X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39581
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta "Bezpieczeństwo w Internecie". Ewaluacja w szkole

Przedmiot ewaluacji:
Działania szkoły związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w obszarze korzystania z mediów społecznych Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

Cele ewaluacji:
1. Uzyskanie informacji, jakie działania profilaktyczne są podejmowane w naszej szkole, aby uczniowie właściwie korzystali z Internetu i mediów społecznych?
2. Diagnoza problemów, z jakimi stykają się uczniowie korzystając z Internetu i Mediów społecznościowych.
3. Opracowanie wniosków i rekomendacji służących eliminowaniu wśród społeczności szkolnej zachowań sprzyjających rozpowszechnianiu się zjawiska cyberprzemocy.

Kryteria ewaluacji:
1. Zasady dotyczące bezpiecznego posługiwania się komputerem są znane i akceptowane przez wychowawców, uczniów i ich rodziców.
2. Wychowawcy i specjaliści pedagogiczni podejmują działania profilaktyczne służące przeciwdziałaniu Cyberprzemocy.
3. W zakresie profilaktyki Cyberprzemocy szkoła korzysta z pomocy Policji.

Pytania kluczowe:
1. W jakim wymiarze uczniowie są zaangażowani w komunikację poprzez nowe media?
2. Czy uczniowie potrafią bronić się przed przemocą stosowaną
w Internecie?
3. Z jakimi formami przemocy i agresji spotykają się uczniowie korzystając z Internetu, portali społecznościowych i telefonów komórkowych?
4. Jakie formy profilaktyki stosują wychowawcy i specjaliści w celu przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy?
Dobór metod badawczych:
1. Ankieta dla wychowawców klas 5-7.
2. Ankieta dla uczniów wybranych losowo, klas 6 i 7.
3. Ankieta dla rodziców badanych uczniów.

ANKIETA DLA UCZNIÓW NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE

Witaj ! Chcielibyśmy poznać Twoją opinię dotyczącą zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z komputera i Internetu. Dlatego prosimy o odpowiedz na kilka pytań zawartych w ankiecie. Twoje szczere odpowiedzi są dla nas ważne. Swoją odpowiedź podkreśl.

1. Ile godzin dziennie spędzasz przed komputerem?
A. Mniej niż 1 godzinę
B. 1 godzinę
C. 2 godziny
D. Więcej niż 3 godziny
2. Czy rodzice interesują się sposobem spędzania czasu przez Ciebie przed komputerem?
A. Tak
B. Nie
C. Czasami
3. Czy kiedykolwiek byłeś straszony, ośmieszony lub nękany w sieci?
A. Tak
B. Nie
C. Raz się zdarzyło
4. Co robisz w sytuacji, gdy ktoś zagraża Twojemu bezpieczeństwu w sieci? ( można zaznaczyć więcej odpowiedzi)
A. Nie zdarzyła mi się taka sytuacja
B. Nic nie robię
C. Mówię o tym rodzicom
D. Radzę się koleżanki /kolegi
E. Mówię o tym w szkole
F. Inne ( jakie ?) ........................................
5. Z jakimi formami przemocy i agresji spotykałeś się korzystając z Internetu, portali społecznościowych i telefonów komórkowych? ( można zaznaczyć więcej odpowiedzi)
A. Nie spotkałem się
B. Ośmieszenie i wyszydzanie
C. Wyzwiska i obelgi
D. Hejty
E. Oszustwa
F. Obrażanie
G. Inne ( jakie ?) ........................................
6. Jakie działania podejmuje szkoła, aby wzmocnić Twoje bezpieczeństwo w świecie wirtualnym? ( można zaznaczyć więcej odpowiedzi)
A. Pogadanki na ZZW
B. Pogadanki na lekcjach informatyki
C. Pogadanki psychologa i pedagoga szkolnego
D. Apele profilaktyczne
E. Spotkania z Policjantem
F. Warsztaty profilaktyczne dotyczące Cyberprzemocy
G. Spektakle profilaktyczne
H. Inne ( jakie ?) ........................................

ANKIETA DLA RODZICÓW NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA ICH DZIECI W INTERNECIE

Dzień dobry! Chcielibyśmy poznać pani/pana opinię dotyczącą zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z komputera i Internetu. Prosimy o podkreślenie wybranej odpowiedzi.

1. Ile godzin dziennie spędza przed komputerem pana/pani dziecko?
A. Mniej niż 1 godzinę
B. 1 godzinę
C. 2 godziny
D. Więcej niż 3 godziny
2. Czy wie pan/pani w jaki sposób dziecko wykorzystuje komputer?
A. Tak
B. Nie
C. Częściowo
3. Czy kiedykolwiek pana/pani dziecko było straszone, ośmieszone lub nękane w sieci?
A. Tak
B. Nie
C. Raz się zdarzyło
4. Co robi pan/pani w sytuacji, gdy ktoś zagraża bezpieczeństwu dziecka w sieci?
........................................
........................................
........................................
5. Z jakimi formami przemocy i agresji spotykało się pana/pani dziecko, korzystając z Internetu, portali społecznościowych i telefonów komórkowych? ( można zaznaczyć więcej odpowiedzi)
A. Nie spotkało się
B. Ośmieszenie i wyszydzanie
C. Wyzwiska i obelgi
D. Hejty
E. Oszustwa
F. Obrażanie
G. Inne ( jakie ?) ........................................
6. Jakie działania podejmuje szkoła, aby wzmocnić bezpieczeństwo pana/pani dziecka w świecie wirtualnym? ( można zaznaczyć więcej odpowiedzi)
A. Pogadanki na ZZW
B. Pogadanki na lekcjach informatyki
C. Pogadanki psychologa i pedagoga szkolnego
D. Apele profilaktyczne
E. Spotkania z Policjantem
F. Warsztaty profilaktyczne dotyczące Cyberprzemocy
G. Spektakle profilaktyczne
H. Inne (jakie?)........................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

ANKIETA DLA WYCHOWAWCÓW NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W INTERNECIE

Prosimy o podkreślenie wybranej odpowiedzi.
1. Czy miał pan/pani zgłoszenie od uczniów dotyczące zastraszania, ośmieszania lub nękania w sieci?
A. Tak
B. Nie
2. Co robi pan/pani w sytuacji, gdy uczniowie zgłaszają zagrożenia bezpieczeństwa w sieci?
A. Nie podejmuję działań – to sprawa rodziców
B. Zgłaszam problem do pedagoga szkolnego
C. Proszę o pomoc nauczyciela informatyki
D. Kontaktuję się z rodzicami
E. Zgłaszam sprawę na Policję
F. Inne (Jakie?)........................................
3. Jakie formy cyberprzemocy zgłaszali uczniowie?
A. Nie zgłaszali
B. Ośmieszenie i wyszydzanie
C. Wyzwiska i obelgi
D. Hejty
E. Oszustwa
F. Obrażanie
G. Inne ( jakie ?) ........................................
4. Jakie działania podejmuje szkoła, aby wzmocnić bezpieczeństwo uczniów w świecie wirtualnym? ( można zaznaczyć więcej odpowiedzi)
A. Pogadanki na ZZW
B. Pogadanki na lekcjach informatyki
C. Pogadanki psychologa i pedagoga szkolnego
D. Apele profilaktyczne
E. Spotkania z Policjantem
F. Warsztaty profilaktyczne dotyczące Cyberprzemocy
G. Spektakle profilaktyczne
Inne ( jakie ?) ........................................
5. Jakie działania ( oprócz w/w) podejmuje pan/ pani, aby wzmocnić bezpieczeństwo uczniów swojej klasy w świecie wirtualnym?
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.