X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39809
Przesłano:
Dział: Języki obce

Was ist dein Lieblingsfach? Konspekt lekcji klasa 7

Konspekt lekcji klasa 7 Meine Deutschtour

„Was ist dein Lieblingsfach?”

Cele operacyjne lekcji:
- potrafi nazwać przedmioty szkolne,
-uczeń potrafi wyrazić opinię o przedmiotach szkolnych,
-uczeń potrafi zadać pytanie o ulubiony przedmiot szkolny,
- potrafi prawidłowo stosować czasownik „finden” w czasie teraźniejszym w l. poj i mnogiej,
- poprawnie wymawia nowo poznane słownictwo

CELE OGÓLNE:
rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
rozumie i tworzy krótkie wypowiedzi;

CELE SZCZEGÓŁOWE
uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych;
uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne;
uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej;
uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne w zakresie słownictwa związanego ze szkołą,
reaguje na polecenia;
uczeń współdziała w grupie;

Przebieg lekcji
1. Po powitaniu uczniów i sprawdzeniu obecności nauczyciel nawiązuje do poznanych już uczniom z poprzedniej lekcji przedmiotów szkolnych i dni tygodnia. W ramach rozgrzewki językowej uczniowie rozwiązują 2 zadania przy użyciu aplikacji learning apps. 1 zadanie „Milionerzy” -uczniowie powtarzają dni tygodnia i przedmioty szkolne. 2 zadanie-uczniowie powtarzają przedmioty szkolne, poprzez dopasowanie rysunku do napisu.
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy nowy temat, nowe słownictwo i przedstawia cele lekcji.
3. Następnie uczniowie robią wspólnie z nauczycielem ćw.1 w podręczniku na str. 54.
4. Na podstawie ćw.1 str 54 uczniowie uzupełniają ćw.2 str.54.
5. Uczniowie w parach wykonują ćwiczenie 3 str. 54 następnie sprawdzają razem z nauczycielem.
6. Uczniowie ćwiczą wymowę na str.146 w podręczniku.
7. Z klasy zostaje wybrany jeden uczeń, który korzystając z materiału na tablicy i pomocy nauczyciela wybiera sobie jednego ucznia z klasy, któremu zadaje pytanie. Następnie ten uczeń wybiera następną osobę i wykonuje to samo zadanie. Na podstawie tego ćwiczenia uczniowie utrwalają nowo poznany materiał.
8. Jako ostatnie zadanie uczniowie rozwiązują wspólnie wykreślankę przygotowaną przez nauczyciela przy pomocy aplikacji learning apps.
9. Zadanie zadania domowego-ćwiczenia str. 29 (cała)

Metody: aktywizująca, pokaz.

Formy pracy: indywidualna, w parach, zespołowa

Pomoce, materiały, środki dydaktyczne: internet, laptop, podręcznik, ćwiczenia,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.