X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40286
Przesłano:

Konkurs ortograficzny dla klas V-VI - test

KONKURS ORTOGRAFICZNY KLASY V- VI

Instrukcja dla ucznia
Pamiętaj!
Czytaj uważnie polecenia.
Pisz piórem lub długopisem.
Nie używaj korektora!
Błędy poprawiaj, skreślając źle napisaną literę i zapisując ją poprawnie nad wyrazem. Na rozwiązanie testu masz 60 minut. Powodzenia!

I. Wstaw brakujące litery. (10pkt.)

Wczoraj siedziałem do p.....źnych godzin, przygotowując się do wyrazówki z .....ngielskiego i klasówki z zapożyczeń. Wiem już, jak napisać: .....ipermarket, k.....fort, .....ipokryta, żabot i żądanie. Niestety, byłem tak przemęczony, że wylewałem .....ewne łzy bólu i bezsilności. Na szczęście pojawił się mój opiekuńczy duszek, a z radia popłyn.....ła kojąca muzyka. Na biurku znalazł się talerz z kanapkami ze świeżą rze....uchą i zielonym ogórkiem. Pokrzepiłem się i szybko odzyskałem wewnętrzną .....armonię oraz dobry ......umor.

(.........pkt)

II. Wpisz brakujące litery: „rz” lub „ż” (10pkt)

• od....ucić ....ądania

• zamra....ać ja....yny

• wzdłu.... i wsze....

• drą....ek mosię....ny

• znu....ony mę....czyzna
(.........pkt)

III. Uzupełnij związki wyrazowe „ch” lub „h (10pkt)

 o...rona z...ańbionego

 ....onorowy ....ultaj

 ....yłkiem czmy....ać

 ....ór ...łopięcy

 o....ydny alko....ol
(.........pkt)

IV. Napisz małą lub wielką literą. (10 pkt)

 „Mówią (w, W)......ieki” (czasopismo)
 „Gazeta (w, W) ......yborcza”
 (w, W)....ielka (s. S)...obota
 (u, U).....niwersytet (j, J).....agielloński
 samochód marki (f, F)....iat
 (W, w)......arszawianin
 (W, w)......alentynki
 (P, p).....omorzanin.
(.........pkt)

V. W miejsce kropek wpisz „nie” łącznie lub rozłącznie. (13pkt)

..........chcę ..........pokoić mamy, dlatego staram się wracać do domu ..........zbyt późno. ..........domagającej mamie ..........wiele brakuje, żeby się zdenerwowała. Dawniej ..........znaliśmy w domu chorób, tylko babcię mieliśmy ..........dowidzącą. Ale będąc dziećmi tego się ...........rozumiało i ..........jednokrotnie sprawiało jej się przykrość. A babcia wtedy mówiła: „..........wasza to wina, ..........jeden zachowałby się gorzej”. Staruszkę wspominamy z sentymentem. Najbliżsi są osobami, które nigdy ..........odchodzą w ..........pamięć.
(.........pkt)

VI. Jak napiszesz podane wyrazy: razem czy oddzielnie? Jeśli razem, wstaw w wykropkowane miejsce pomiędzy wyrazami znak (+), jeśli oddzielnie – znak (-). (7pkt)

co.....dzień
co.....dziennie
w...... zwyż przede.....wszystkim
w.....ogóle na......przeciwko
na.....pewno
(.........pkt)

VII. Uzupełnij związki wyrazowe brakującymi zakończeniami: -i, -ji, -ii. (10pkt)

szukać harmon......
walczyć w zbro...... bohater „Odyse.......”
wymiana bater.......
pozbyć się obses......
być w łaźn.......
jad żm.......
kotlety z so......
zabłądzić w knie.......
owoce z Gruz.......
(.........pkt)

VIII. Teraz przyjrzyj się poniżej napisanym wyrazom. Zapisz brakujące w nich litery. (10pkt)

em, en lub ę
ą , om lub on
dyryg.....t ak...paniament
natr.....tny k.....pot
akc.....t k....tomierz
cm......tarz k....takt
wr....czyć k....plet

(.........pkt)

IX.Przekreśl te wyrazy, które uważasz, że zawierają błąd ortograficzny. Uwaga! Za każdy źle wskazany wyraz tracisz punkt. (10pkt)

hiński, Warszawianin, ślectwo, schować, drżenie, Sylwi, hańba, piegrza, stępel, bęzyna, zasuwka, mżawka, helikopter, zfrunąć, żut, każdy, mazowszanin.
(.........pkt)

X. Czy znasz reguły ortograficzne? W każdym pytaniu zakreśl właściwą odpowiedź. (4pkt)

1. Partykułę „nie” piszemy :
a. łącznie z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym,
b. łącznie z przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym,
c. rozdzielnie z liczebnikami.
2. Małą literą piszemy:
a. nazwy mieszkańców miast, osiedli i wsi,
b. nazwy gwiazd, konstelacji i planet,
c. nazwy mieszkańców krajów, regionów i części świata.
3. „CH” nie piszemy:
a. gdy wymienia się na „sz”,
b. po „s”,
c. po „z”.
4. W którym zestawie znajdują się tylko wyrazy z „ó” wymiennym?

a. szósty, powtórzyć, pogróżka,
b. pagórek, wschód, ziółko,
c. podróż, królowa, różowy.

(.........pkt)

Razem: 94 punkty/...............punktów

KONKURS ORTOGRAFICZNY
(klasy V - VI)

KLUCZ ODPOWIEDZI

I. Wstaw brakujące litery. (10pkt)

Wczoraj siedziałem do późnych godzin, przygotowując się do wyrazówki z angielskiego i klasówki z zapożyczeń. Wiem już, jak napisać: hipermarket, komfort, hipokryta, żabot i żądanie. Niestety, byłem tak przemęczony, że wylewałem rzewne łzy bólu i bezsilności. Na szczęście pojawił się mój opiekuńczy duszek, a z radia popłynęła kojąca muzyka. Na biurku znalazł się talerz z kanapkami ze świeżą rzeżuchą i zielonym ogórkiem. Pokrzepiłem się i szybko odzyskałem wewnętrzną harmonię oraz dobry humor.

II. Wpisz brakujące litery: „rz” lub „ż”. (10pkt)

• odrzucić żądania

• zamrażać jarzyny

• wzdłuż i wszerz

• drążek mosiężny

• znużony mężczyzna

III. Uzupełnij związki wyrazowe „ch” lub „h. (10pkt)

 ochrona zhańbionego

 honorowy hultaj

 chyłkiem czmychać

 chór chłopięcy

 ohydny alkohol

IV. Napisz małą lub wielką literą. (10 pkt)
 „Mówią (w, W) wieki” (czasopismo)
 „Gazeta (w, W) Wyborcza”
 (w, W) Wielka (s. S) Sobota
 (u, U)Uniwersytet (j, J) Jagielloński
 samochód marki (f, F) Fiat
 (W, w) warszawianin
 (W, w) walentynki
 (P, p) Pomorzanin.

V. W miejsce kropek wpisz „nie” łącznie lub rozłącznie. (13pkt)

Nie chcę niepokoić mamy, dlatego staram się wracać do domu niezbyt późno. Niedomagającej mamie niewiele brakuje, żeby się zdenerwowała. Dawniej nie znaliśmy w domu chorób, tylko babcię mieliśmy niedowidzącą. Ale będąc dziećmi tego się nie rozumiało i niejednokrotnie sprawiało jej się przykrość. A babcia wtedy mówiła: „ Nie wasza to wina, niejeden zachowałby się gorzej”. Staruszkę wspominamy z sentymentem. Najbliżsi są osobami, które nigdy nie odchodzą w niepamięć.

VI. Jak napiszesz podane wyrazy: razem czy oddzielnie? Jeśli razem, wstaw pomiędzy wyrazami znak (+), jeśli oddzielnie – znak (-). (7pkt)

co - dzień
co + dziennie
w + zwyż przede - wszystkim
w - ogóle na + przeciwko
na - pewno

VII. Uzupełnij związki wyrazowe brakującymi zakończeniami: -i, -ji, -ii. (10pkt)

szukać harmonii walczyć w zbroi bohater „Odysei.”
wymiana baterii
pozbyć się obsesji
być w łaźni
jad żmii
kotlety z soi
zabłądzić w kniei
owoce z Gruzji

VIII. Teraz przyjrzyj się poniżej napisanym wyrazom. Zapisz brakujące w nich litery. (10pkt)

em, en lub ę
ą , om lub on
dyrygent akompaniament
natrętny kompot
akcent kątomierz
cmentarz kontakt

IX. Przekreśl te wyrazy, które uważasz, że zawierają błąd ortograficzny. Uwaga! Za każdy źle wskazany wyraz tracisz punkt. (10pkt)

hiński, Warszawianin, ślectwo, schować, drżenie, Sylwi, hańba, piegrza, stępel, bęzyna, zasuwka, mżawka, helikopter, zfrunąć, żut, każdy, mazowszanin.

X. Czy znasz reguły ortograficzne? W każdym pytaniu zakreśl właściwą odpowiedź. (4pkt)

1. c, 2. a, 3. c, 4. a

Razem:94 punkty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.