez szkołę są przykładem „trzeźwej zabawy”?
TAK NIE
87% 13%

5. Czy wychowanie w Gimnazjum ma być oparte o wartości chrześcijańskie?
W stu procentach rodzice opowiedzieli się na tak.


Analiza ankiety dla Nauczycieli

1. Czy znasz Program Profilaktyki naszej szkoły?
TAK NIE
100% 0%

2. Czy w swojej pracy wychowawczej zrealizowałaś/łeś pełny 3-letni cykl treści profilaktycznych?
TAK NIE
92% 8%

3. Co byś zmienił/ła w budowie i problematyce obecnego Programu Profilaktyki?
Oto kilka przykładowych odpowiedzi:
- w budowie programu profilaktyki określić jeszcze „zadania”
- w problematykę cyklu III „Używki i uzależnienia” wprowadzić zapis: „Uświadamianie zagrożenia zdrowia ze strony nikotyny ,narkotyków alkoholu, AIDS, Internetu.”
- więcej zagadnień dotyczących agresji

Połowa ankietowanych napisała, że nic by nie zmieniła.

4. Które treści Programu uważasz za najważniejsze w pracy naszej szkoły?
Nauczyciele odpowiadali:
- uczenie się umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia
- te które promują zdrowy i aktywny styl życia
- kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania
- radzenie sobie w sytuacjach stresujących
- uświadamianie zagrożeń zdrowia ze strony uzależnień
- kształtowanie poczucia własnej wartości
- stymulowanie tolerancji na „inność”


5. Które treści zawarte w obecnym Programie Profilaktyki pominąłbyś w realizacji?
Wszyscy nauczyciele odpowiedzieli, że nie ma takich treści.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.