X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3974
Przesłano:

Awans zawodowy - opis i analiza konkursu wielkanocnego

Opis uzyskania pozytywnych efektów na skutek wdrażania działania mającego na celu doskonalenie własnej pracy i podnoszenia jakości pracy szkoły

ORGANIZACJA SZKOLNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO

Inspiracja podjęcia działań:

Rozwijając zainteresowania młodzieży związane z naszą kulturą, ludowymi tradycjami i mając na uwadze kultywowanie tradycji ludowych, które są nierozerwalnym elementem naszej historii i tożsamości narodowej postanowiłam zorganizować wielkanocny konkurs plastyczny.
Do zorganizowania tego konkursu nakłoniła mnie także sama młodzież, która w okresie między świętami Bożego Narodzenia a Wielkanocnymi dopytywała się o konkursy plastyczne.

Cele konkursu:

1. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
2. Kształcenie poczucia piękna i estetyki.
3. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
4. Pobudzanie aktywności twórczej wśród młodzieży
5. Popularyzacja sztuki ludowej.

Działania szczegółowe to opracowanie:

A\ Regulaminu konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie I – III klas.
2. Technika wykonania prac jest dowolna
3. Należy wykonać 5 sztuk dowolnie ozdobionych pisanek, 3 sztuki pocztówek wielkanocnych lub stroik.
4. Prace należy dostarczyć w ustalonym terminie do organizatora konkursu.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
6. Każda praca musi być zaopatrzona w informację: imię, nazwisko, klasa.
7. Termin zgłaszania prac do 07.03.08. Jury będzie oceniało prace według następujących kryteriów:
- estetyka wykonania pracy
- oryginalność pracy

8. Zgłoszone do konkursu prace będą zaprezentowane w formie wystawy szkolnej i kiermaszu
9. W konkursie przewidziane są nagrody w postaci punktów dodatnich wpływających na ocenę z zachowania oraz oceny celującej za pracę dodatkową.

B\ Scenariusza konkursu:

1. Wywieszenie ogłoszeń informujących o konkursie szkolnym.
2. Zebranie prac konkursowych.
3. Powołanie jury.
4. Prezentacja prac wielkanocnych.
5. Wyłonienie zwycięzcy.
6. Wywieszenie informacji o wystawie i kiermaszu.
7. Znalezienie chętnych uczniów do przeprowadzenia kiermaszu.
8. Zorganizowanie wystawy i kiermaszu wielkanocnego.
9. Przekazanie sprawozdania z przebiegu konkursu i kiermaszu oraz zdjęć do kroniki szkolnej.

C\ Przebieg konkursu:

Do konkursu „Wielkanocnego” przystąpiło 15 uczniów z klas od I do III naszego gimnazjum.
10 marca 2008 roku jury w składzie trzy osobowym wyłoniło najciekawsze prace konkursowe.
Dnia 13 marca 2008 roku w Publicznym Gimnazjum odbyła się wystawa połączona z kiermaszem prac uczniowskich. Uczennice biorące udział w konkursie wykonały techniką dowolną kartki wielkanocne, w oryginalny sposób przystroiły pisanki wielkanocne, wykonały stroiki okolicznościowe. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Na długich przerwach odbył się kiermasz nagrodzonych prac. Cieszył się on dużym zainteresowaniem zarówno grona pedagogicznego jak i uczniów. Do kiermaszu dołączyło się szkolne koło Caritas prowadzone przez siostrę Teresę . Fundusze zebrane ze sprzedaży prac zostały przeznaczone na cele charytatywne Caritas oraz na zakup filmu edukacyjnego do pracowni muzycznej.

Analiza uzyskanych pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej

Do pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej mogę zaliczyć to, że uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonywali swoje prace. Przychodzili do mnie na konsultacje – radzili się, pytali o techniki plastyczne, dzielili swoimi pomysłami. Dzięki temu poznali kilka nowych technik plastycznych.
Uczniowie po raz pierwszy uczestniczyli w takim konkursie. Dzięki prezentacji prac na forum szkoły uczniowie nabrali wiarę we własne umiejętności, podniosła się ich samoocena zwłaszcza, że prace były chwalone przez uczniów jak i grono pedagogiczne.

Do pozytywnych efektów wychowawczych mogę zaliczyć to, że uczniowie szukając pomysłów plastycznych łączyli pokolenia rozmawiając ze swoimi rodzicami oraz dziadkami. Przekazywane w tej formie tradycje ludowe pozostały trwałym śladem w pamięci uczniów i ich umiejętnościach zdobniczych.
Uczniowie wykazali się samodzielnością w organizowaniu i przeprowadzeniu kiermaszu szkolnego. Bardzo chętnie włączyli się w prace organizacyjne, co zwiększyło ich poczucie integracji ze szkołą. Współpraca ze szkolnym kołem Caritas była również owocna.
Mam nadzieję, że taka działalność wejdzie na stałe do tradycji szkolnej.

Wpływ podjętych działań na doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Nastąpiło:

- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o możliwość udziału w konkursie plastycznym zorganizowanym dla całej społeczności szkolnej;
-
- czynne włączenie się rodziców i dziadków w proces dydaktyczny;
- zwiększanie zainteresowania tradycjami ludowymi wśród uczniów;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.