X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40600
Przesłano:
Dział: Języki obce

Am besten am Stadrand - Najlepiej na obrzeżach miasta. Konspekt lekcji otwartej z języka niemieckiego z wykorzystaniem metod i technik multimedialnych

Temat: Am besten am Stadrand./Najlepiej na obrzeżach miasta.

Planowane metody i techniki pracy:
metody aktywizujące: metody i techniki multimedialne (gry i zabawy językowe, TIK - technologie informacyjno-komunikacyjne)

CELE LEKCJI

- poznanie i utrwalenie słownictwa związanego z typami domów/mieszkań oraz ich położeniem
- wdrożenie nowych technik multimedialnych
- zachęcenie uczniów do nauki języka niemieckiego poprzez niestandardowe metody nauczania
- dzielenie się wiedzą

Po zajęciach uczeń powinien:

Umieć:
- udzielać i zdobywać informacje związane z tematem lekcji (podać typ własnego domu/mieszkania oraz jego położenie; zapytać o typ domu/mieszkania i położenie)
- zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach
- współdziałać w grupie
- korzystać z technik multimedialnych

Zapamiętać:
- słownictwo z zakresu dom, mieszkanie, typy domów i mieszkań, położenie domu
i mieszkania

Rozumieć:
- podstawowe informacje
z przeczytanego
i usłyszanego tekstu związanego z tematem lekcji
- globalnie i selektywnie wypowiedzi innych osób na dany temat

Ocenie podlegać będą:

Kryteria oceniania / wymagania

Konieczne (2)

Uczeń z pomocą nauczyciela potrafi odnieść się do danego zagadnienia i w podstawowym
stopniu opisać rodzaj domu/mieszkania oraz jego położenie.

Podstawowe (3)

Tak jak na (K), ale samodzielnie, dodatkowo częściowo odpowiada na zadawane pytania.

Rozszerzające (4)

Uczeń potrafi odnieść się do tematu lekcji/dyskusji i rozwinąć go, używając urozmaiconych struktur gramatyczno – leksykalnych i stosując poznane słownictwo, odpowiada dość płynnie na zadawane pytania, drobne błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócają komunikacji.

Dopełniające (5)

Tak jak na (R), ale w szerszym zakresie wiedzy. Ponadto charakteryzuje go lekkość i płynność wypowiedzi.
Wykraczające (6)

---------

PLAN ZAJĘĆ

Etap
Planowane aktywności, uwagi metodyczne (forma, metoda, materiały, pomoce, itd.), planowany czas trwania
Wstęp:
- powitanie klasy
- sprawdzenie listy obecności
- zapisanie tematu lekcji na tablicy
- krótkie przedstawienie głównych celów i przebiegu lekcji

Realizacja tematu:

- wprowadzenie słownictwa - typy domów/mieszkań, uczniowie łączą nazwy domów z ilustracjami, ćwiczenie 1, s. 66; nauczyciel wyjaśnia nieznana słówka, kontroluje poprawność wykonywanego zadania;

- utrwalenie słownictwa - ćwiczenie Haustypen,
z wykorzystaniem aplikacji learningapps.org; uczniowie skanują kod QR i wykonują ćwiczenie na smartfonach (łączenie par); nauczyciel kontroluje poprawność wykonywanego zadania;

- nauczyciel krótko przypomina odmianę rzeczownika przez przypadki, ze szczególnym uwzględnieniem celownika (Dativ) z rodzajnikiem określonym i rodzajnikiem nieokreślonym, tabela gramatyczna G1, s.66 + karta pracy (Arbeitsblatt)

- utrwalenie zagadnienia gramatycznego (Dativ) poprzez ćwiczenie multimedialne z wykorzystaniem aplikacji learningapps.org die unbestimmten Artikel im Dativ; uczniowie skanują kod QR i wykonują ćwiczenie na smartfonach - zadanie
z lukami); nauczyciel kontroluje poprawność wykonywanego zadania

- ćwiczenie sprawności mówienia, uczniowie w parach zadają pytania i odpowiadają na nie według wzoru; ćw. 3, s. 67); nauczyciel kontroluje poprawność wykonywanego zadania

- uczniowie mają za zadanie przyporządkować wyrażenia zdjęciom; ćwiczenie rozwijające zakres słownictwa związanego z położeniem domu/mieszkania; ćw. 4a, s. 67; nauczyciel wyjaśnia nieznane zwroty i kontroluje poprawność wykonywanego zadania

- utrwalenie i usystematyzowanie słownictwa poznanego na lekcji za pomocą aplikacji wheeldecide.com (koło fortuny); nauczyciel losuje dla każdego ucznia jedno wyrażenie w języku polskim, uczeń ma podać niemiecki odpowiednik; nauczyciel wraz z pozostałymi uczniami sprawdza poprawność odpowiedzi

- utrwalenie nowego słownictwa oraz aktywizowanie znanego już słownictwa z wykorzystaniem aplikacji quizizz.com; uczniowie logują się na swoich telefonach komórkowych za pomocą wygenerowanego pinu, podają swoje imię i rozwiązują test wyboru, mają możliwość zaznaczenia tylko jednej poprawnej odpowiedzi, po zakończonym quizie uczeń widzi na swoim ekranie zestawienie wszystkich odpowiedzi z podanymi prawidłowymi odpowiedziami; nauczyciel cały czas śledzi postępy uczniów na swoim koncie i ekranie podręcznik,

Ewaluacja:

- uczniowie dokonują ewaluacji lekcji wykorzystując aplikację oncoo.de, uruchamiają aplikację na smartfonach, wpisują podany przez nauczyciela kod i odpowiadają na pięć pytań związanych z przebiegiem lekcji; na ekranie wyświetla się tarcza z zaznaczonymi punktami, nauczyciel krótko omawia wyniki ewaluacji

- zadanie domowe - wybierz miejsce zamieszkania
i podaj jego wady i zalety, 10 zdań w zeszycie

- pożegnanie klasy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.