X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39803
Przesłano:

My little homeland - moja mała ojczyzna. Mini projekt edukacyjny

I. CEL GŁOWNY: poszerzenie wiedzy oraz zdobycie nowych wiadomości na temat rodzinnego miasta uczniów oraz poszerzenie wiedzy i umiejęstości językowych uczniów.

II. CELE WYCHOWAWCZE:
- rozwijanie u uczniów takich cech jak: pracowitość, wytrwałość, systematyczność
- kształtowanie u uczniów współdziałania w grupie, umiejętnego dzielenia się rolami i zadaniami
- rozwijanie aktywności i kreatywności
- rozbudzanie wśród uczniów ciekawości poznawczej
- rozwijanie w uczniach stałego zdobywania wiedzy i nabywania coraz to nowych umiejętności i umiejętnym wykorzystaniu tego w praktyce

III. CELE EDUKACYJNE:
- zdobywanie i usystematyzowanie wiedzy na temat rodzinnego miasta: miejsc wartych zobaczenia, legend, historii oraz sławnych postaci z Kalisza
- rozbudzanie postaw i uczuć patriotycznych oraz rozwijanie tożsamości narodowej i regionalnej
- kształtowanie umiejętności poszukiwania różnych źródeł informacji temat rodzinnego miasta i ich selekcji
- ćwiczenie umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami
- kształtowanie umiejętności przygotowania i wygłaszania publicznych prezentacji
- wzbogacanie, porządkowanie i utrwalanie słownictwa biernego i czynnego
- doskonalenie umiejętności językowych takich jak czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie
- rozbudzenie świadomości, że należy pielęgnować tradycje regionalne

IV. FORMY REALIZACJI: praca w grupach, praca zbiorowa, praca indywidualna, praca w parach

V. CZAS REALIZACJI // GRUPA: 20 godzin lekcyjnych, 12 godzin - konsultacje / rok szkolny 2018/2019 // uczniowie wytypowani do realizacji projektu – klasy 5, 6, 7;

VI. ETAPY REALIZACJI:
1. etap (3 godziny lekcyjne) - podanie tematu głównego, omówienie scenariusza projektu z uczniami; podział na zespoły, przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia; przedstawienie działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu;
2. etap (15 godzin lekcyjnych) – wykonanie zdań szczegółowych określonych podczas 1 etapu realizacji projektu:
1. Stworzenie prezentacji multimedialnej „Kalisz wczoraj i dziś” – wykonanie prezentacji multimedialnej opisującej i porównującej zabytki i miejsca w Kaliszu z początku wieku XX i czasów teraźniejszych w języku polskim i języku angielskim
2. Wykonanie filmu rysunkowego na podstawie legendy o powstaniu Kalisza. Uczniowie tworzą ilustracje, które towarzyszą głośnemu czytaniu legendy
3. Stworzenie albumu ze zdjęciami i opisami sławnych postaci z Kalisza.
4. Nauczenie i wykonanie „Roty” Marii Konopnickiej – stworzenie krótkiego filmu.
3. etap – (2 godziny lekcyjne) – omówienie realizacji projektu w 2. etapie. Przedstawienie zebranych informacji i prac. Wytypowanie uczniów, którzy zaprezentują efekty pracy zespołu.

VIII. REZULTATY PROJEKTU EDUKACYJNEGO:
UCZNIOWIE:
- rozwinęli podstawowe umiejętności językowe oraz poszerzyli zasób słownictwa czynnego i biernego
- poszerzyli wiedzę na temat ich Małej Ojczyzny: tradycji, znanych postaci, historii, legend itp.
- zdobyli umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w poszukiwaniu informacji i wykonywaniu zadań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.