X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40318
Przesłano:

Plan zajęć rewalidacyjnych

Cele ogólne
1.Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości.
2.Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji.
3.Wzmacnianie wiary we własne siły i rozwijanie motywacji do pracy.
Cele szczegółowe
•Wspieranie rozwoju procesów poznawczych.
•Stymulowanie zmysłów.
•Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
•Usprawnianie funkcji wzrokowo-ruchowo-słuchowych.
•Usprawnianie pamięci i uwagi.
•Rozwijanie zainteresowań.
•Usprawnianie technik szkolnych

Wspieranie rozwoju procesów poznawczych.

- ćwiczenia wspomagające spostrzeganie:
Różnicowanie przez wnikliwą obserwację, porównywanie, wyodrębnianie podobieństw i różnic, dostrzeganie istotnych cech, wyodrębnianie znaków, kształtów i całych układów

- ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentracje uwagi:
. Zagadki logiczne, krzyżówki, rebusy, sudoku, rozwiązywanie zadań tekstowych. Gry typu „Memory” „Scrable” „Warcaby” „Bierki”. Zagadki matematyczne.
odtwarzanie z pamięci wcześniej obserwowanych przedmiotów (słownie lub rysunkowo)
- wyszukiwanie szczegółów na rysunkach lub różnic między ilustracjami
- rysowanie w obrębie konturów, kopiowanie przez kalkę, rysowanie po śladzie, kolorowanie drobnych elementów, labirynty, łączenie wyznaczonych punktów.
- mozaikowe układanki, różnicowanie podobnych kształtów figur, odtwarzanie z pamięci układów klocków
- zabawa w kończenie słów dowolną sylabą, rebusowe loteryjki, tworzenie nowych wyrazów z liter innego wyrazu po ich przestawieniu
- tworzenie słów z wypowiedzianych sylab (scalanie sylab wg kolejności lub po ich przestawieniu)
- wysłuchiwanie ukrytego wyrazu w innym wyrazie
- odtwarzanie struktur dźwiękowych - według wzoru, różnicowanie dźwięków, graficzne odtwarzanie słyszanych dźwięków
- układanie kompozycji według wzoru,
- słuchanie tekstu czytanego głośno przez nauczyciela z jednoczesnym śledzeniem tekstu, po czym - opowiadanie treści lub układanie planu wydarzeń
Stymulowanie zmysłów
Dotyk:
dotykanie powierzchni o różnej fakturze;
• manipulowanie w materiale sypkim;
• ugniatanie miękkich materiałów takich jak: masa solna, modelina, odciskanie kształtów, wycinanie przy pomocy foremek;
• manipulowanie w kisielu;
• rozpoznawanie rodzaju faktury bez udziału wzroku;
• dobieranie w pary figur o tej samej fakturze bez udziału wzroku;
• rozpoznawanie umieszczonych w woreczku drobnych przedmiotów codziennego użytku;
Węch:
• określanie preferencji zapachowych ucznia (lubisz ten zapach?)
• rozpoznawanie zapachu z zamkniętymi oczami;
• łączenie zapachów w pary;
• rozpoznawanie po zapachu i dotyku przypraw wcześniej omówionych;
• kojarzenie bez udziału wzroku zapachów z kuchni,
Smak:
• picie przez rurkę soków, rozpoznawanie smaków
• rozpoznawanie smaków z zamkniętymi oczami;
• degustacja sezonowych owoców i ich nazywanie;
• określanie smaków podczas degustacji;

Wzrok:
• wyszukiwanie różnic,
- wodzenie wzrokiem po liniach prostych i złożonych konturach
• przerzucanie woreczka z ręki do ręki;
• obwodzenie konturów pisakami fluorescencyjnymi
• układanie mozaik płaskich
• łączenie obrazków pociętych na części
Dobieranie par takich samych obrazków

Słuch:
•lokalizowanie źródła dźwięku;
•rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez rózne instrumenty
•mieszanie łyżeczką w kubku i w szklance;
•wysłuchiwanie odgłosów z otoczenia, natury, pojazdów;
•naśladowanie i rozpoznawanie głosów zwierząt;
Rozwijanie i doskonalenie koordynacji wzrokowo - ruchowej
-rozpoznawanie przedmiotów przy pomocy zmysłu dotyku;
-dopasowywanie elementów o tych samych kształtach;
-kreślenie linii, łuków, kół, szlaczków – w powietrzu, na papierze, tablicy, w piasku, po gęstej warstwie kleju (kredką, ołówkiem, kredą, palcem, pędzlem, pisakami, piórkiem, kłębkiem waty, patyczkiem, dłonią);
-zamalowywanie dużych powierzchni – pędzlem, dłonią, gąbką;
-malowanie form kolistych – ćwiczenie precyzji ruchu (zawsze zaczynając od góry,
w lewą stronę – tj. pisanie litery "o");
-kreślenie linii pionowych, ukośnych, poziomych (zawsze z góry na dół
i z zachowaniem kierunku od lewej do prawej);
-jednoczesne malowanie obydwoma rękami na dużych powierzchniach
– np. kartonach przypiętych do tablicy (odwzorowywanie kształtów, linii, figur)
-obrysowywanie szablonów, wycinanie ich, kopiowanie, zamalowywanie;
-kopiowanie przez kalkę;
-malowanie wewnątrz konturu różnej wielkości;
-rysowanie po śladzie, łączenie kropek;
-kolorowanie obrazków o różnym poziomie trudności;
-zagadki rysunkowe;
-labirynty, „plątaninki”;
-lepienie z masy solnej, plasteliny, modeliny, gliny, zagniatanie ciasta, formowanie
na blaszce;
-wydzieranki (różnej wielkości – od konkretnych kształtów, do małych skrawków
lub pasków papieru), wycinanki, naklejanki, collage;
-układanie kompozycji wg wzoru, nakładanie na wzór, mozaiki, loteryjki;
-nawlekanie koralików, tworzenie kompozycji przestrzennych z różnego rodzaju materiałów: koralików, klocków, tasiemek, patyczków, wełny
-odtwarzanie wzorów z pamięci (z różnego rodzaju materiałów – klocków, patyczków, ilustracji);
-układanie rozciętych ilustracji (pocztówek, zdjęć, liter, cyfr) wg wzoru i z pamięci;
-własne kompozycje z różnego rodzaju materiałów (przyrodniczych, papierowych, drewnianych).
Usprawnianie pamięci i uwagi
Zabawy wprowadzające sekwencje , rymowanki, kopiowanie wzorów, odnajdywanie błędów w tekście, odszyfrowanie liter, wyszukiwanie w danym ciągu liter i/lub cyfr wskazany ciąg znaków, odnajdywanie róźnic, wykreślani, wykonywanie ćwiczeń na czas, ćwiczenia zapamiętywania numerów i ciągów literowych o zwiększającej się długości, wyszukiwanie zaprezentowanego przez chilę wyrazu (ów) spośród innych wyrazów, zapamiętywanie kilku wyrazów, zapamiętywanie i odrysowywanie prostych kształtów z detalami, słuchanie czytanego tekstu, a nastepnie opowiadanie treści i/lub układanie planu wydarzeń
Rozwijanie zainteresowań, wzbogacanie doświadczeń, poszerzanie wiedzy i umiejętności
Czytanie różnorodnych ciekawostek, praca z atlasem, oglądanie albumów, wyszukiwanie informacji w Internecie, przeprowadzanie prostych doświadczeń, podejmowanie rozmów na interesujące tematy Kształtowanie nawyków zdobywania i wzbogacania wiedzy w toku samodzielnych poszukiwań.
Rozwijanie emocji
Rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych
• Wyrażanie emocji przez gesty, postawy, mimikę twarzy (zabawy z lustrem, scenki, pantomimy)
• Odpowiednie reagowanie na różne sytuacje
• Wyrażanie emocji środkami plastycznymi, muzycznymi Wspomaganie rozwoju społecznego
kształtowanie pozytywnych postaw do życia i współdziałania w grupie,
- rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych osób
- uświadamianie sobie własnych emocji i przyczyn, które je wywołują
- kształtowanie mocnych stron charakteru oraz umiejętności pokonywania trudności
- ukierunkowanie na potrzeby innych, życzliwość
-omawianie sytuacji społecznych, w których uczestniczy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.