X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40583
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta ewaluacyjna zajęć języka angielskiego

Drogi uczniu,
Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej zajęć z języka angielskiego. Informacje uzyskane z ankiety posłużą nauczycielowi do weryfikacji i modyfikacji sposobu prowadzenia zajęć. Ankieta jest anonimowa.

I. Prowadzenie zajęć
Proszę ocenić w skali od 1(bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) organizację zajęć w każdym podpunkcie:
1. Czy nauczyciel informował o temacie/ celu lekcji?
2. Czy podawał, co w danym temacie jest ważne, co będzie oceniane i jak opanować materiał (tzw. „kryteria sukcesu”)?
3. Czy treść zajęć odpowiadała jego tematowi?
4. Czy treść była przekazywana w sposób zrozumiały przystępny?
5. Czy podczas zajęć panowała atmosfera sprzyjająca komunikacji i współpracy?
6. Czy nauczyciel wyjaśniał wątpliwości uczniów, odpowiadał na pytania?
7. Czy w razie trudności mogłeś zwrócić się o pomoc do nauczyciela?
8. czy uczniowie zdolni mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności w zakresie języka angielskiego (np. poprzez konkursy, zajęcia dodatkowe)?
9. Czy po lekcji wiedziałeś czego masz się uczyć/ czego będzie wymagał od Ciebie nauczyciel?
Uzasadnienie oceny (poniżej 4)
........................................
........................................
........................................
........................................
10. Czy jesteś zadowolony z prowadzenia zajęć języka angielskiego?
□ zdecydowanie tak
□ raczej tak
□ trudno powiedzieć
□ raczej nie
□ zdecydowanie nie, dlaczego?........................................

II. Ocenianie
Proszę ocenić w skali od 1(bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) organizację zajęć w każdym podpunkcie:
11. Czy nauczyciel informował o zakresie materiału do opanowania oraz formie sprawdzania wiedzy?
12. Czy nauczyciel oceniał sprawiedliwie Ciebie i innych uczniów?
13. Czy nauczyciel doceniał Twoją aktywność i staranie podczas zajęć oraz przygotowanie do lekcji?
14. Czy nauczyciel udzielał Ci informacji zwrotnej dotyczącej Twoich wyników i osiągnięć z języka angielskiego?
15. Czy nauczyciel uwzględniał Twoje uwagi dotyczące Twoich wyników, ocen z języka angielskiego?
16. Czy jesteś zadowolony z Twoich wyników i osiągnięć z języka angielskiego?

III. Przydatność zajęć
Proszę ocenić w skali od 1(bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) organizację zajęć w każdym podpunkcie:
17. Czy materiały dydaktyczne przygotowywane przez nauczyciela były przydatne w zrozumieniu i utrwaleniu omawianych zagadnień?
18. Czy zajęcia poszerzyły Twoje kompetencje językowe, umiejętności oraz wiedzę?
19. Czy zajęcia poszerzyły Twoje kompetencje zawodowe?
20. Czy uczestnictwo w zajęciach jęz. angielskiego wpłynęło na rozwój Twoich zainteresowań, pasji i talentów?
21. Czy nabyte umiejętności oraz wiedza będą przydatne w Twoim przyszłym życiu?
22. Czy poleciłbyś zajęcia innym?

Uzasadnienie oceny (poniżej 4)
........................................
........................................
........................................
........................................

23.Co na zajęciach języka angielskiego było wg Ciebie dobre, przydatne?
........................................
........................................
........................................
........................................
24. Co na zajęciach z języka angielskiego było niedobre, nieprzydatne?
........................................
25. Czego zabrakło na zajęciach języka angielskiego?
........................................
........................................

Opracowala:
Magdalena Hinca

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.