X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40250
Przesłano:
Dział: Świetlica

Wiosna, ach wiosna! Konspekt zajęć świetlicowych

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA:
Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Stalowej Woli
Data realizacji: 22.03.2019 r.
Uczestnicy zajęć: wychowankowie świetlicy szkolnej
Osoba prowadząca zajęcia: Ewelina Krysa

TEMAT: WIOSNA, ACH WIOSNA!

CELE OGÓLNE:
 zapoznanie z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie wiosenną porą roku;
 rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody;
 kształcenie umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery życzliwości i współpracy oraz pozytywnych relacji w grupie.

CELE OPERACYJNE:
 uczeń:
 potrafi określić aktualną porę roku, jej początek oraz zmiany, jakie można zaobserwować w przyrodzie wraz z jej nadejściem;
 zna zwiastuny wiosny;
 swobodnie wypowiada się na podany temat;
 jest wrażliwy na piękno przyrody;
 potrafi rozwiązać zagadki związane z tematyką wiosenną;
 śpiewa piosenkę pt. „Wiosna, wiosenka”;
 potrafi wykonać określoną sekwencję ruchów do muzyki;
 rozwija sprawność ruchową i koordynację wzrokowo-ruchową;
 doskonali sprawność manualną;
 umie współpracować w grupie;
 potrafi przeżywać pozytywne emocje płynące ze wspólnej zabawy.

METODY PRACY:
- słowna;
- oglądowa;
- praktycznego działania;
- zabawowo-zadaniowa.

FORMY PRACY:
- indywidualna;
- grupowa jednolita;
- zespołowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 zagadki o tematyce wiosennej, kartoniki z hasłami do zagadek, pytania do quizu, karteczki z literami A, B, C, zdania do zabawy „Prawda, czy fałsz”, tekst piosenki pt. „Wiosna, wiosenka”, płyta z nagraniem piosenek pt.: „Wiosna, wiosenka”, „Pata pata”, odtwarzacz CD, tekst masażyku relaksacyjnego, wzory prac do wyklejania, plastelina.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Wprowadzenie do tematu zajęć.
Dzieci rozwiązują zagadki, wprowadzające w tematykę aktualnej pory roku. Nauczyciel równocześnie przywiesza na tablicy rozwiązania zagadek (napisane na kartonikach),
w których litery w kolorze czerwonym tworzą hasło związane z tematem zajęć.
Z kolei później prowadząca prosi dzieci o odczytanie hasła: „Wiosenka”.

Zagadki do rozwiązania:
1. Szarzeje i niknie w jesieni, a wiosną na łące znów się zazieleni. (trawa)
2. Jeszcze prawie nic nie kwitnie, ani w polu ni w ogrodzie, a on już przebił śnieg i zakwitł białym dzwonkiem. (przebiśnieg)
3. Pióra biało-czarne, buciki czerwone. Uciekają przed nim żaby, gdy idzie w ich stronę. (bocian)
4. Wysoko na niebie, mocniej już przygrzewa, to dzięki niemu wszystko już dojrzewa. (słońce)
5. Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, gdy się ten owad po łąkach błąka, a nazywa się on ... (biedronka)
6. Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo „pan” w nazwie ukrywa? (tulipan)
7. Zwykle złote, białe lub fioletowe wychodzą spod ziemi marcowe. (krokusy)
8. Skaczą po łące, pływają w wodzie, żyją z bocianem w ciągłej niezgodzie. (żaby)

2. Quiz na temat wiedzy o aktualnej porze roku.
Prowadzący wręcza każdemu dziecku po trzy karteczki z literą A, B oraz C. Następnie wychowawca czyta dzieciom pytania i odpowiedzi. Uczniowie za pomocą karteczek
z odpowiednią literką udzielają poprawnych odpowiedzi.
1. Kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna?:
A. 21 marca
B. 1 kwietnia
C. 25 marca
2. Jakie są nazwy wiosennych miesięcy?:
A. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec
B. Luty, marzec, kwiecień, maj
C. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec
3. Ile wiosną trwa dzień?:
A. Dłużej niż noc
B. Krócej niż noc
C. Tyle samo co noc
4. Który ptak nie kojarzy się z wiosną?:
A. Jastrząb
B. Bocian
C. Jaskółka
5. Które kwiaty symbolizują początek wiosny?:
A. Stokrotki
B. Róże
C. Przebiśniegi
6. Które zwierzęta budzą się na wiosnę?:
A. Lisy
B. Niedźwiedzie
C. Dziki
7. Po jakiej porze następuje wiosna?:
A. Lecie
B. Jesieni
C. Zimie
8. Kogo się pali lub topi na początek wiosny?:
A. Lucynę
B. Zbyszka
C. Marzannę
9. Jakie święta wypadają wiosną w Polsce?:
A. Boże Narodzenie
B. Wielkanoc
C. Dzień Wszystkich Świętych
10. Kiedy kończy się wiosna, a zaczyna kalendarzowe lato?:
A. 20 czerwca
B. 23 maja
C. 22 czerwca

3. Wspólne śpiewanie piosenki pt. „Wiosna, wiosenka”.
Nauczyciel przypomina uczniom tekst piosenki pt. „Wiosna, wiosenka” oraz zaprasza do wspólnego jej zaśpiewania.

4. Zabawa muzyczno-ruchowa „Pata pata”.
Nauczyciel wyjaśnia i pokazuje sekwencje poszczególnych ruchów i gestów. Następnie dzieci chodząc po okręgu naśladują ruchy wykonywane przez osobę prowadzącą w odpowiednim rytmie i tempie do muzyki.

5. Wiosenny masażyk relaksacyjny.
Wszystkie dzieci siedzą w kręgu, odwrócone do siebie plecami w prawą stronę, w tle słychać muzykę relaksacyjną. Zabawa polega na wykonaniu masażyku na plecach kolegi
z uwzględnieniem ruchów adekwatnych do treści recytowanego przez nauczyciela wierszyka.

„TU PŁYNIE RZECZKA”
Tu płynie rzeczka, (masujemy wzdłuż kręgosłupa)
tędy przeszła pani na szpileczkach, (kroczymy palcami po plecach)
tu stąpały słonie, (kroczymy po plecach płaskimi dłońmi)
i biegały konie. (stukamy po plecach piąstkami)
Wtem przemknęła szczypaweczka, (szybko kroczymy palcami po plecach)
zaświeciły dwa słoneczka, (rysujemy na plecach dwa koła)
spadł drobniutki deszczyk, (stukamy po plecach opuszkami palców)
czy Cię przeszedł dreszczyk? (łaskoczemy po szyi)

Następnie występuje zmiana kierunku siedzenia do siebie plecami i powtórny masażyk relaksacyjny.

6. Praca plastyczna o tematyce wiosennej.
Nauczyciel dobiera uczniów w pary oraz zaprasza do zajęcia miejsc przy stolikach. Następnie rozdaje dzieciom, materiały niezbędne do wykonania pracy plastycznej. Zadaniem uczniów jest wyklejenie plasteliną wcześniej przygotowanych wzorów prac o tematyce wiosennej.

7. Zakończenie.
Po wykonaniu pracy plastycznej następuje wspólne uporządkowanie miejsc pracy oraz podziękowanie przez nauczyciela wszystkim uczniom za wspólną zabawę i udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.