X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40441
Przesłano:
Dział: Języki obce

Kauf mir bitte einen Rucksack! - przybory szkolne. Konspekt lekcji języka niemieckiego

Konspekt lekcji z języka niemieckiego
Data: 10.05.18 r. Klasa: VII
Temat: Kauf mir bitte einen Rucksack!- przybory szkolne
Podręcznik: Kompass Team 1.- Rozdział IV (Schule),lekcja 3., str.90
Treści podstawy programowej:
Uczeń:
-posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu edukacja ( np.przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne)
-rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka (określa główną myśl teksu, reaguje na polecenia)
- Uczeń posiada: podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego
- uczeń korzysta z różnych źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np., z encyklopedii, słowników ,mediów, również za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnych
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
-uczniowie znają rodzajniki określone w mianowniku w l. pojedynczej i mnogiej
-znają nazwy przedmiotów szkolnych
Materiały i środki dydaktyczne: podręcznik i ćwiczenie Kompass Team 1, płyta CD,
Cele lekcji:
Cel ogólny:
Kształcenie umiejętności udzielania podstawowych informacji o szkole
Cele szczegółowe:
-uczeń poprawnie posługuje się nowopoznanym słownictwem
-potrafi utworzyć liczbę mnogą rzeczowników
-potrafi posługiwać się słownikiem niemieckojęzycznym
- zna różnice w systemie ocen i nazwie przedmiotów szkolnych między swoim krajem a krajami niemieckojęzycznymi
Cel/e sformułowane w języku ucznia: (1. lub 2. os. l. poj.)
W czasie dzisiejszej lekcji:
-poznasz nazwy przyborów szkolnych i ich liczbę mnogą
- porównasz plan lekcji Jensa ze Szwajcarii ze swoim planem
-potrafisz współpracować w grupie
Pytanie kluczowe:
Gdzie chciałbyś uczyć się? W Szwajcarii czy w Polsce?
Co uczniowie będą potrafili po lekcji (nacobezu): (1. lub 2. os. l. poj.)
- znasz nazwy przyborów szkolnych
- nauczysz się poprawnie budować liczbę mnogą rzeczowników
- znasz różnicę w systemie edukacji między Polską a krajami niemieckojęzycznymi
Przebieg lekcji (metody i aktywności):
Karty pracy, samoocena i ocena koleżeńska
Formy pracy:
Indywidualna, praca w grupach

Tok lekcji:

1.Czynności organizacyjne- sprawdzenie pracy domowej (ocena koleżeńska) i podanie tematu lekcji
2.Przedstawienie celów lekcji w języku ucznia i nacobezu
3. Rozgrzewka- przypomnienie słownictwa z ostatniej lekcji (nazwy przedmiotów szkolnych)
4. Uczniowie podzieleni na grupy porównują swój plan lekcji z planem Jensa ze Szwajcarii- str.79
5. Uczniowie odsłuchują nazwy przyborów szkolnych. Poznają zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników wykonując ćwiczenia utrwalające nowopoznane słownictwo.
6.Uczniowie odpowiadają na pytanie kluczowe – „Gdzie chciałbyś się uczyć? W Szwajcarii czy w Polsce?”
7. Praca domowa.
Podsumowanie celu/celów lekcji
Uczniowie opiszą wybrane pomieszczenia w domu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.