X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39710
Przesłano:

Nasze emocje - konspekt zajęć z elementami arteterapii

Temat: Nasze emocje.

Cele:
Wychowawcze:
• doskonalenie umiejętności nazywania, rozpoznawania i pokazywania
emocji,
• kształtowanie umiejętności wyrażania swoich emocji w sposób twórczy.
Poznawcze:
• wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.
Cele sformułowane w języku ucznia:
• utrwalisz nazwy różnych emocji,
• będziesz potrafił rozpoznać i nazwać różne emocje.
Kryteria sukcesu:
• wymienisz co najmniej dwie różne emocje.

FORMY PRACY:
• indywidualna, grupowa, w parach.
METODY:
• słowna, pokaz, praktycznego działania, elementy pedagogiki zabawy i arteterapii.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• farby, arkusze szarego papieru, kostka z emocjami, motek włóczki, etykiety z emocjami, drzewo z szarego papieru na drewnianym stelażu – przygotowane wcześniej, kartki z niedokończonymi zdaniami, pocięte „buźki” z emocjami, papierowe okrągłe tacki, kolorowa bibuła, flamastry, kleje, magnetofon.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie, wstęp – odczytanie wiersza wprowadzającego do zajęć (W. Gellner „Zły humorek”), przedstawienie tematu zajęć, celów oraz kryteriów sukcesu.
2. Przedstawienie i zaakceptowanie przez wszystkich kontraktu/zasad obowiązujących podczas zajęć.
3. „Pajęczyna” - zabawa integracyjna w kręgu –– rzucanie do siebie motkiem włóczki – wypowiedzi na temat swojego samopoczucia.
4. Krótkie wyjaśnienie znaczenia słowa „emocje” (dostosowane do możliwości dzieci). Poproszenie o podawanie przykładów. Przyklejanie etykiet z nazwami emocji na „drzewie emocji”.
5. „Kostka emocji” – zabawa w kręgu - rzucanie do siebie dużą kostką z buźkami przedstawiającymi różne emocje – podejmowanie prób rozpoznawania i pokazywania tych emocji mimiką twarzy.
6. Praca w parach – malowanie farbami na dużych arkuszach papieru emocji (plastyczna interpretacja utworu muzycznego).
7. Praca w dwóch grupach – zabawa dokończ zdanie. Grupy dokańczają zdania oznaczające różne emocje i przyklejają na brystol. Młodsze dzieci układają pocięte puzzle z „buźkami” i doklejają etykiety z nazwami.
8. Praca plastyczna – wykonanie swojej twarzy na papierowej, okrągłej tacce (wykorzystanie różnych materiałów: włóczka, bibuła, kolorowy papier). Młodsze dzieci dostają do przyklejenia gotowe elementy.
9. Zakończenie i podsumowanie zajęć. Odniesienie się do kryteriów sukcesu. Dzieci wymieniają poznane na zajęciach emocje. Ekspozycja/zawieszanie wykonanych prac na przygotowanych sznurkach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.