X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4050
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekty lekcji języka niemieckiego dla klasy V i VI, Der, die, das neu

1. Informacje ogólne:

Poziom: szkoła podstawowa, klasa V

Podręcznik: der, die, das neu

Temat: Mein Tag./ Mój dzień. – nauka piosenki.
Czas trwania lekcji: 45 minut

2. Cele lekcji:

1. rozwój sprawności receptywnych

- słuchanie i rozumienie tekstu słuchanego
- dopasowanie wypisanych wyrażeń do usłyszanego tekstu
- uzupełnienie tekstu lukowego

2. rozwój sprawności produktywnych:

- mówienie: powtarzanie za nauczycielem i nagraniem
- doskonalenie wymowy i intonacji
- konstruowanie tekstu z podanych elementów
- utrwalenie pisowni nowych słówek i zwrotów

3. Techniki pracy:
- słuchanie tekstu i piosenki z CD
- powtarzanie tekstu za nauczycielem
- tłumaczenie tekstu z pomocą nauczyciela
- technika uszeregowania wyrażeń zgodnie z treścią tekstu
- czytanie tekstu i śpiewanie piosenki

4. Formy pracy:
- praca indywidualna
- plenum

5. Materiały dydaktyczne:
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń
- kaseta CD, magnetofon
- materiały ksero

6. Przebieg lekcji:

● Wprowadzenie:

- sprawdzenie listy obecności
- kontrola pracy domowej
- przypomnienie tematu ostatniej lekcji

● Prezentacja nowego materiału:

- wprowadzenie nowego słownictwa – zapis na tablicy i do zeszytów
- wysłuchanie tekstu z CD

● Praca nad nowym materiałem:

- uczniowie słuchają tekstu z kasety i starają się zrozumieć jego ogólny sens
- uczniowie z pomocą nauczyciela tłumaczą tekst piosenki
- uczniowie układają rozsypywankę językową zgodnie z treścią tekstu

● Ćwiczenia utrwalające:

- uczniowie pracują indywidualnie nad ćwiczeniem D1 str. 36
- uczniowie śpiewają piosenkę

7. Podsumowanie lekcji i omówienie pracy domowej.

----------------------------------------------------------------------
Konspekt lekcji języka niemieckiego

I. Informacje ogólne

1. Poziom: szkoła podstawowa klasa V, czas trwania lekcji: 45 minut.

2. Temat lekcji: Psychotest: Was für ein Schüler bist du?/ Jakim jesteś uczniem?
3. Cele lekcji:

a. globalne rozumienie relatywnie trudnego tekstu i selektywna analiza informacji w nim zawartych
b. poznanie nowego materiału leksykalnego
c. ćwiczenie poprawnej wymowy
d. rozwój kompetencji językowych umożliwiających komunikację poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania
e. ocena własnych umiejętności poprzez udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w teście
f. aktywna postawa ucznia na lekcji

4. Materiały dydaktyczne: ksero testu (Wilhelm Busch, Max & Moritz, opr. przez Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 - załącznik)

5. Techniki pracy:
a. zapisanie na tablicy nowych słówek
b. czytanie zadań testu przez n-la, wspólne tłumaczenie
c. samodzielne rozwiązanie psychotestu, podsumowanie ilości osiągniętych punktów

II. Przebieg lekcji

1. Powitanie klasy, sprawdzenie pracy domowej.
2. Wyjaśnienie tematu i celu lekcji.
3. Praca nad nowym materiałem:
a. nauczyciel zapisuje na tablicy nowy materiał leksykalny, uczniowie zapisują słówka w zeszycie
b. nauczyciel czyta test, uczniowie tłumaczą z jego pomocą
c. uczniowie rozwiązują test i podliczają ilość zdobytych punktów
d. nauczyciel odczytuje charakterystykę poszczególnych typów uczniów oraz rady udzielone dla nich przez autorów testu

4. Podsumowanie lekcji. Próba odpowiedzi na pytania: jakich uczniów jest w klasie najwięcej? czy zgadzam się z wynikiem testu? co mógłbym w sobie zmienić, aby w przyszłości być lepszym uczniem? itd.

5. Praca domowa: opanować pamięciowo nowy materiał leksykalny.

Załącznik:

PSYCHOTEST – Was für ein Schüler bist du?

1. Alle müssen die Schule besuchen, aber ...
a) in die Schule gehen finde ich blöd. 0
b) in der Schule bin ich immer glücklich. 3
c) das Schulsystem finde ich veraltet. 2
d) die Schule macht mit keinen Spaß. 1
2. In der Schule muss man lernen.
a) Ich lerne nur am Semesterende. 0
b) Ich verliere nie Lust am Lernen. 3
c) Manchmal lerne ich auch. 1
d) Ich lerne nur das, was ich interessant finde. 2
3. Immer gibt es Hausaufgaben.
a) Ich mache immer selbst die Hausaufgaben. 3
b) Oft bitte ich meine Freunde um Hilfe. 2
c) Ich schreibe einfach ab. 0
d) Ich schreibe nur selten die Hausaufgaben. 1
4. In der Klasse gibt es die besten Schüler.
a) Ich gehöre zu den besten Schülern. 3
b) Ich bin neidisch auf die besten Schüler. 1
c) Ich mag die Pauker nicht. 2
d) Ich halte sie für unnormal. 0
5. Du hast ein Thema in Mathe nicht verstanden.
a) Du bittest die Freunde um Hilfe. 1
b) Du fragst danach den Lehrer. 3
c) Du versuchst das Problem selbst zu lösen. 2
d) Du machst nichts und wartest auf ein leichteres Thema. 0
6. Was wäre denn die Schule ohne Lehrer?
a) Ich finde alle Lehrer blöd. 0
b) Meiner Meinung nach haben alle Lehrer recht. 3
c) Ich toleriere sie. 1
d) Ich mag manche Lehrer. 2
7. Bist du fleißig?
a) Ich strenge mich nicht an. 0
b) Ich gebe mir viele Mühe in allen Fächern. 3
c) Ich lerne nur beliebte Fächer. 2
d) Ich lerne nur für ausreichend. 1
8. Der Lehrer braucht Kreide. Er sagt: „Holt bitte die Kreide!“
a) Du stürzt Dich sofort an die Tür zu und holst sie. 3
b) Du tust so, als ob Du nichts gehört hättest. 0
c) Du sagst ruhig: „Kowalski hat heute Ordnungsdienst.“ 2
d) Nicht gern, aber doch gehst Du und holst sie dem Lehrer. 1
9. Jeder muss täglich zum Unterricht.
a) Ich störe oft den Unterricht. 1
b) Das ist aber stinklangweilig! 0
c) Ich passe im Unterricht immer gut auf. 3
d) Von Zeit zu Zeit gibt es auch interessanten Unterricht. 2
10. Morgen hast Du eine schwierige Klassenarbeit in Mathe.
a) Ich gehe nicht in die Schule. 0
b) Ich wiederhole fleißig die letzten Themen. 3
c) Ich bereite mir einen Spicker vor. 2
d) Ich verlasse mich auf mein Glück. 1
Deine erreichte Punktzahl ...............

Lösungen:

30 – 25
Du bist sicherlich ein Musterschüler und ein Typ, den die Lehrer besonders mögen. Du bist immer im Unterricht engagiert, bereitest Dich auf jede Stunde gut vor und paukst fleißig. Du folgst immer allen Anweisungen der Lehrer und erfüllst alle ihre Wünsche. Es liegt Dir sehr an guten Noten und Du machst alles, um sie zu erreichen. Deshalb handelst Du oft kritiklos und oft machst Du Dich bei Deinen Lehrern beliebt. Du solltest mehr Deine Persönlichkeit und Deine Interessen entwickeln!
24 – 17
Du bist ein guter Schüler und weißt gut, was Du willst. Du handelst nicht kritiklos, hast Deine Interessen und eine starke Persönlichkeit. Es liegt Dir vor allem am Wissen in diesen Fächern, an denen Du interessierst bist. Deshalb erfreust Du Dich der Sympathie nicht bei allen Lehrern. Aber Deine Mitschüler mögen Dich, denn Du bist gerecht, hilfsbereit und hast ziemlich viel Phantasie.
16 – 9
Du bist ein Typ, von dem man kurz sagt: begabt aber faul. Du strengst Dich nicht besonders an und lernst nur so viel, dass es kein ungenügend gibt. Oft störst Du den Unterricht und magst Streiche spielen – für Lehrer bist Du eine wahre Plage. Dein Wunsch ist, die Schulzeit möglichst bequem, ohne Nerven und Stress zu verbringen. Es ist aber schade, dass Du dabei Deine Talente und Begabtheit verschwendest! Leider bist Du ein totaler Ignorant, es geht Dich nichts und niemand an. Oft gerätst Du in Konflikte mit den Lehrern und Deinen Eltern, die Dir Faulheit, Verantwortungslosigkeit und Unhöflichkeit vorwerfen. Trotzdem gratulieren wir Dir, dass Du dieses Spiel bis zu Ende gemacht hast!

----------------------------------------------------------------------

Konspekt lekcji języka niemieckiego

I. Informacje ogólne

1. Poziom: szkoła podstawowa, klasa VI
2. Czas trwania lekcji: 45 minut
3. Temat lekcji: Der Weg zur Schule. / Droga do szkoły.

4. Uczeń potrafi:
a. wymienić środki transportu lądowego, powietrznego, wodnego
b. stosować przyimek mit
c. stosować zaimek pytający womit?

5. Materiały dydaktyczne: podręcznik der, die, das str. 18, zeszyt ćwiczeń str. 25, tablica, kreda.

6. Techniki pracy:
a. czytanie i tłumaczenie tekstu z pomocą nauczyciela
b. prezentacja i zapis nowego słownictwa
c. rozmowa, pytanie i udzielanie odpowiedzi

II. Przebieg lekcji

1. Powitanie klasy.
2. Sprawdzenie pracy domowej
3. Prezentacja nowego materiału:
a. wprowadzenie nowego słownictwa – środki komunikacji, zapis na tablicy i do zeszytów
b. powtórzenie odmiany rzeczownika z rodzajnikiem określonym
c. wprowadzenie przyimka mit, użycie przyimka z Dat.
d. wprowadzenie zaimka pytającego womit ?

4. Praca nad nowym materiałem:
a. uczniowie przyglądają się ilustracjom w podręczniku, str.18 , przyporządkowują nazwy środków komunikacji obrazkom
b. nauczyciel rysuje na tablicy tabelkę: Die Verkehrsmittel, uczniowie uzupełniają ją z pomocą nauczyciela
Land + Motor Land – Motor Luft + Motor Luft - Motor Wasser + Motor Wasser - Motor
s Autor Busr Schulbuss Motorradr Moped e Rikschae Droschker Roller s Fahrradr Zuge Straßenbahne U-bahne S-bahn s Flugzeuge Rakete r Luftballons Segelflugzeug s Schiffs Motorboots U-boot s Boots Kanue Fähre
c. nauczyciel podaje zasady użycia przyimka mit oraz zaimka pytającego womit?
d. nauczyciel wyjaśnia kolejność okoliczników w niemieckim zdaniu

5. Ćwiczenie utrwalające: uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela, tworzą i zapisują zdania wg schematu:

Womit fährst du in die Schule?
Ich fahre mit dem Bus in die Schule.

Womit fährst du im Sommer?
Ich fahre im Sommer mit dem Fahrrad.

6. Podsumowanie lekcji i omówienie pracy domowej: opanować nowe słownictwo w zakresie podanym przez nauczyciela, ćwiczenie: A2, str. 25.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.