X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39545
Przesłano:

Główne metody, które warto stosować z uczniem zdolnym

Metody aktywizujące, zachęcające do dostrzegania i rozwiązywania problemów i podejmowania własnych działań samokształceniowych:
• metody poszukujące: metoda problemowa i jej odmiany, problemy otwarte i zamknięte, problemy intelektualne i społeczno – moralne oraz problemy teoretyczne i praktyczne;
• metody heurystyczne,np. burza mózgów czy synektyka /Synektyka jest metodą twórczego rozwiązywania problemów, która wykorzystuje zdolność i pojemność ludzkiego umysłu do łączenia razem na pozór niepowiązanych ze sobą elementów, co z kolei motywuje umysł do poszukiwania nowych idei i rozwiązań w wybranym przez nas problemie. Twórcą synektyki jest W.J.J. Gordon, który "odkrył" na nowo myślenie metaforyczne. Według Gordona jest to technika, która pozwala na uzyskanie nowej perspektywy myślenia. Jest to zjawisko charakterystyczne dla ludzi twórczych/;
• metody rozwijające myślenie konwergencyjne/Myślenie konwergencyjne przydaje się wtedy, gdy wiadomo, że problem posiada jedno właściwe rozwiązanie/,uczące myślenia algorytmicznego, dyscypliny, dokładności i systematyczności;
• techniki szybkiego uczenia, np. szybkiego czytania;
Metody rozwijające umiejętności komunikacyjno – społeczne:
• metody praktyczne; np. metoda projektów, metody zadaniowe, metody integracyjne i uczące współpracy, gry dydaktyczne,
• dyskusje uczące doboru trafnych argumentów oraz szacunku do innych osób,
• trening twórczości integrujący w sobie wiele różnorodnych metod heurystycznych.
Metody umożliwiające ekspresję ucznia w wybranych przez siebie dziedzinach oraz gwarantujące poznanie i zrozumienie osób wybitnych i ich dokonań. Metody te kształtują system wartości, poczucie estetyki oraz umożliwiają znalezienie inspiracji i mistrzów:
• metody waloryzacyjne, zarówno ekspresyjne/np. Inscenizacje,symulacje, drama, metody wykorzystujące środki plastyczne lub muzyczne itp./, jak i impresyjne /np. udział w przedstawieniach, wystawach, spotkaniach z pisarzami, muzykami itp./.
Metody ewluacyjne, które pozwalają na dokonywanie samooceny podejmowanych i zrealizowanych zadań, konstruktywną ocenę działań innych osób oraz przyjmowania oceny od innych osób, w szczególności rówieśników.

Danuta Gargaś

Opracowano na podstawie:
1. Fechner -Sędzicka J., Model pracy z uczniem zdolnymw szkole podstawowej.Jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej? ORE, Warszawa 2012,
2. Limont W., Ciesielska J., JastrzębskaD., Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach uczniów zdlnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. ORE, Warszawa 2012
Jastrzębia, styczeń 2019

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.