X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39525
Przesłano:

Test: Życie i działalność Józefa Piłsudskiego

TEST; ŻYCIE I DZIAŁALNOŚC MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”

1.Podaj datę i miejsce urodzenia Józefa Piłsudskiego.
--------------------------------------------------------------
2.Napisz, jaki był powód zesłania Józefa Piłsudskiego na Syberię?
---------------------------------------------------------------------------------
3.Podaj nazwę organizacji, która redagowała pismo „Robotnik”.
----------------------------------------------------------------------------------
4.Wymień nazwy miejscowości, w których była drukowana ta gazeta.
----------------------------------------------------------------------------------
5.Po aresztowaniu w 1900 r. Józef Piłsudski był przetrzymywany:
/ podkreśl poprawną odpowiedź /
A/ XI pawilonie warszawskiej cytadeli.
B/ X pawilonie warszawskiej cytadeli.
C/ IX pawilonie warszawskiej cytadeli.
6.Dlaczego Piłsudskiemu przerwano wyrok i skierowano go na obserwację do szpitala w Petersburgu?
----------------------------------------------------------------------------------
7.W którym roku PPS powołała do życia Organizację Bojową?
---------------------------------------------------------------------------------
8.Jaki był cel działania OB.-PPS?
----------------------------------------------------------------------------------
9.Działaniami OB. kierowali: /wybierz poprawną odpowiedź /
A/Walery Sławek,Józef Piłsudski.
B/Aleksander Prystor,Józef Piłsudski.
C/ Aleksander Prystor, Walery Sławek.
10.Podaj nazwę organizacji o charakterze wojskowym, która została utworzona w Galicji.-----------------------------------------------------------
11.Jak nazywał się Komendant Główny Związku Walki Czynnej i Strzelca?-------------------------------------------------------------------------

12.Uzupełnij:
6.......... 1914r. nastąpił wymarsz pierwszej.....................................,
liczący ok................... żołnierzy.
13.Do Kielc oddziały dotarły: /podkreśl poprawną odpowiedź /
A/ 6.VIII.1914r.
B/ 12.VIII.1914r.
C/ 10.VIII. 1914r.
14.Wyjaśnij pojęcie: „kryzys przysięgowy”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
15.Podaj nazwy obozów,w których internowano odmawiających przysięgi żołnierzy I i III Brygady.
-------------------------------------------------------------------------------------
16.Piłsudskiego w więzieniu w Magdeburgu uwięzili: /podkreśl poprawną odpowiedź /
a/ Rosjanie
B/ Niemcy
17.Uzupełnij:
J.Piłsudski został mianowany przez Radę Regencyjną....................
....................................... do czasu zwołania sejmu.
18.Podaj nazwę miasta, w którym podpisano pokój z Rosją Radziecką.------------------------------------------------------------------------------------
19.Kto wręczył Piłsudskiemu buławę marszałkowską?
-----------------------------------------------------------------------------------
20.Podaj nazwisko pierwszego prezydenta Polski.
---------------------------------------------------------------------------------
21.Gdzie zamieszkał Marszałek po wycofaniu się z czynnego życia politycznego?-------------------------------------------------------------------
22.Kiedy doszło do „zamachu majowego”? /podkreśl poprawną odpowiedź/
A/1925r.
B/1926r.
C/1927r.
23.Po zamachu do dymisji podał się: /podkreśl poprawną odpowiedź/
A/ rząd S.Wojciechowskiego i prezydenta W.Witosa
B/ rząd W.Witosa i prezydenta S. Wojciechowskiego

24.Walki uliczne w maju 1926 r. spowodowały śmierć: /podkreśl poprawną odpowiedź/
A/379 ludzi
B/397 ludzi
C/377 ludzi
25.Uzupełnij: Zgromadzenie Narodowe to.................... i ....................
26.Podaj datę śmierci J.Piłsudskiego.----------------------------------------
27.Gdzie pochowano serce Marszałka?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.Dlaczego Piłsudski przeszedł z katolicyzmu na protestantyzm?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.Wymień nazwy trzech miast, w których mieszkał J.Piłsudski.
---------------------------------------------------------------------------------30.Kto ofiarował marszałkowi domek w Sulejówku?---------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.Marszałek dużo podróżował, jakie kraje odwiedził, wybierz poprawną odpowiedź:
A/Grecja, Egipt, USA, Hiszpania.
B/Egipt, Japonia, Grecja, USA.
C/Hiszpania, Japonia, USA, Egipt.
32.Gdzie obecnie znajduje się trumna marszałka?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.