X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40031
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawdziany do "Steps in English", klasa 6

Name........................................ Class............ points........

1. Przetłumacz czasowniki złożone:
ściszyć........................................ włączyć........................................
wyłączyć........................................ wstawać........................................
siadać........................................ zdjąć........................................
podnieść........................................ zgłośnić........................................
patrzeć w dół........................................ patrzeć w górę........................................

2. Przetłumacz nazwy chorób:
ból ucha........................................ ból zęba........................................
ból brzucha........................................ podbite oko........................................
złamana noga........................................ rana cięta........................................
gorączka........................................ kaszel........................................
nadwyrężona kostka........................................ ból głowy........................................

3. Podaj III formę czasowników i przetłumacz je:
 fly........................................, ........................................
 go........................................, ........................................
 eat........................................, ........................................
 drink........................................, ........................................
 break........................................, ........................................
 watch........................................, ........................................
 work........................................, ........................................
 meet........................................, ........................................
 stop........................................, ........................................
 run........................................, ........................................
 buy........................................, ........................................
 be........................................, ........................................

4. Wstaw podane czasowniki w czasie Present Perfect.
1. I (buy)........................................ a new car.
2. Ma father (start)............................... a new job.
3. I (stop)........................................ smoking
4. Charles and Sarah (go)................................. to Brazil.
5. Suzanne (have).................................... a baby.
6. .......................Kate (do)......................... her homework for tomorrow?
7. .............................. you (buy).................................. the cinema tickets?
8. I think he (not be)........................................ abroad.
9. Diana (eat)........................................ all the cake.
10. ........................the film already (start)........................................?

5. Z rozsypanki wyrazowej utwórz zdania w czasie Present Perfect:
1.you/ever/fall/in love? ........................................
2.they/not/make up ........................................
3.he/not/phone/her ........................................
4.she/already/send/him six text messages ........................................
5.I/never/take aspirin ........................................
6. Przetłumacz słówka, zwroty i wyrażenia:
robbers-........................................ teenagers-........................................
discover-........................................ health-........................................
brain-........................................ librarian-........................................
x-ray-........................................ tired-........................................
surprised-........................................ angry-........................................
scared-........................................ sad-........................................
website-........................................ poor Bob-........................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAME........................................ CLASS................... POINTS........./ 52

1. Przetłumacz nazwy sklepów:
baker’s........................................ bookshop........................................
chemist’s..................................... clothes shop........................................
newsagent’s................................. post office........................................
hairdresser’s................................ butcher’s........................................
greengrocer’s.............................. florist’s........................................
travel agent’s.............................. shoe shop........................................ 12 pkt

2. Do definicji dopasuj nazwę sklepu:
You can book a holiday here........................................
You can buy vegetables here........................................
You can buy meat here........................................
You can buy cd player here........................................
You send a package here........................................ 5 pkt

3. Przetłumacz zwroty i słówka z czytanek:
oszczędzać................................ pożyczać komuś............................
pożyczać od kogoś...................... nie martw się................................
poczekaj tu................................ uciekać.......................................
włamywacz.............................. ścigać........................................
klient...................................... ukraść.......................................
znany..................................... celebryta..................................
chronić.................................... złodziej.....................................
nie stać mnie.............................
15 pkt

4. Dopasuj problem do rozwiązania. Zapisz odpowiedzi poniżej.
1. This jacket is too expensive. A. I will give you a medicine.
2. I am hungry. B. I will help you.
3. I don’t know the answer. C. I will give you my sandwich.
4. It is hot here. D. I will lend you some money.
5. I have a stomach ache. I. I will open the window.
1........... 2 ........... 3 ................ 4 ........... 5 ............ 5 pkt

5. Wpisz formę 'will' lub 'to be going to' w poniższych zdaniach.
1. Monday next week is a holiday, so we...................................have a trip.
2. I promise I..........................help you with the garden.
3. Do you think she.........................come to our party tomorrow?
4. Look at her face. She...........................cry.
5. I'm hungry. I think I........................buy a cheeseburger.
6. On Friday night they....................................see the opera.
7. Hi Susan, .................. you come to me one day?
8. Look at the sky. It ....................................... to rain in a moment.
9. Daddy, I promise I ........................... be a good girl.
10. I am sleepy. I ....................... have a coffee. 10 pkt

6. Wstaw w zdania odpowiednią formę to be going to.
I .................................... do the shopping after work
When ..............you ..............................to visit your grandma?
She ........................................ (not) to talk to you
Where .................you.............................go for your holiday?
I........................................ (not) clean after you. 5 pkt

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.