X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39518
Przesłano:

Projekt dydaktyczno-wychowawczy w ramach aktywizacji zawodowej uczniów z niepełnosprawnością umysłową

Projekt dydaktyczno – wychowawczy w ramach aktywizacji zawodowej uczniów z niepełnosprawnością umysłową w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy Dni Przedsiębiorczości

Dni Przedsiębiorczości organizowane były przede wszystkim w klasach Przysposabiających do Pracy, a także w klasie gimnazjum SOSZW. W ciągu roku szkolnego dni te miały różny charakter dydaktyczny i wychowawczy.
Myślą przewodnią przeprowadzonych zajęć było zwrócenie uwagi na treści programowe wspomagania i ukierunkowania rozwoju ucznia, jego kreatywności, kształcenia osobowości połączonej z konsekwentnym egzekwowaniem wypełniania obowiązków.
Dni Przedsiębiorczości skierowane były bezpośrednio do uczniów, rodziców i szerokiego otoczenia ucznia: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.
Ważne było większe uświadomienie rodziców w zakresie aktywizacji zawodowej ich dzieci poprzez przekazanie im odpowiedniej wiedzy w kontaktach indywidualnych. Przekazywanie ulotek, zamieszczanie informacji w „Kąciku dla Rodziców” oraz umożliwienie obserwacji zajęć to podstawowe formy, podczas których mogli zobaczyć, jakie umiejętności zdobywały ich dzieci.
Cele ogólne:
Tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu określonych działań w celu poszukiwania pracy, kształtowanie kreatywności, rozwijanie zainteresowań.
Kształtowanie wytrwałości w pracy.
Wdrażanie uczniów do samopoznania, kształtowanie kreatywności, rozwijanie zainteresowań.
Kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron.
Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie.
Wyrabianie szacunku dla samego siebie.
Planowanie własnego rozwoju.
Zdobywanie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy.
Zdobywanie umiejętności autoprezentacji.
Poznawanie lokalnego rynku pracy.
Cele operacyjne - Uczeń:
Czynnie uczestniczy w pracach porządkowych.
Pełni funkcje kelnera na uroczystościach.
Wie jaka jest rola wolontariusza.
Ma poczucie sprawczości.
Czerpie radość z wykonania zadania.
Zna cel wykonywanej pracy, jej wartość.
Okazuje zadowolenie z wykonanej pracy.
Umie określić wartość pracy swojej i innych.
Jest punktualny, powierzone zadania doprowadza do końca, jest wytrwały, chętny do niesienia pomocy.
Formy:
- zajęcia praktyczne,
- zajęcia warsztatowe,
- akcje charytatywne,
- spotkania z ciekawymi ludźmi, przedsiębiorcami (wycieczki do zakładów pracy),
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Aktywizacji Zawodowej

Zajęcia praktyczne – poprzez kształtowanie określonych umiejętności – dały szansę na wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole oraz lepsze przygotowanie młodzieży do podjęcia pracy.
Ewaluacja - po zajęciach uczniowie:
- znają siebie, swoje mocne i słabe strony,
- zdobywają wiedzę, informacje o różnych zawodach,
- poznają środowisko pracy, zadania związane z wykonywanymi zawodami,
- poznają rynek pracy,
- potrafią zaprezentować siebie i swoje umiejętności,
- zdobywają umiejętność komunikowania się z ludźmi.
Zajęcia praktyczne – poprzez kształtowanie określonych umiejętności – dały szansę na wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole oraz lepsze przygotowanie młodzieży do podjęcia pracy.
Linki do stron internetowych z przeprowadzonych zajęć:

http://soszwdl.szkolnastrona.pl/art,341,zawod-czy-hobby-spotkanie-z-pszczelarzem-debowa-laka-20-09-2017
http://soszwdl.szkolnastrona.pl/art,389,ida-ida-swieta-sa-juz-bardzo-blisko
http://soszwdl.szkolnastrona.pl/art,395,dni-przedsiebiorczosci-spotkanie-z-hafciarka-10-01-2018
http://soszwdl.szkolnastrona.pl/art,404,dni-przedsiebiorczosci-dzien-herbaty-debowa-laka-27-02-2018
http://soszwdl.szkolnastrona.pl/art,407,dni-przedsiebiorczosci-z-najlepszymi-zyczeniami-z-okazji-dnia-kobiet-debowa-laka-07-03-2018
http://soszwdl.szkolnastrona.pl/art,447,podziekowanie-stowarzyszenia-hospicjum-swiatlo-czerwiec-2018
http://soszwdl.szkolnastrona.pl/art,362,dni-przedsiebiorczosci-debowa-laka-10-2017
http://soszwdl.szkolnastrona.pl/art,359,kupuj-rozsadnie-hipermarket-tesco-wabrzezno-19-10-2017
http://soszwdl.szkolnastrona.pl/art,428,wycieczka-zawodowa-towimor-s-a-torun-09-05-2018
http://soszwdl.szkolnastrona.pl/art,265,aktywizacji-zawodowej-debowa-laka-1-03-2017r
http://soszwdl.szkolnastrona.pl/art,69,w-aptece
http://soszwdl.szkolnastrona.pl/art,204,uczniowi-we-wroniu
http://soszwdl.szkolnastrona.pl/art,213,zajecia-konsumenckie-8-listopada-2016-roku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.