X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40417
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawozdanie ze zgłoszonej do realizacji innowacji językowej "Poliglota roku 2017/2018"

Joanna Sosnowska,Marzena B.

Sprawozdanie ze zgłoszonej do realizacji innowacji językowej: „Poliglota roku 2017/2018”.

TYTUŁ INNOWACJI: Poliglota 2017/2018.

CELE OGÓLNE INNOWACJI: Podniesienie jakości kształcenia w zakresie posługiwania się językiem angielskim i językiem niemieckim, jako językami obcymi nauczanymi w szkole. Rozwijanie sprawności językowych: rozumienia tekstów pisanych i słuchanych, , znajomości środków językowych (gramatycznych i leksykalnych), funkcji językowych (przede wszystkich umiejętności skutecznego komunikowania się w językach obcych). Rozbudzanie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości i umiejętności podczas wykonywanych zadań. Rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury. Kształcenie umiejętności planowania i organizacji pracy, samooceny i rozwoju osobowości jej uczestników.

OPIS INNOWACJI: Innowacja w formie projektu edukacyjnego jest skierowana do uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego- klasy VII a, VII b, II i III klas gimnazjalnych, którzy uczą się w szkole dwóch języków obcych obowiązkowo: języka angielskiego i języka niemieckiego. Projekt językowy, corocznie, już od roku szkolnego 2013/2014, jest realizowany od listopada do przełomu lutego/marca. Zwieńczeniem projektu jest jego finał, który odbywa się na forum szkoły. Tegoroczna innowacja językowa miała formę trzech etapów, poprzedzających finał. Do udziału w projekcie zgłosiło się szesnaścioro uczniów z wyżej wymienionych klas. Uczestnicy projektu brali udział w I etapie, który sprawdzał umiejętność wykazania się wiedzą gramatyczno-leksykalną z zakresu języka angielskiego i niemieckiego. II etap dotyczył sprawdzenia wiedzy z dziedziny kulturoznawczej krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. III etap miał na celu wykazanie się umiejętnością rozumienia testów pisanych i słuchanych. Nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego wyłoniły sześcioro najlepszych uczestników- zdobywców największej ilości punktów zgromadzonych w tych etapach. Do finału, który odbył się 6 marca 2018 roku, zakwalifikowali się: Filip C. (klasa VIIb), Patrycja C. (klasa II GIM), Anna P. (klasa II GIM), Wojciech G.i (klasa III GIM), Oliwia N.(klasa III GIM). Finaliści tegorocznej edycji Poligloty musieli zmierzyć się jeszcze z zadaniami przygotowanymi na finał przez panią anglistkę (panią Joannę S.) i germanistkę (panią Marzenę B.). Innowacyjnym elementem tegorocznego finału było wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zadania przygotowano, bowiem, w programie „kahoot” oraz w programie learning.apps. Należało udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania z dziedziny wiedzy kulturoznawczej krajów anglojęzycznych oraz Niemiec. Ponadto, uczestnicy finału wykazali się umiejętnością reagowania na określone sytuacje, które losowali, zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim. Organizatorki imprezy nie zapomniały o publiczności. Przygotowały dla każdej klasy turniej „Milonerzy”, a nagrodą za zwycięstwo były słodkości dla każdego ucznia zwycięskiej klasy. W tegorocznej edycji „Poligloty roku” zwyciężczynią została uczennica klasy III gimnazjum- Beata K.. Nagrodą główną dla naszej tegorocznej Poliglotki jest wycieczka do Berlina w kwietniu tego roku. Każdy uczestnik finału otrzymał dyplom uczestnictwa w finale oraz nagrodę w postaci książki czy też teczki, które zostały wręczone przez panią dyrektor szkoły Iwonę M. oraz panią wicedyrektor Małgorzatę J.. II miejsce zajęła Anna P., III miejsce Wojciech G.. Na miejscu IV uplasowała się Oliwia N., a na V Fili C.. VI miejsce przypadło Patrycji C.j, która niestety ze względów zdrowotnych nie mogła brać udziału w finale. Ten dzień był wyjątkowy, nie tylko dla najlepszych Poliglotów roku, ale także dla organizatorów oraz wszystkich obecnych uczniów, którzy byli włączeni w tę imprezę językową i świetnie się bawili, a fotobudka z hasłem „English and Germany Express” przypominała wszystkim o tym, jak ważny jest pociąg, tym razem ten wyzwalający pasję do nauki języków obcych.

EWALUACJA INNOWACJI:
Corocznie, już od pięciu lat, projekt językowy „Poliglota roku” cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Projekt ten przyczynił się także do uzyskania przez szkołę zaszczytnego tytułu: „Szkoły Odkrywców Talentów”. Również tegoroczna innowacja językowa „Poliglota roku 2017/2018” drogą wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych stanowi doskonałą metodę dydaktyczną do rozwijania talentów językowych i wyłaniania najlepszych językowców szkoły. Projekt językowy „Poliglota roku” warto kontynuować w kolejnym roku szkolnym, gdyż głównym jego celem jest podnoszenie kształcenia językowego uczniów w szkole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.