X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40618
Przesłano:

W świątecznym nastroju. Nauka piosenki pt. "Dzień jeden w roku" - scenariusz lekcji muzyki

Temat: W świątecznym nastroju. Nauka piosenki pt. „Dzień jeden w roku”.

Klasa: VI

Cele:
• uczniowie potrafią opowiedzieć o zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
• uczniowie potrafią określić treść, melodykę, tempo, dynamikę, artykulację i nastrój utworu muzycznego,
• uczniowie potrafią zaśpiewać piosenkę pt. „Dzień jeden w roku”,
• uczniowie potrafią zagrać na instrumentach perkusyjnych akompaniament do refrenu piosenki,
• uczniowie potrafią namalować ilustrację inspirowaną piosenką,
• uczniowie doskonalą umiejętność współpracy w zespole.

Formy pracy:
• indywidualna,
• zespołowa,
• zbiorowa.

Metody pracy:
• pogadanka,
• pokaz,
• objaśnienie,
• zabawa dydaktyczna,
• praca z tekstem,
• ćwiczenia praktyczne.

Formy aktywności muzycznej:
• śpiew,
• słuchanie muzyki,
• gra na instrumentach,
• tworzenie muzyki.

Środki dydaktyczne:
• tekst wiersza Aliny Paul pt. „Boże Narodzenie”,
• nagrania kolęd i pastorałek,
• odtwarzacz CD lub komputer,
• nagranie piosenki pt. „Dzień jeden w roku” (muzyka: Seweryn Krajewski, słowa: Krzysztof Dzikowski),
• tamburyna, bębenki, grzechotki, trójkąty,
• kartki A4,
• kredki, pastele,
• tablica,
• zeszyty,

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne:
• powitanie uczniów,
• przygotowanie się do lekcji,
• sprawdzenie listy obecności.

2. Wprowadzenie do tematu lekcji.
• wysłuchanie wiersza pt. „Boże Narodzenie” Aliny Paul,
• omówienie treści wiersza,
• udzielenie odpowiedzi na pytania nauczyciela:
- Z jakimi świętami będzie związana dzisiejsza lekcja?
- Kiedy obchodzimy święta Bożego Narodzenia?
- Jakie zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe kultywowane są w waszych domach?
• podanie tematu oraz celów lekcji. Zapisanie tematu w zeszytach.

3. Zagadki muzyczne:
• wyjaśnienie różnicy między kolędą a pastorałką,
• podzielenie uczniów na 4-5 zespołów (każdy zespół wybiera lidera grupy, który koordynuje pracą),
• prezentowanie fragmentów kolęd i pastorałek:
- „ Cicha noc”
- „Bóg się rodzi”
- „Jezus malusieńki”
- „Gdy śliczna Panna”
- „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
- „W żłobie leży”
- „Wśród nocnej ciszy”
- „Przybieżeli do Betlejem pasterze”
- „Gdy się Chrystus rodzi”
- „Dzisiaj w Betlejem”
• zapisanie na kartkach tytułów prezentowanych utworów przez liderów zespołów,
• sprawdzenie poprawności wykonania zadania (nauczyciel ponownie odtwarza krótkie fragmenty utworów, a liderzy głośno odczytują ich tytuły).

4. Nauka piosenki świątecznej pt. „Dzień jeden w roku”:
• wysłuchanie piosenki,
• omówienie przez uczniów treści ze szczególnym zwróceniem uwagi na nastrój, tempo i dynamikę i artykulację,
• nauka piosenki fragmentami,
• wspólne zaśpiewanie utworu w całości.

5. Tworzenie akompaniamentu do piosenki „Dzień jeden w roku”:
• podzielenie uczniów na 4 zespoły:
I. Bębenki.
II. Tamburyna.
III.Grzechotki.
IV. Trójkąty.
• tworzenie prostego akompaniamentu w zespołach do refrenu piosenki z wykorzystaniem przydzielonych instrumentów perkusyjnych,
• zaprezentowanie akompaniamentu z jednoczesnym śpiewem przez każdy zespół,
• połączenie poszczególnych akompaniamentów w jedną całość - zaprezentowanie akompaniamentów jednocześnie przez wszystkie zespoły z jednoczesnym śpiewem,
• zaśpiewanie piosenki w całości z użyciem instrumentów w refrenie.

6. Interpretacja plastyczna piosenki „Dzień jeden w roku”:
• omówienie tematyki i sposobu wykonania prac przez uczniów (namalowanie ilustracji do piosenki według własnej interpretacji),
• przygotowanie przez uczniów przyborów do wykonania zadania,
• wykonanie prac plastycznych.

7. Zakończenie lekcji:
• podziękowanie za aktywną pracę na lekcji,
• udzielenie odpowiedzi na pytania nauczyciela:
- O czym była dzisiejsza lekcja?
- Jakie mieliście zadania do wykonania?
- Co wam się podobało?
• zadanie pracy domowej – dokończenie prac plastycznych i przyniesienie ich na następną lekcję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.