X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40187
Przesłano:
Dział: Języki obce

"Nate and Kate" story - słuchanie historyjki. Scenariusz zajęć języka angielskiego w grupie 6-latków

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w grupie 6 latków

Temat: „Nate and Kate” story - słuchanie historyjki nr 4, wdrażanie do rozumienia ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami.

Cele ogólne:
-wdrażanie do rozumienia ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami

Cele szczegółowe:
-uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.
-rozwijanie umiejętności rozumienia prostych poleceń i reagowanie na nie
- powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie
- pytanie o kolor przedmiotu i określanie jego koloru,
-wyrażanie preferencji dotyczących ulubionego koloru

Środki dydaktyczne:
- maskotka Happy’ego, kręgle, karty obrazkowe: kolory i przybory szkolne, płyta CD, karty do historyjki 4

1.Powitanie:
• N-l mówi: Hello, children. Piosenka na powitanie (CD 2). Inscenizowanie piosenki na przywitanie, odgrywając jej treść (tekst na str. 13).
• N-l pyta dzieci: What’s the weather like today? What day is it today? Zachęca je do odpowiedzi: It’s (cold). It’s (Monday).
2. Powtórzenie:
• N-l pokazuje dzieciom w szybkim tempie karty z liczebnikami, emocjami i przyborami szkolnymi, zachęcając dzieci, aby podawały odpowiednie angielskie słowa.
• Pokazuje dzieciom maskotkę Happy’ego, mówi: Hey, hey, hey ...i zachęca dzieci, aby dokończyły hasło: Let’s play!
• Podchodzi do różnych dzieci i, rzucając do dziecka maskotkę Happy’ego, mów pierwszą sylabę jednego ze słów zilustrowanych na pokazywanych przed chwilą kartach, np. Back-. Zachęca dziecko,
aby dokończyło wyraz: -pack, odrzucając do ciebie piłkę.
• N-l mówi: One, two, three, four ... i dokończ hasło: Let’s sing a song. (CD 23). Zaśpiewanie piosenki I’m happy
3. Na dywanie:
N-l zaprasza dzieci, aby usiadły w kole na dywanie. Pokazuje im karty obrazkowe z kolorami, nazywając je: red, orange, yellow, green, blue, brown. Na odwróconych do dołu kartach ustawia kręgle. Gra z dziećmi w grę: „Colours bowl”. Dzieci kolejno rzucają Happym strącając kręgle, odwracają flashcard i podają nazwę karty, która znajduje się pod strąconym kręglem.
• N- l prosi dzieci, aby wstały, i mówi: Touch something (blue).Zadaniem dzieci jest jak najszybciej dotknąć czegoś w podanym kolorze. Powtarza zabawę kilkakrotnie, prosząc ochotników, aby
przejęli jego rolę.
4. Historyjka „Nate and Kate”
• Zaprasza dzieci, aby usiadły w kole N-l rozkłada karty obrazkowe z historyjką i mówi: Listen and point i wyjaśnia, że podczas słuchania historyjki dzieci powinny wskazywać odpowiednie scenki. CD 31.
5. Podsumowanie
N-l dzieli dzieci na grupy, włącza CD z nagraniem historyjki w tym czasie każda z grup samodzielnie próbuje odegrać scenkę.
6. Ewaluacja
N-l prosi by dzieci swoim gestem wyraziły czy zajęcia podobały i się (np.; kciuk do góry, do dołu)
7.Zakończenie
Wspólne śpiewnie piosenki: „Bye –bye”.

Opracowała: Joanna Łoniewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.