X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40651
Przesłano:

Co zapamiętałem z baśni i legend? Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji języka polskiego
w klasie IV

Opracowała: Agnieszka Motyka
Czas trwania: 45 min – jedna jednostka lekcyjna
Temat: Co zapamiętałem z baśni i legend?
Cele:
• poziom wiedzy, uczeń wie, zna:

elementy składowe zaproszenia
elementy składowe opowiadania
pojęcie baśń i cechy baśni
pojęcie legenda i cechy legendy
pojęcie wydarzenie realistyczne i fantastyczne
zna tytuły baśni i legend poznanych w klasie czwartej
treść baśni i legend poznanych w klasie czwartej
symbole narodowe

poziom umiejętności, uczeń umie:

zredagować zaproszenie
zdefiniować baśń i wymienić jej cechy
zdefiniować legendę i wymienić jej cechy
wymienić symbole narodowe
czytać ze zrozumieniem
rozpoznawać autorów oraz tytuły baśni i legend na podstawie ilustracji
opowiadać treść baśni i legend poznanych w klasie czwartej
konstruować wypowiedź pisemną – opowiadanie twórcze
aktywnie słuchać
wypowiadać się na forum klasy
wyciągać wnioski
pracować w grupie

poziom postaw, uczeń kształtuje:
poprawność wypowiedzi ustnej i pisemnej
systematyczność i wytrwałość
współpracę w grupie
wyobraźnię (pisząc opowiadanie twórcze)

Metody i formy pracy

praca z tekstem
elementy pogadanki heurystycznej
ćwiczeniowa
poglądowa
smily (przy samoocenie uczniów)

Formy pracy:
indywidualna
zbiorowa
grupowa

Środki i materiały dydaktyczne:
karty pracy
laptop – prezentacja multimedialna
karty smily
podręcznik

Przebieg lekcji

Czynności organizacyjno-porządkowe.

Nauczyciel prosi uczniów, by wymienili wszystkie elementy składowe zaproszenia. Nauczyciel prosi kilkoro uczniów o odczytanie i zademonstrowanie strony graficznej zadania domowego, którym było zaproszenie skierowane do wybranej postaci baśniowej lub legendarnej. Nauczyciel każdorazowo pyta uczniów, czemu właśnie te postać zaprosili, by do siebie np. na przyjęcie.

Nauczyciel podaje temat lekcji, prosi by uczniowie zapisali go w zeszycie, a także wyjaśnia uczniom, czym będą się zajmowali na tej lekcji.
Nauczyciel pyta uczniów o wybrane cechy baśni i legend, np. czym różnią się postacie realistyczne i fantastyczne, itp.
Nauczyciel tłumaczy uczniom, że teraz na podstawie ilustracji lub krótkich filmików zamieszczonych w prezentacji multimedialnej będą mieli za zadanie rozpoznać tytuł i autora danej baśni, lub tytuł legendy i krótko przedstawić jej treść.
Każdorazowo dopytuje wybranego ucznia o szczegóły związane z legendą, baśnią lub postacią autora baśni.
Nauczyciel pyta uczniów, jakie są elementy opowiadania.
Nauczyciel określa zasady, według których będzie przebiegała praca na dalszej części tej lekcji, dzieli uczniów na grupy, rozdaje uczniom karty pracy i tłumaczy polecenie. Uczniowie mają napisać krótkie opowiadanie, które będzie mówiło o dalszych losach wybranej postaci baśniowej lub legendarnej. Wyznacza czas wykonania zadania na 12 min.
Nauczyciel czuwa nad wykonaniem zadań.
Nauczyciel prosi uczniów, by po każdym zadaniu przedstawili wyniki swojej pracy.
Nauczyciel podsumowuje w kilku zdaniach dzisiejszą lekcję. Zadaje zadanie domowe.

Nauczyciel pyta uczniów, czy wszystko zrozumieli z tej lekcji, tłumaczy ewentualne niejasności i wpisuje oceny najbardziej aktywnym uczniom, wygranej grupie.
Prosi, by uczniowie wypełnili kartę samooceny, którą zbiera na końcu lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.