X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40069
Przesłano:
Dział: Języki obce

Let’s have dinner together. Konspekt lekcji języka angielskiego

Konspekt lekcji języka angielskiego.

Data: 09.03.2017 r.
Klasa: III b (integracyjna)
Nauczyciel prowadzący: Agata Marek
Nauczyciel wspomagający:............
Placówka: Szkoła Podstawowa........
Temat lekcji: Let’s have dinner together.

Główny cel edukacyjny:
1. Powtórzenie i utrwalenie słownictwa: nazwy pożywienia, nazwy elementów zastawy stołowej oraz sztućców.
2. Utrwalenie konstrukcji zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie gramatycznym Present Simple.
3. Utrwalanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych.
4. Kształtowanie umiejętności wyrażania prośby.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- układa odgaduje hasła krzyżówki
- układa zdania z ‘rozsypanki’ wyrazowej
- udziela odpowiedzi na pytania o swoje preferencje żywieniowe
- śpiewa piosenkę wzbogacając ją o elementy ruchowe
- prosi o jedzenie i dziękuje za nie

NACOBEZU:
Cele formułowane w języku ucznia:
- potrafię nazwać różne produkty żywnościowe
- wiem, jak zbudowane są zdania oznajmujące, przeczące i pytające w języku
angielskim, kiedy mówię o rzeczach, które lubię i których nie lubię
- potrafię nazwać elementy zastawy stołowej i sztućce
- potrafię poprosić o jedzenie i za nie podziękować

Metody pracy:
1. Odgadywanie haseł krzyżówki.
2. Układanie wyrazów w odpowiedniej kolejności.
3. Udzielanie odpowiedzi.
4. Praca z piosenką.
5. Role-play.

Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa

Środki dydaktyczne:
- magnetofon oraz płyta CD do podręcznika Bugs 3
- plansza z krzyżówką oraz rysunki-hasła
- karty z wyrazami
- papierowe elementy zastawy stołowej i sztućce
Przebieg zajęć:

1. Przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności, podanie tematu oraz NACOBEZU.
2. Utrwalenie poznanego materiału leksykalnego oraz sprawdzenie, czy uczniowie opanowali NACOBEZU:
- uczniowie-ochotnicy losują karty obrazkowe z produktami żywnościowymi, odgadują hasła krzyżówki i zapisują je na planszy z krzyżówką
- wybrani uczniowie układają wyrazy w odpowiedniej kolejności pamiętając o budowie zdań oznajmujących, przeczących i pytających w języku angielskim, jeśli chodzi o wyrażanie swoich preferencji żywieniowych
- wybrani uczniowie udzielają odpowiedzi na temat swoich preferencji, jeśli chodzi o jedzenie
- uczniowie śpiewają piosenkę reagując odpowiednio na usłyszane w niej słowa-klucze
- uczniowie biorą udział w role-play, w której proszą o jedzenie i za nie dziękują.
3. Zakończenie lekcji.

Zakres współpracy nauczyciela prowadzącego z nauczycielem wspomagającym dotyczący przygotowania zajęć:
- opracowanie konspektu zajęć,
- przygotowanie materiałów dydaktycznych,
- omówienie ewentualnych trudności w trakcie zajęć (zaangażowanie uczniów, stopień przygotowania uczniów do zajęć),
- omówienie czasowego rozłożenia poszczególnych ćwiczeń na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.