X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40505
Przesłano:

Księga Rodzaju - dzieje początków świata i ludzkości. Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy I szkoły średniej

I Temat lekcji:Księga Rodzaju - dzieje początków świata i ludzkości".
II Złożenia metodyczne:Tematyka lekcji dotyczy podręcznika do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum M.Chmiel i E. Kostrzewa "Ponad słowami". Zakres podstawowy i rozszerzony, klasa 1.
1. Cele:
a) kształcenia
- poszerzenie zasobu słownictwa o terminy biblijne - genesis, kosmogonia,
- zapoznanie z wizją stworzenia świata i upadku pierwszych ludzi zawartą w Księdze Rodzaju,
- kształtowanie umiejętności analizowania oraz wyszukiwania odpowiednich informacji w tekście (podanie etapów stworzenia świata),
- zinterpretowanie opowieści o grzechu pierworodnym w odniesieniu do obrazu Tycjana pt. "Grzech pierworodny".
b) wychowania
- doskonalenie umiejętności prezentowania własnego zdania,
- kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka, odmiennych postaw, poglądów, opinii, religii i kultur.
2. Metody nauczania:
- metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja moderowana),
- oglądowa,
- podająca,
- praca z tekstem i obrazem.
3. Formy pracy:
- indywidualna,
- zbiorowa,
- w parach.
4. Środki dydaktyczne:
- fragmenty Księgi Rodzaju (podręcznik),
- tablica szkolna,
- rzutnik multimedialny (reprodukcja obrazu Tycjana "Grzech pierworodny").
5. Czas trwania lekcji:
- 45 minut

III Tok lekcji

a) Faza organizacyjna:
1.Przywitanie z uczniami.
2.Sprawdzenie listy obecności.

b) Faza wprowadzająca:
1. Nauczyciel rozpoczyna lekcję od burzy mózgów, zadając uczniom pytanie wprowadzające w tematykę lekcji:
- Z czym współczesny człowiek kojarzy raj? (Wszystkie pomysły zapisane zostają na tablicy, w wyniku wspólnych ustaleń nauczyciel podkreśla najtrafniejsze propozycje).
2. Nauczyciel wyjaśnia cel lekcji.
3. Podaje temat i zapisuje na tablicy: "Księga Rodzaju - dzieje początków świata i ludzkości".

c) Faza realizacyjna:
1. Na polecenie nauczyciela uczniowie odpowiadają na pytania typu:
- Dlaczego temat pochodzenia ludzkości i świata intrygował ludzi od najdawniejszych czasów?
- Jakim mianem określa się biblijne, bądź mitologiczne wyobrażenie o pochodzeniu świata?
Nauczyciel wyjaśnia i zapisuje na tablicy znaczenie słów - Genesis oraz Kosmogonia.
2. Nauczyciel prosi wybranego ucznia o głośne przeczytanie fragmentu tekstu biblijnego z podręcznika.
3. Po przeczytaniu fragmentu tekstu, uczniowie zastanawiają się nad etapami kosmogonii biblijnej. Ochotnicy udzielają odpowiedzi, przywołując odpowiednie fragmenty tekstu Biblii.
4. Uczniowie czytają zamieszczony w podręczniku drugi fragment tekstu Księgi Rodzaju "Upadek pierwszych ludzi", a następnie biorą udział w rozważaniach dotyczących genezy zła i grzechu w życiu człowieka. Nauczyciel zadaje pytania pomocnicze typu:
- Czego symbolem jest wąż?
- Czym było drzewo, z którego Ewa zerwała owoc?
- Jaką rolę w zaistniałej sytuacji odegrała Ewa?
5. Nauczyciel prosi o zinterpretowanie, w kilku zdaniach, obraz Tycjana "Grzech pierworodny"w kontekście omawianego fragmentu Biblii (praca w parach). Odczytanie przez ochotników wyników pracy w parach.

d) Faza podsumowująca:
1. Nauczyciel prosi uczniów o podsumowanie pracy na lekcji i odpowiedzi na pytanie - Co zapamiętałaś/-eś z dzisiejszej lekcji?

Praca domowa:
W formie listu zwróć się do Boga, by pozwolił pierwszym ludziom zostać w raju.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.