X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40648
Przesłano:

Konkurs "Śladami turystycznych atrakcji Grudziądza"

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorzy:
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im Marii Skłodowskiej - Curie w Grudziądzu ul. Marii Curie – Skłodowskiej 22/24 w Grudziądzu,
Hotel Rad ul. Chełmińska 144, Grudziądz
Hotel Rudnik ul. Miła 2, Grudziądz
koordynatorzy konkursu: Beata Wiklińska, Beata Cwalina

2. Uczestnicy konkursu.
Konkurs jest adresowany do młodzieży klas III gimnazjum oraz VIII szkoły podstawowej Miasta Grudziądz oraz pobliskich miejscowości.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
Za dozwolone uznaje się objęcie przez nauczycieli opieką merytoryczną uczniów oraz wykonanie prac na lekcji.

3. Cel konkursu.
Stworzenie przewodnika po Grudziądzu.
Pogłębianie więzi z kulturą i środowiskiem lokalnym.
Zachęcanie do spędzania wolnego czasu w Grudziądzu.
Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
Promocja ciekawych miejsc, lokali gastronomicznych, kawiarni oraz bazy noclegowej w Grudziądzu.
Promocja kierunków kształcenia oferowanych przez Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Grudziądzu w szczególności Technik Hotelarz i Technik Organizacji Turystyki.

4. Zasady ogólne
Prace konkursowe mogą mieć formę papierową lub elektroniczną.
Forma papierowa:
zeszyt lub segregator z kartkami A4 w formie przewodnika po Grudziądzu,
dopuszczalne techniki: rysunek, opis, grafika, malarstwo, kolaż, komiks, wydruki, naklejanie lub techniki mieszane,
w przewodniku mogą znaleźć się opisy, zdjęcia, mapy, schematy, odnośniki do stron www lub inne.
Forma elektroniczna
możliwy do przesłania pocztą e-mail, lub na nośniku elektronicznym np. na płycie CD przesłaną pocztą tradycyjną,
prace mogą być wykonane przy użyciu programu Power Point maksymalnie 20 slajdów.
Zadanie można wykonać w zespołach maksymalnie 2 osobowych.
Prace należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczać osobiście do siedziby szkoły:
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im Marii Skłodowskiej - Curie w Grudziądzu ul. Marii Curie – Skłodowskiej 22/24 w Grudziądzu z dopiskiem konkurs- "ŚLADAMI TURYSTYCZNYCH ATRAKCJI GRUDZIĄDZA"
przesłać na adres e-mail ..... z tytułem "ŚLADAMI TURYSTYCZNYCH ATRAKCJI GRUDZIĄDZA"
Prace należy dostarczyć w terminie do ...... 2019r do godziny ...
Autorzy dołączają do prac:
zgodnie z załącznikiem nr 1: nazwę szkoły, imię i nazwisko, klasa, nr telefonu kontaktowego, imię i nazwisko nauczyciela
zgodnie z załącznikiem nr 2: zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na opublikowanie wizerunku.
Nagrodzone prace będą wykorzystane w recepcji hotelu jako materiały promocyjne miasta.
Organizatorzy nie przewidują zwrotu nadesłanych prac.
Kontakt w sprawie organizacji konkursu: Beata Cwalina tel ....

5. Kryteria oceny prac konkursowych
Zgodność z tematyką konkursu.
Wrażenia estetyczne.
Autorskie podejście.
Oryginalność pomysłu.

6. Finał konkursu połączony z prezentacją prac nastąpi w Hotelu „Rad” w dniu ... 2019r o godzinie ....

7. Na finał konkursu do Hotelu Rad zapraszamy wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami (rodzic lub nauczyciel)

8. Nagrody i wyróżnienia
Nagroda za zajęcie I miejsca - voucher 200 zł do zrealizowania w Restauracji Rad lub Rudnik oraz bon 1 godziny gry w kręgle w RAD Bowling.
Nagroda za zajęcie II miejsca - voucher 100 zł do zrealizowania w Restauracji Rad lub Rudnik oraz bon 1 godziny gry w kręgle w RAD Bowling.
Nagroda za zajęcie III miejsca - voucher 50 zł do zrealizowania w Restauracji Rad lub Rudnik oraz bon 1 godziny gry w kręgle w RAD Bowling.
Wyróżnienia - vouchery na 1 godzinę gry w kręgle w RAD Bowling.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.