X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40430
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Na straganie. Nazwy warzyw. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niesłyszących

Temat: Na straganie. (Nazwy warzyw)

Wiek: 9 lat (III kl szkoły podstawowej)
Ilość osób w grupie: 4

Czas trwania zajęć: 45 minut

CEL OGÓLNY:

- utrwalenie poznanych dotychczas nazw warzyw;
- poszerzanie słownictwa czynnego i biernego;
- usprawnianie małej motoryki;
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie;
- rozwijanie kompetencji interpersonalnych;

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- uczeń potrafi nazwać warzywa (werbalnie i w języku migowym);
- umie odczytać z ust nazwy warzyw;
- rozumie treść wiersza pt.: ,,Na straganie”
- potrafi odegrać scenkę pt.: ,,Zakupy na straganie”

METODY PRACY:

- słowna wspomagana językiem migowym;
- podające: pogadanka, rozmowa kierowana
- praktycznego działania;
- pokaz;
- metoda zabawowa (odgrywanie scenki)

FORMY PRACY:

- grupowa;
- zespołowa;
- indywidualna;

POMOCE DO ZAJĘĆ:

- warzywa przyniesione przez uczniów oraz nauczyciela;
- treść wiersza Jana Brzechwy ,,Na straganie” na dużym arkuszu;
- obrazki prezentujące warzywa;
- etykiety z nazwami warzyw;
- tablica;
- karty pracy;

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie dzieci (werbalnie i w języku migowym);
2. Ćwiczenia oddechowe: dmuchanie baloników, na których pojawiają się napisy z nazwami poznanych dotychczas warzyw; gra balonikami – podrzucanie, odbijanie do kolegi;
3. Zajęcie miejsc przy stolikach;
4. Przedstawienie tematu zajęć (werbalnie i w języku migowym);
5. Uczniowie układają na stolikach przyniesione przez siebie warzywa (każdy uczeń dwie sztuki); każdy uczeń prezentuje werbalnie, jakie warzywa przyniósł (uczniowie korzystają z umiejętności zdobytych na wcześniejszych zajęciach);
6. Zaprezentowanie treści wiersza ,,Na straganie”, przygotowanego na dużym arkuszu, przypiętym do tablicy; odczytanie wiersza przez nauczyciela;
7. Wyjaśnienie dzieciom niezrozumiałych dla nich wyrazów (np. stragan, więdnąć, stronić, czulić się, zmykać, gramolić się, swary itd.);
8. Zaprezentowanie etykiet z obrazkami warzyw występujących w wierszu; uczniowie podchodzą do tablicy i przypinają obrazki w odpowiednim miejscu na treści wiersza; (nauczyciel steruje ćwiczeniem, wybierając najpierw te warzywa, które dzieci znały wcześniej, a kończąc na tych, które są dla nich nowe);
9. Nauczyciel prezentuje każde z warzyw, podając jego główne cechy: kolor, wielkość, smak;
10. Uczniowie otrzymują karty pracy, na których widnieją ilustracje warzyw; korzystając z treści wiersza znajdującego się na tablicy, dopasowują do obrazków etykiety z ich nazwami i przyklejają w odpowiednim miejscu;
11. Nauczyciel odczytuje głośno nazwę każdego warzywa (wspierając każdą nazwę znakiem migowym); uczniowie powtarzają;
12. Dzieci kolejno mają zawiązywane oczy; nauczyciel podaje do rąk warzywo, a zgadujący musi powiedzieć słownie lub zamigać, albo po zdjęciu opaski pokazać etykietkę z nazwą jaki przedmiot miał w ręce. Może przekazać wszystkie te trzy komunikaty (powiedzieć, zamigać, pokazać etykietę z nazwą);
13. Uczniowie pracują w 2-osobowych grupach: jeden z uczniów mówi dowolną nazwę warzywa, która wystąpiła na lekcji, drugi musi odgadnąć z ust, co to za warzywo i powtórzyć nazwę, zamigać, bądź wskazać etykietę; uczniowie zamieniają się rolami kilkukrotnie;
14. Czytanie wiersza przez dzieci;
15. Zorganizowanie mini-straganu przy użyciu zgromadzonych na lekcji warzyw i odgrywanie scenki pt. ,,zakupy na straganie”; (jeden uczeń wciela się w rolę sprzedawcy, a drugi klienta; klient wymienia nazwy warzyw, które chciałby kupić, a sprzedawca musi włożyć odpowiednie warzywa do koszyka;

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ:

- karty pracy uczniów zostają zaprezentowane na tablicy;
- nauczyciel chwali uczniów za ich wkład pracy i dziękuje za zajęcia;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.