X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40271
Przesłano:

Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową. Zajęcia prowadzone metodą terapii behawioralnej. Scenariusz zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

Temat zajęć: Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową - zajęcia prowadzone metodą terapii behawioralnej.

Cele główne:
- umiejętność reagowania na swoje imię,
- umiejętność wspólnego budowania planu dnia,
- wdrażanie do umiejętności współdziałania,
- wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i norm,
- kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- utrwalanie nawyku sprzątania miejsca pracy,

Cele operacyjne:
Dziecko:
- reaguje na swoje imię,
- ogląda etykiety z zadaniami, wybiera etykiety na przemian z nauczycielem i przyczepia do tabliczki „Mój plan dnia”,
- wykonuje zadania zgodnie z ustalonym planem,
- potrafi współdziałać w grupie,
- przestrzega ustalonych reguł i norm,
- potrafi ułożyć obrazki w pary,
- potrafi odnaleźć na obrazku określony element,
- wskazuje dany element palcem,
- układa kartoniki z przedmiotami przy właściwej planszy,
- układa według wzoru mozaikę geometryczną,
- każde zadanie doprowadza do końca,
- potrafi porządkować miejsce pracy.

Metody:
- plan aktywności,
- modelowanie,
- naśladowanie,
- praktycznego działania,
- metoda wzmocnień pozytywnych: słowa, gesty,
- elementy metody behawioralnej: wykonanie zadań wg planu dnia – wzmocnienie, nagroda,
- metody słowne: formułowanie poleceń przez nauczyciela,
- oglądowe: oglądanie ilustracji.

Formy pracy:
- indywidualna.

Planowane środki dydaktyczne:
- tabliczka planu dnia,
- etykiety ze zdjęciami przedstawiającymi różne aktywności, zadania,
- obrazki – pary,
- zestaw edukacyjny „Zabawa i zabawki”,
- mozaika geometryczna.

Przebieg zajęć:

Część wprowadzająca

Budowanie wspólnego planu dnia.
Nauczyciel pokazuje dziecku etykiety z zadaniami,wspólnie z dzieckiem przykleja je na arkuszu planu aktywności. Nauczyciel omawia kolejne czynności,zapowiada również nagrodę za wykonanie wszystkich zadań.
Dziecko ogląda etykiety przygotowane przez nauczyciela,samo decyduje o kolejności ich wyboru,razem z nauczycielem umieszcza etykiety na tabliczce planu aktywności.Następnie dziecko słucha objaśnień nauczyciela, dotyczących poszczególnych zadań i nagrody za ich wykonanie.

Część rozwijająca

Układanie obrazków w pary.

Nauczyciel rozkłada obrazki na stole wierzchnią częścią do góry. Nauczyciel trzyma w dłoniach wachlarz takich samych obrazków i daje dziecku do losowania.Po skończonym zadaniu nauczyciel kieruje dziecko, aby odczepiło z tabliczki planu aktywności etykietę z wykonanym zadaniem i wrzuciło do przygotowanego kartonika „zadań wykonanych”. Nauczyciel mobilizuje dziecko do wykonania kolejnego zadania, przypominając o czekającej je nagrodzie,pokazuje kolejną etykietę zadaniową oraz etykietę nagrody umieszczoną na końcu planu dnia,na dole tabliczki.Dziecko losuje obrazek z dłoni nauczyciela i dobiera do niego taki sam obrazek ze stołu. Po skończonym zadaniu dziecko odczepia z tabliczki planu aktywności etykietę z wykonanym zadaniem,wrzuca ją do przygotowanego kartonika „zadań wykonanych” i podejmuje kolejne zadanie z tabliczki.

Zabawa i zabawki.

Nauczyciel rozkłada na stole plansze z obrazkami przedstawiającymi bal karnawałowy,plac zabaw,pokój dziecięcy i plażę. Nauczyciel omawia poszczególne obrazki,nazywa postaci i przedmioty,zwraca uwagę na te elementy obrazka, które są charakterystyczne dla danego miejsca.Następnie nauczyciel rozkłada kartoniki z obrazkami przedmiotów i nadzoruje wykonywane przez dziecko zadanie. Po skończonym zadaniu nauczyciel kieruje dziecko, aby odczepiło z tabliczki planu aktywności etykietę z wykonanym zadaniem i wrzuciło do przygotowanego kartonika „zadań wykonanych”. Nauczyciel mobilizuje dziecko do wykonania kolejnego zadania, przypominając o czekającej je nagrodzie, pokazuje kolejną etykietę zadaniową oraz etykietę nagrody umieszczoną na końcu planu dnia, na dole tabliczki.
Dziecko ogląda obrazki na planszach, słucha przekazu nauczyciela, wskazuje elementy obrazków wymieniane przez nauczyciela. Następnie dziecko wybiera kartonik, spośród wielu rozłożonych na stole, próbuje za nauczycielem powtórzyć jego nazwę, odnajduje i układa dany element przy właściwej planszy. Po skończonym zadaniu dziecko odczepia z tabliczki planu aktywności etykietę z wykonanym zadaniem, wrzuca ją do przygotowanego kartonika „zadań wykonanych” i podejmuje kolejne zadanie z tabliczki.

Układanie mozaiki geometrycznej.

Nauczyciel przygotowuje układankę geometryczną, rozsypuje elementy układanki. Następnie nauczyciel pokazuje szablon ze wzorem geometrycznym i pomaga ułożyć dziecku figury zgodnie z tym wzorem. Po skończonym zadaniu nauczyciel kieruje dziecko, aby odczepiło z tabliczki planu aktywności etykietę z wykonanym zadaniem i wrzuciło do przygotowanego kartonika „zadań wykonanych”. Nauczyciel mobilizuje dziecko do wykonania kolejnego zadania, przypominając o czekającej je nagrodzie, pokazuje kolejną etykietę zadaniową oraz etykietę nagrody umieszczoną na końcu planu dnia, na dole tabliczki.
Dziecko ogląda i manipuluje elementami układanki. Za wskazaniem nauczyciela dziecko przygląda się obrazowi na szablonie ze wzorem geometrycznym, szuka wśród rozsypanych elementów figury wskazanej przez nauczyciela na szablonie. Znaleziony element układa w odpowiednim miejscu układanki, zgodnie ze wzorem. W razie kłopotów z wykonaniem zadania dziecko korzysta z podpowiedzi i pomocy nauczyciela. Po skończonym zadaniu dziecko odczepia z tabliczki planu aktywności etykietę z wykonanym zadaniem, wrzuca ją do przygotowanego kartonika „zadań wykonanych” i podejmuje kolejne zadanie z tabliczki.

Część podsumowująca

Sprzątanie stanowiska pracy. Nagroda.
Nauczyciel informuje o zakończeniu zajęć i utrwala u dziecka czynności porządkowe (sprzątanie ze stołu, odkładanie pomocy do szafy). Po skończonym zadaniu nauczyciel chwali dziecko za dobrze wykonane zadania i informuje je o zasłużonej nagrodzie - pokazuje dziecku obrazek przedstawiający plac zabaw. Nauczyciel udaje się z dzieckiem na plac zabaw. Dziecko wykonuje polecenia nauczyciela, sprząta miejsce pracy. Na koniec dziecko otrzymuje zapowiadaną nagrodę – udaje się wraz z nauczycielem na plac zabaw.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.