X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40608
Przesłano:

Analiza przypadku edukacyjno - wychowawczego

Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego i wychowawczego.

Dane dziecka: ..., uczennica klasy IV

Identyfikacja problemu
Dziewczynka z diagnozą wady Ośrodkowego Układu Nerwowego w postaci agenezji ciała modzelowatego i towarzyszącym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Wielospecjalistyczna diagnoza PPP stwierdziła u dziecka obniżenie funkcji intelektualnych, mały zasób wiadomości z różnych dziedzin, problemy z uogólnianiem i klasyfikowaniem, obniżoną umiejętność wnioskowania oraz problemy w wykonywaniu operacji na liczbach.
... była bardzo nieśmiała, cicha, niewiele się odzywała na zajęciach. Trudno uzyskać od niej jakąkolwiek odpowiedź podczas lekcji, sprawdziany pisała najczęściej na ocenę niedostateczną.
Mieszka wraz z rodzicami i bratem w domku jednorodzinnym nieopodal szkoły. Mimo to bardzo często się spóźnia na lekcje. Oboje rodzice pracują, ale sytuacja materialna rodziny jest niezbyt dobra.

Geneza i dynamika zjawiska
Już w klasie I zaczęły się problem... w nauce. Mimo bardzo dużej indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz zajęć wyrównawczych ... osiągała bardzo niskie wyniki w nauce. Wychowawca klasy zasugerował badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pierwsza opinia również zaleciła dostosowanie wymagań. W drugiej klasie problemy dziewczynki jeszcze bardziej się nasiliły i ... nie uzyskała promocji do klasy III. Odbyły się kolejne badania w poradni oraz u wskazanych przez poradnię lekarzy specjalistów. Tym razem stwierdzono wadę OUN w postaci agenezji ciała modzelowatego oraz niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim. ... uczęszcza do szkoły
publicznej, ma zapewnioną dodatkową pomoc w postaci zajęć rewalidacyjnych.
Podczas zajęć edukacyjnych dziewczynka wciąż osiąga bardzo niskie wyniki, sprawdziany pisze bardzo słabo, najczęściej na oceny niedostateczne. Nie udziela odpowiedzi na pytania, nie rozumie poleceń, na sprawdzianach przepisuje je bezmyślnie w miejscu na rozwiązanie.
Dziewczynka od zawsze lubiła malować i wykonywać prace plastyczne. Plastyka to jedyny przedmiot, na którym ... zdobywa wysokie oceny. Jej prace są bardzo dokładnie wykonane, w wielką dbałością o szczegóły. Nauczyciel plastyki zaznacza jednak, że często wielokrotnie tłumaczy dziewczynce temat pracy.

Znaczenie problemu
Mimo dostosowania wymagań oraz pomocy dziecku w postaci zajęć rewalidacyjnych, dziewczynka ma problemy z uzyskaniem promocji do następnej klasy.
Nieśmiałość i zamknięcie w sobie powoduje, że dziecko nie ma dobrego kontaktu z rówieśnikami.

Prognoza pozytywna:
usprawnianie czynności matematycznych, wyrównywanie braków edukacyjnych,
rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem,
wdrażanie do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym,
pozytywny kontakt emocjonalny z nauczycielem.

Prognoza negatywna:
brak usprawniania funkcji poznawczych spowoduje zastój w rozwoju umysłowym dziecka, a nawet jego cofnięcie.
brak promocji do wyższej klasy
odrzucenie i wyśmiewanie przez rówieśników

Propozycje rozwiązań
stosowanie procesu indywidualizacji pracy na lekcji
jak najczęstsze obrazowanie przekazywanego materiału obrazkami i w formie graficznej
zauważanie nawet najmniejszych osiągnięć ...
nawiązanie dobrego kontaktu z ..., zdobycie jej zaufania
stworzenie dziewczynce bezpiecznej pozycji w grupie rówieśniczej
rozwijanie prawidłowych kontaktów społecznych

Wdrażanie oddziaływań
Prowadząc z ... zajęcia 5 razy w tygodniu starałam się pozytywnie ją motywować. Zauważyłam, że bardzo dla niej budująca jest pochwała skierowana do rodziców, zwłaszcza do matki. Na każdej lekcji starałam się zadać jej jak najprostsze pytanie i oczekiwać na odpowiedź. Coraz częściej dziewczynka odpowiadała prawidłowo ale bardzo cicho, wciąż wstydziła się rówieśników. Na godzinie wychowawczej coraz częściej stosowałam gry integrujące zespół klasowy oraz zajęcia pozwalające dzieciom lepiej się poznać. Dziewczynka zaczęła się otwierać i śmielej zachowywać.
Jako wychowawca wielokrotnie prosiłam pozostałych nauczycieli o stosowanie wobec dziewczynki indywidualnego podejścia oraz wielu ilustracji na zajęciach.

Efekty działań wobec ...
Dziewczynka uzyskała promocję do następnej klasy. Nawiązała pozytywne stosunki z dwoma dziewczynkami w klasie. Jest bardziej otwarta, częściej się odzywa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.