X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40311
Przesłano:

Baśń o księciu, który odnalazł źródło życia na pustyni, czyli dzieje Małego Księcia. - scenariusz lekcji

Typ lekcji: Lekcja operacyjna.
Cele ogólne:

Uczeń:
- zna treść książki i chronologię zachodzących wydarzeń,
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- potrafi odnieść treść piosenki do fabuły książki,
- określa swoje uczucia dotyczące nastroju i przekazu piosenki,
- posługuje się równoważnikami zdań,
- współpracuje w grupie.

Metody:
-waloryzująca,
- praktyczna.

Środki dydaktyczne:
- A. de Saint-Exupéry, Mały Książę, przeł. Jan Szwykowski, Warszawa 1998.,
- Tekst piosenki: Gdzie Jesteś Mały Książę, wykonanie: Katarzyna Sobczyk, słowa: K. Dzikowski, muzyka: R. Poznakowski – wyświetlenie na tablicy za pomocą projektora multimedialnego,
- Odtworzenie piosenki z Internetu: http://www.youtube.com/watch?v=mon0qJIB3Pw.

Formy pracy:
- grupowa,
- indywidualna,
- zbiorowa.

PRZEBIEG LEKCJI:
Jest to trzecia lekcja cyklu pracy z Małym Księciem. Omówione zostały już kwestie autorstwa, genezy, oryginalnych elementów książki, dedykacji, elementów realistycznych i fantastycznych oraz porównania do baśni.
Część wstępna:
1. Odtworzenie piosenki pt. Gdzie Jesteś Mały Książę w wykonaniu Katarzyny Sobczyk, wyświetlenie na tablicy tekstu za pomocą projektora multimedialnego.
2. Po wysłuchaniu utworu uczniowie opisują swoje wrażenie na temat odczuć towarzyszących odbiorowi piosenki i jego nastroju.
3. Polecenie dotyczące opisu świata przedstawionego utworu bez odniesienia do tekstu Małego Księcia, tzn. Co mógłbyś powiedzieć o bohaterze piosenki, gdybyś nie znał książki? Uczniowie najczęściej będą podkreślać miłość do róży, gwiezdne pochodzenie, obecność pustyni, itp. Drugie polecenie dotyczy już porównania czy, te, wymienione przed momentem elementy mają odzwierciedlenie w tekście Małego Księcia. Dotarcie do wspólnego wniosku, że wiele elementów świata przedstawionego książki pojawia się w utworze oraz określenie, iż tematem lekcji będą – przykładowe odpowiedzi: fabuła, wątki, historia Małego Księcia.

Część rozwijająca:
1. Zapisanie tematu lekcji: Baśń o księciu, który odnalazł źródło życia na pustyni, czyli dzieje Małego Księcia.
2. Uczniowie wymieniają cztery kolejne, główne etapy historii Małego Księcia, np.: Życie na asteroidzie B- 612, Wędrówka po sąsiednich planetach, Na Ziemi, Powrót na swoją planetę.- Wypisanie na tablicy w postaci planu ogólny.
3. Losowanie przez uczniów przynależności do odpowiednich grup i objęcia roli lidera.
4. Podział na grupy i omówienie reguł pracy.
5. Przyporządkowanie grupom odpowiednich punktów:
Grupa I Życie na asteroidzie B- 612
Grupa II Wędrówka po sąsiednich planetach
Grupa III Na Ziemi ( do spotkania z Lisem włącznie)
Grupa IV Na Ziemi (po spotkaniu z Lisem)
Omówienie poleceń oraz przypomnienie sposobu zapisu planu szczegółowego i redakcji równoważników zdań.
Bezpośrednia kontrola każdej z grup przez nauczyciela.
6. Po zakończeniu pracy liderzy grup prezentują przy tablicy efekty pracy. Po wspólnym sprawdzeniu poprawności chronologii wydarzeń i budowy równoważników zdań, przedstawiciele drużyn podają kolegom notatkę zapisywaną w zeszytach., np.
1. Życie na asteroidzie B- 612.
a ) Czyszczenie wulkanów i wyrywanie baobabów.
b) Obserwacja zachodów słońca.
c) Pojawienie się róży.
d)Troska Małego Księcia o kwiat
e) Kaprysy róży i konflikt z nią.
f) Opuszczenie planety przez Małego Księcia.
2. Wędrówka po sąsiednich planetach.
a) Spotkanie z Królem.
b) Rozmowa z Pyszałkiem.
c) Wizyta na planecie Opoja.
d) Rozmowa z Biznesmenem.
e) Spotkanie z Latarnikiem.
f) Wizyta na planecie Starego Pana.
3. Na Ziemi.
a) Pojawienie się Małego Księcia na Ziemi.
b) Rozmowa z wężem.
c) Rada pustynnego kwiatu
d) Poszukiwanie ludzi.
e) Mały Książę w ogrodzie z różami.
f) Oswajanie Lisa.
g) Rozmowa ze Zwrotniczym i Kupcem.
h) Powrót na pustynię.
i) Zawarcie przyjaźni z Pilotem.
j) Wędrówka z poszukiwaniu studni.
k) Znalezienie wody.
l) Decyzja o powrocie do domu.
4. Powrót na swoją planetę.

Część podsumowująca:
1. Po zakończeniu wspólnej pracy nad notatką, podsumowujemy lekcję przez wyliczenie bohaterów, jakich Mały Książę spotkał na swojej drodze. Nauczyciel zwraca zwłaszcza uwagę na to, aby dzieci zapamiętały kolejnych mieszkańców, odwiedzanych przez postać tytułową, planet. (Stanowić to ma pewne przejście ku następnemu tematowi lekcji: Wędrujemy z Małym Księciem ku dorosłości. Na tych zajęciach porozmawiamy o problemach w komunikacji dzieci i dorosłych na przykładzie spotkań bohatera książki z kolejnymi mieszkańcami sąsiednich planet.)
2. Zadanie domowe: Opowiedz w minimum pięciu zdaniach przygodę Małego Księcia, która Cię najbardziej zainteresowała.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.