X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39730
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Rozpoznaję i wskazuję kolory. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla niemówiącego ucznia autystycznego

Liczba uczestników: 1
Czas trwania: 60 minut
Cel główny: Rozwijanie kompetencji społecznych - umiejętności współpracy i wykonywania zadań.
Cele rewalidacyjne:
Kształtowanie właściwych zachowań
Wyciszanie zachowań niepożądanych społecznie
Rozwijanie adekwatnego reagowania na polecenia
Kształtowanie umiejętności doprowadzania pracy do końca
Kształtowanie potrzeby właściwego komunikowania się z innymi
Wydłużanie czasu koncentracji uwagi
Usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej, kinestezji
Zwiększanie motywacji do pracy
Rozwijanie umiejętności porządkowania
Rozwijanie umiejętności czytania
Rozwijanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy (słuchanie, czytanie, pisanie, obserwowanie)

Metody pracy: praktycznego działania, metody aktywizujące, elementy metody behawioralnej, wielozmysłowego poznawania, wyjaśnienie, malowanie farbami metodą dziesięciu placów

Formy pracy: indywidualna
Pomoce dydaktyczne: gra „Kolory”, zabawka domek z figurami, symbole PCS, album do komunikacji, paski z wyrazami, podkładka, karton, farby, płyta CD, materac, plansza z punktami, karty pracy, laptop

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Część wstępna

1. Rozpoczęcie zajęć – wskazanie przez dziecko symbolu „rewalidacja” na planie dnia.
2. Ogólne przedstawienie dziecku tematyki zajęć. Przypomnienie zasad obowiązujących na zajęciach.
3. „Domek” - zabawa wprowadzająca z klockami.

II. Część główna

1. Przypomnienie nazw kolorów
Czynności nauczyciela: wymienia i wskazuje kolory: biały, żółty, zielony, niebieski, czerwony, czarny. Prosi, by teraz uczeń wskazał kolory i raz jeszcze wymienia nazwy kolorów. W razie pomyłki ucznia ustawia jego place na odpowiednim kolorze.
Czynności ucznia: słucha nazw kolorów, patrzy na symbole i wskazuje te, których nazwy słyszy.

2. Zabawa „Co znajdę w piasku?”
Czynności nauczyciela: stawia przed uczniem pojemnik z piaskiem, w którym ukryte są kolorowe klocki. Prosi, czy uczeń znalazł ukryte przedmioty.
Czynności ucznia: szuka w piasku kolorowych klocków, wyciąga je.

3. Segregowanie klocków wg kolorów.
Czynności nauczyciela: prosi ucznia, by posegregował klocki wg kolorów: czerwone, żółte, niebieskie, zielone. W razie pomyłki pomaga uczniowi.
Czynności ucznia: segreguje klocki wkładając je do odpowiednich pojemników.

4. Gra dydaktyczna „Kolory”.
Czynności nauczyciela: układa na ławce kartoniki, na których są wypisane kolory: biały, żółty, zielony, niebieski, czerwony, czarny. Prosi, by uczeń dopasował kartoniki z kolorowymi przedmiotami (misie, auta, piłki, kolory) do odpowiednich nazw kolorów.
W razie trudności z wykonaniem zadania, nauczyciel pomaga uczniowi je wykonać, motywuje do pracy. Chwali ucznia za aktywność i działanie.
Czynności ucznia: wyszukuje i dobiera kartoniki z kolorowymi przedmiotami do odpowiednich napisów.

5. Czytanie zdań:
Czynności nauczyciela:prosi, by uczeń „czytał” wskazując placem czytane przez nauczyciela kolejne wyrazy zdań:
Mazak jest niebieski.
Pomidor jest czerwony.
Cytryna jest żółta.
Pilot jest czarny.
Kubek jest biały.
Doniczka jest zielona.
Jeśli uczeń ma trudności ze śledzeniem czytanych zdań, nauczyciel wodzi palcem ucznia po kolejnych wyrazach w zdaniach.
Czynności ucznia: stara się śledzić wzrokiem oraz wodzić placem po zdaniach czytanych przez nauczyciela.

6. Pary: symbol PCS – wyraz
Czynności nauczyciela:prosi ucznia, by do wyrazów oznaczających kolory: biały, żółty, zielony, niebieski, czerwony, czarny dobrał odpowiednie symbole PCS. Następnie uczeń dobiera odpowiednie wyrazy – nazwy kolorów.
Czynności ucznia: do podanych wyrazów dobiera symbole PCS i wyrazy.

7. Układanie zdań.
Czynności nauczyciela:układa przed uczniem przedmioty: mazak, pomidor, cytryna, pilot, kubek, doniczka. Nazywa głośno przedmioty i określa ich kolor. Objaśnia wykonanie zadania: należy znaleźć odpowiednie dokończenie kolejnych zdań (paski zdań są rozcięte). Podpowiedzią są kolory przedmiotów.
Mazak jest / niebieski.
Pomidor jest / czerwony.
Cytryna jest / żółta.
Ogórek jest / zielony.
Pilot jest / czarny.
Kubek jest / biały.
Doniczka jest / zielona.
Jeśli uczeń ma trudności z prawidłowym dopasowaniem zakończenia zdań, nauczyciel pokazuje uczniowi odpowiednie przedmioty i podpowiada, jaki jest ich kolor, pomaga uczniowi ułożyć zdania w całość.
Czynności ucznia: przygląda się przedmiotom. Słucha nazw kolorów, o których mówi nauczyciel.
Następnie układa rozcięte zdania w całość.

8. Prawidłowe posługiwanie się symbolami „TAK” oraz „NIE”.
Czynności nauczyciela:zadaje pytania uczniowi sprawdzając w ten sposób, czy uczeń prawidłowo posługuje się symbolami. Pytania typu:
Czy chcesz pić?
Czy chcesz mandarynkę?
Czy lubisz jeść pizzę?
Czynności ucznia: wskazuje odpowiednie symbole w książce do komunikacji.

9. Nauczyciel dokłada symbole kolorów do książki do komunikacji (celem utrwalania ich na kolejnych zajęciach).

III. Część końcowa

1. Porządkowanie miejsca pracy.
2. Karta pracy „Rysowanie po śladzie” – rysowanie mazakami, których kolory proponuje nauczyciel (sprawdzenie, czy uczeń zapamiętał nazwy kolorów i czy wykonuje zadanie zgodnie z poleceniem).
3. Nagroda za udział w zajęciach.
4. Część relaksacyjna do wyboru przez ucznia: Relaksacyjne masażyki lub malowanie farbami na kartonie metodą dziesięciu placów.
5. Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.