X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39770
Przesłano:

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Opiekunowie:

SU to jeden z organów szkoły zrzeszający całą społeczność uczniowską
w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców
i administracji szkolnej.
W I półroczu zrealizowaliśmy następujące zadania wynikające
z regulaminu i planu pracy SU:

WRZESIEŃ
1. Opracowanie ordynacji wyborczej.
2. Wybór kandydatów do Rady Samorządu i przeprowadzenie kampanii wyborczej.
3. Przeprowadzenie szkolnych wyborów do władz samorządu uczniowskiego
w ramach akcji „Samorządy mają głos” przy współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej.
- wybory Rzecznika Praw Ucznia,
- ogłoszenie wyników wyborów.
6. Powołanie sekcji i omówienie ich zadań.
7. Opracowanie regulaminu i planu pracy SU.
8. Zagospodarowanie gazetki ściennej.
9. Przygotowanie wyborów „Super Chłopaka 2017/2018”.

PAŹDZIERNIK

1. Życzenia i upominki dla pracowników szkoły oraz zaproszonych gości z okazji DEN.
2. Zagospodarowanie gazetki ściennej.
3. Porządkowanie grobów na pobliskim cmentarzu.
4. Przygotowanie dyskoteki andrzejkowej.
5. Kwiaty i upominek wręczone z okazji Święta Seniora.

LISTOPAD

1.Złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na grobach.
2. Zagospodarowanie gazetki ściennej.
3. Dekoracja korytarza z okazji Święta Niepodległości.
3. Rozpoczęcie akcji Góra Grosza 2017.
4. Przystąpienie do akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” zorganizowanej przez Fundację Przyjazny Świat Dziecka – zbiórka makulatury.
5. Obecność delegacji SU i opiekunów na mszy świętej z okazji 11 listopada oraz złożenie wiązanki przy pomniku Józefa Piłsudskiego.

GRUDZIEŃ

1. Podsumowanie akcji Góra Grosza.
2. Zagospodarowanie gazetki ściennej.
3. Wykonanie świątecznej dekoracji na korytarzu.
4. Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia dla pracowników szkoły.
5.Przystąpienie do akcji charytatywnej – rozprowadzanie kartek bożonarodzeniowych.
6. Akcja mikołajkowa – poczęstunek słodyczami.

STYCZEŃ

1. Zagospodarowanie gazetki ściennej, dekoracja korytarza zdjęciami nawiązującymi do powstania styczniowego 1863 roku.
2. Apel SU:
• wyróżnienie uczniów ze średnią 5,00 i powyżej,
• wręczenie pucharu oraz dyplomu klasie z najwyższą średnią,
• przyznanie dyplomów uczniom bez „jedynki”,
• dyplomy dla uczniów ze 100% frekwencją,
• uhonorowanie klas: „za usypanie największej Góry Grosza, a także poszczególnych osób za największy wkład finansowy w zbiórkę.

Członkowie SU przygotowują na stronę internetową sprawozdania oraz dokumentację fotograficzną z podejmowanych przedsięwzięć. Wybrane wydarzenia zostały także sfilmowane:
1. Relacja z wyborów do SU i przedstawienie składu SU.
2. Relacja z konkursów przygotowanych na Dzień Chłopca.
3. Andrzejki w szkole.
4. Działalność Klubu Wolontariusza.

Samorząd Uczniowski prowadzi ścisłą współpracę z kołem dziennikarskim, angażując uczniów do czynnego udziału w wielu wydarzeniach i akcjach podejmowanych w szkole. Część materiałów (m.in. zdjęcia z Andrzejek, dyskoteki) zostały wysłane do udostępnienia na blogach szkolnych. Jest to bez wątpienia element promocji szkoły.

Samorząd Uczniowski pozyskuje pieniądze ze składek uczniowskich . Przychody i rozchody, wyszczególnienie oraz paragony i rachunki zaprotokołowane są w księdze kasowej SU prowadzonej przez opiekunów oraz skarbnika SU.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.