X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3959
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ułożenie fragmentów listu w logicznej kolejności. Dobieranie reakcji językowej do wypowiedzi - plan lekcji języka angielskiego w klasie trzeciej

Gimnazjum
-------------------

I.Założenia ogólne

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia: Lyudmyla Karabin

Data: 7.042009

Liczba uczniów: 15 os.

Temat: Ułożenie fragmentów listu w logicznej kolejności. Dobieranie reakcji językowej do wypowiedzi.

Cele lekcji:

Cele ogólne
kształcenie umiejętności komunikowania się, pracy w grupie

Cele operacyjne
Uczeń:
* zna słownictwo niezbędne do zrozumienia fragmentu tekstu oraz funkcje językowe używane w prośbach; proponowaniu pomocy; składaniu życzeń i gratulacji
* wskazuje powody dla których proponowana kolejność listu jest niemożliwa
* rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami listu i funkcje językowe niezbędne do komunikowania się
* potrafi ułożyć fragment listu w takiej kolejności aby powstał logiczny i spójny tekst; wybrać i dopasować odpowiednią reakcję do wypowiedzi

Metody:
• Komunikacyjna
• Ćwiczeniowa

Techniki:
• Wyszukiwanie w tekście związków pomiędzy poszczególnymi częściami
• Dobieranie reakcji do wypowiedzi
• Słuchanie nagrania wypowiedzi i przyporządkowanie każdej wypowiedzi właściwą reakcję
• Przegląd (scanning) banku funkcji językowych używanych w prośbach, proponowaniu pomocy i składaniu życzeń i gratulacji
• Dopasowywanie reakcji do wypowiedzi

Formy pracy:
• Praca z całą klasą (lockstep);
• Praca indywidualna
• Praca w parach

II.Przebieg lekcji:

1. Powitanie
Sprawdzanie zadania domowego

2. Rozgrzewka językowa:
Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie angielskich przysłówków wskazujących kolejność zdań takich jak: first – po pierwsze, najpierw; then – wtedy, wówczas; later – później; after that – potem; finally – w końcu; in conclusion - podsumowując oraz pytających wyrazów typu: kto? Co? itd.

3. Praca z tekstem
a) Ćwiczenie na układanie fragmentów tekstu w kolejności
Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się ze 4 wskazówkami dotyczącymi wykonania zadania, przeczytanie fragmentów listu i ułożenie w kolejności , a następnie prosi o przeczytanie wskazówki 5 i dokończenie wykonywania zadania egzaminacyjnego polegającego na wybieraniu właściwej odpowiedzi
A: d-c-a-e-b; B: c-d-a-b-e; C: d-b-c-e-a ( ciąg A jest poprawny)
b) Dobieranie reakcji do wypowiedzi
Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się ze wskazówką do danego zadania, a następnie o przeczytanie pytań z zadania egzaminacyjnego, zasłaniając odpowiedzi, napisaniu możliwych odpowiedzi i porównanie swoich pomysłów w parach.
Nauczyciel nadzoruje pracę, pomagając uczniom indywidualnie.
Następnie uczniowie wykonują zadanie egzaminacyjne polegające na przyporządkowaniu każdej wypowiedzi właściwej reakcji
c) Test wyboru
Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się ze wskazówką do danego zadania i pytaniami, których nie należy mylić, przeczytanie odpowiedzi podanych w zadaniu egzaminacyjnym i pracując w parach o dopisanie do każdej z nich pytania lub wypowiedzi, która mogłaby ją poprzedzać.
Nauczyciel nadzoruje pracę, pomagając uczniom indywidualnie.
Następnie uczniowie wykonują zadanie egzaminacyjne polegające na wysłuchaniu krótkich wypowiedzi i przyporządkowaniu każdej właściwej reakcji.

4.Ćwiczenie umiejętności właściwego reagowania językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych
Nauczyciel prosi uczniów o przejrzenie banku funkcji językowych używanych w prośbach; proponowaniu pomocy; składaniu życzeń i gratulacji, a następnie o wybranie odpowiedniej reakcji na każdą z poniższych wypowiedzi, posłuchanie i sprawdzenie.
Następnie uczniowie wykonują zadanie polegające na dopasowaniu reakcji do wypowiedzi.

5.Zadanie domowe
Nauczyciel prosi uczniów o napisanie pięciu krótkich sytuacji na zadane tematy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.