X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39990
Przesłano:

Program zajęć koła wokalnego

PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA WOKALNEGO

WSTĘP
Edukacja muzyczna odgrywa ważną rolę w wychowaniu dziecka oraz w przygotowaniu go do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przez praktyczną działalność stwarza uczniowi możliwość spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. Umożliwia też rozwój zdolności i umiejętności muzycznych oraz rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i emocjonalną.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Zajęcia koła wokalnego adresowane są dla uczniów klas IV – VIII, którzy przejawiają wrażliwość muzyczną oraz chcą rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu. Program dostosowany jest do możliwości uczniów uzdolnionych muzycznie. Zakłada realizację treści w wymiarze jednej lub dwóch godzin tygodniowo w zależności od potrzeb szkolnych.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU
• rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych,
• integracja grupy,
• aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły.

CELE SZCZEGÓŁOWE
• kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim,
• kształcenie słuchu muzycznego,
• doskonalenie sposobu oddychania i emisji głosu,
• doskonalenie dykcji i intonacji,
• stopniowe rozszerzanie skali głosu,
• doskonalenie umiejętności wokalnych,
• rozwijanie wrażliwości muzycznej,
• doskonalenie techniki śpiewu solowego oraz zespołowego,
• rozwijanie umiejętności śpiewu jednogłosowego oraz wielogłosowego,
• wyrobienie prawidłowej postawy podczas śpiewu,
• budowanie świadomości własnego ciała – ruch sceniczny,
• doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych,
• kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania w grupie,
• dostarczanie radości ze wspólnego śpiewania,
• podwyższenie samooceny, dawanie możliwości przeżywania sukcesu,
• angażowanie uczniów w życie kulturalne szkoły,
• promocja szkoły w środowisku lokalnym.

FORMY PRACY
• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.

METODY PRACY
• pogadanka,
• obserwacja i pokaz,
• objaśnienie,
• praca z tekstem,
• burza mózgów,
• improwizacje,
• działanie praktyczne.

FORMY AKTYWNOŚCI MUZYCZNEJ
• śpiew,
• ruch przy muzyce,
• gra na instrumentach,
• działania twórcze,
• percepcja muzyczna.

REPERTUAR WOKALNY
• piosenki dziecięce i młodzieżowe,
• piosenki popularne,
• pieśni i piosenki patriotyczne,
• pieśni religijne,
• kolędy i pastorałki,
• piosenki okolicznościowe.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zapoznanie z programem oraz organizacją zajęć koła wokalnego.
• Zapoznanie z podstawową terminologią dotyczącą muzyki (historia muzyki, gatunki muzyczne, rodzaje śpiewu, klasyfikacja głosów, rejestry głosów, higiena głosu).
• Ćwiczenia usprawniające aparat głosowy: dykcyjne, emisyjne i oddechowe.
• Ćwiczenia uelastyczniające przeponę.
• Ćwiczenia rozszerzające skalę głosu.
• Ćwiczenia doskonalące intonację poprzez rozwijanie wrażliwości słuchowej na wysokość dźwięku.
• Stosowanie zmian dynamiki, tempa i różnorodnej artykulacji w śpiewie.
• Śpiew solowy oraz śpiew zespołowy (unisono i dwugłos).
• Nauka pieśni i piosenek z zachowaniem naturalnego głosu.
• Inscenizowanie ruchem treści utworów muzycznych.
• Zapoznanie z budową, brzmieniem i podziałem instrumentów perkusyjnych.
• Tworzenie akompaniamentów rytmicznych do poznanych piosenek z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
• Opracowanie różnorodnego repertuaru piosenek związanych z kalendarzem uroczystości szkolnych.
• Udział w apelach i uroczystościach szkolnych.
• Udział w koncertach szkolnych i pozaszkolnych.
• Udział w konkursach i festiwalach wokalnych o różnorodnym zasięgu.
• Współpraca z lokalnymi instytucjami.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
• wzbogacenie wiedzy o treści związane z muzyką wokalną,
• rozwinięcie zamiłowań i zdolności muzycznych,
• rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie,
• opanowanie różnorodnego repertuaru piosenek związanych z kalendarzem uroczystości szkolnych,
• promocja kultury w środowisku szkolnym i lokalnym,
• promocja szkoły w mediach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.