X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39718
Przesłano:

Uczę się i bawię się - scenariusz zajęć dodatkowych z matematyki

Cele:
-pobudzenie motywacji ucznia,
-wskazanie skutecznych sposobów przyswajania i utrwalania wiedzy,
-kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
-rozbudzanie zainteresowania naukami ścisłymi.

Metody pracy:problemowa.

Formy pracy: grupowa.

Środki dydaktyczne: zestawy ZOMETOOL- Creator 3, instrukcja dla grup.

Przebieg zajęć:

1.Nauczyciel podaje temat i cel zajęć. Następnie krótko omawia problem, który ma zostać rozwiązany, podaje zasady pracy oraz dokonuje podziału uczniów na grupy.

2.Nauczyciel rozdaje instrukcje oraz zestawy Zometool-Creator 3. Uczniowie analizują otrzymane zadanie, dyskutują, ustalają sposoby rozwiązania. Dzielą pracę pomiędzy członków grupy.

3.Uczniowie pracują nad realizacją zadania z uwzględnieniem przyjętego przez nich planu pracy. Nauczyciel obserwuje pracę uczniów. W razie potrzeby wyjaśnia wątpliwości, służy radą i pomocą.

4.Uczniowie poszczególnych grup przedstawiają i omawiają wyniki swojej pracy. Nauczyciel kontroluje poprawność wypowiedzi uczniów. W przypadku trudności z prezentacją wyników zadaje dodatkowe pytania, aby prezentacja była całościowa.

5.Samoocena wykonanej pracy. Nauczyciel rozdaje kwestionariusze samooceny. Uczniowie odpowiadają na pytania zawarte w kwestionariuszu. Nauczyciel podsumowuje zajęcia.

Instrukcja
Zadaniem grupy jest wykonanie modelu budowli. Grupa decyduje, jak będzie wyglądać wykonany model. Wszyscy członkowie grupy odpowiadają za podział pracy i za efekty, które grupa uzyska. Na wykonanie całego zadania macie 30 minut. Na prezentację wyników pracy grupy możecie przeznaczyć dodatkowo 2-3 minuty.

Zadania do wykonania:
1.Ustalcie, jak ma wyglądać budowla.
2.Zdecydujcie, jakie wielościany (prostopadłościany, graniastosłupy, ostrosłupy) wykorzystacie jako moduły potrzebne do wykonania waszego projektu.
3.Ustalcie zadania do wykonania dla poszczególnych członków grupy.
4.Zrealizujcie przyjęte ustalenia.
5.Zaprezentujcie pracę pozostałym uczestnikom zajęć.
Podczas prezentacji należy:
-podać nazwę budowli lub powiedzieć, co ona przedstawia,
-omówić wielościany, które wykorzystaliście jako moduły do wykonania projektu,
-powiedzieć, co wam pozwoliło na uzyskanie końcowego efektu.

Kwestionariusz samooceny
1.Czy aktywnie uczestniczyłeś w realizacji zadania? Podkreśl wybraną odpowiedź.
Tak NIE
2.Czy wykorzystałeś wiedzę o wielościanach w trakcie realizacji zadania? Podkreśl wybraną odpowiedź.
Tak NIE
3.Czego nauczyłeś się w trakcie pracy?
........................................
4.Co było dla Ciebie w trakcie pracy:
najłatwiejsze........................................
najtrudniejsze........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.