X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40666
Przesłano:

Pierwsza pomoc. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z autyzmem

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Data: 08.05.2015 r.
Czas trwania zajęć: 45 min.
Prowadząca: Ewa Gorgowicz
Temat: „Pierwsza pomoc”

Cele ogólne:
- zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
- wdrażanie do zachowań mających na celu bezpieczeństwo swoje i innych.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zna numery telefonów alarmowych,
- potrafi wykorzystać zasady stosowania pierwszej pomocy,
- poznane potrafi udzielić sobie lub koledze pomocy w przypadku nieskomplikowanych urazów,
- potrafi szukać pomocy i radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Metody nauczania:
- pogadanka
- pokaz
- praktyczna działalność uczniów

Formy pracy:
• zbiorowa
• indywidualna
• praca z tekstem
• gry dydaktyczne
• drama.
Pomoce dydaktyczne:
- karty pracy, tablica, mazak, długopis, materac.

I CZĘŚĆ WSTĘPNA
• Przywitanie z uczniami

II CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
• Wyodrębnianie postaci i zdarzeń w opowiadaniu pt. „Mali ratownicy”.
• Zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz z numerami telefonów alarmowych
• Nauka czynności wykonywanych na wypadek omdlenia, otarcia naskórka, drobnego skaleczenia, krwotoku z nosa. Nauka pozycji bocznej bezpiecznej.
III CZEŚĆ KOŃCOWA
• Utrwalenie wiadomości poprzez wykonanie krzyżówki „Pierwsza pomoc”.
• Czynności organizacyjno-porządkowe
• Pożegnanie z uczniami.

Po zakończeniu zajęć uczeń:
• Potrafi rozpoznać symbole związane z pierwszą pomocą.
• Wie, do kogo zwrócić się w razie zagrożenia.
• Potrafi udzielić pierwszej pomocy w sytuacji omdlenia, otarcia naskórka, drobnego skaleczenia, krwotoku z nosa.
• Pamięta zasady udzielania pierwszej pomocy.
• Zna numery alarmowe jednostek udzielających pomocy.
• Zna algorytm meldunku o wypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.