X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39488
Przesłano:
Dział: Języki obce

Opis lustracji i odpowiadanie na pytania. Język angielski - konspekt lekcji otwartej

Cele ogólne:
- rozwijanie strategii egzaminacyjnych: umiejętność przewidywania pytań egzaminatora
- powtórzenie struktur czasów teraźniejszych Present Simple/Continuous
- rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania w czasach teraźniejszych
- rozwijanie umiejętności relacjonowania w czasach Past Simple/Continuous
- kształcenie umiejętności komunikacji
- umiejętnie dobieranie adekwatnego słownictwa do opisu postaci, miejsca, czynności i
Emocji

Cele dla obserwatora:
- wykorzystanie aplikacji mobilnej mentimeter.com w nauce języka obcego i uzyskiwaniu
informacji zwrotnej
- udzielanie i uzyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów, wykorzystanie
elementu niespodzianki
- organizowanie zajęć w oparciu o pracę w grupach

Uczeń:
- dokonuje pełnego opisu ilustracji na egzaminie
- potrafi udzielić odpowiedzi adekwatnie do charakteru pytania odnosząc się bądź to do
ilustracji bądź własnych doświadczeń
- uczeń potrafi krótko zrelacjonować wydarzenie związane z jego doświadczeniami
- uczeń potrafi przewidzieć pytania egzaminatora do materiału stymulującego
- uczeń potrafi zadać pytania w czasach teraźniejszych
- uczeń potrafi dobrać adekwatne słownictwo związane z opisem postaci, miejsca, emocji
oraz wykonywanych czynności ( wszystkie działy tematyczne a w szczególności Człowiek i
Dom)
- uczniowie dzielą się pracą i dobierają sobie role pełnione w grupie i zadania

Formy pracy:
praca w grupach

Metody:
aktywizująca: praca w grupach , obsługa aplikacji mobilnej: mentimeter.com (dla nauczyciela) /menti.com (dla ucznia)

Pomoce dydaktyczne:
karta pracy (dla ucznia)
tablica interaktywna
tablica zwykła
aplikacja mobilna : mentimeter.com / menti.com
ilustracje zaczerpnięte z darmowej strony internetowej pixabay
karteczki z przypisanymi rolami

Przebieg lekcji:
1. Nauczyciel zapisuje temat na tablicy i zapoznaje uczniów z celem lekcji
2. Nauczyciel zadaje pytanie: „Co wiemy o zadaniu 2 na egzaminie ustnym?”
Nauczyciel zapisuje w formie uproszczonej na tablicy przypomniane informacje:
Opis ilustracji – niezbędne elementy: opis osoby, miejsca, czynności, emocji, detali
Opis czynności zawsze w Present Continuous
Trzy pytania do obrazka, których uczeń nie ma w swoim arkuszu: pierwsze odnosi się do obrazka, drugie do ucznia, trzecie do doświadczeń ucznia z przeszłości
3. Uczniowie dzielą się na dwie grupy. Otrzymują listę ról jakie mogą pełnić i rozdzielają je między siebie: Myśliciel, Główny Koordynator, Kontroler czasu, Ekspert Gramatyczny, Ekspert Ortograficzny, Ekspert IT. Jeśli grupa jest 5-osobowa Główny Koordynator będzie również ekspertem IT, odpowiedzialnym za wprowadzanie tekstu do aplikacji lub Ekspert Gramatyczny może być również Ortograficznym.
4. Nauczyciel informuje, że wszystkie zadania do końca lekcji będą wykonywać w ustalonych grupach oraz, że będą pracować w aplikacji mobilnej mentimeter.com/menti.com .
5. Nauczyciel wyświetla pierwsze zdjęcie ze swojej prezentacji na tablicy interaktywnej. Prosi uczniów o wejście w aplikację menti.com i wprowadzenie odpowiedniego kodu.
Uczniowie wykonują pierwsze zadanie polegające na wprowadzeniu w formie chmury wyrazowej 10 słów kluczowych dla ilustracji oraz 1 niezwiązanego z ilustracją. Po upływie wyznaczonego czasu odpowiedzi uczniów są prezentowane na tablicy interaktywnej. Grupa przeciwna wyszukuje niepasujące słówko.
6. Nauczyciel wyświetla kolejną prezentację. Każda grupa ma za zadanie dokonać opisu
ilustracji według ustalonego porządku – opis postaci, miejsca, czynności, emocji,
detali. Koordynatorzy grup prezentują swoje prace. Nauczyciel zaznacza na tablicy na
wcześniej przygotowanej tabeli czy prace wypełniają podane kryteria:
- opis osoby
- opis miejsca
- opis czynności w czasie present continuous
- opis emocji
- opis detali
- poprawność gramatyczna
7. Nauczyciel wyświetla inne zdjęcia. Tym razem zadaniem grup jest opracować pytania
do ilustracji, których mogliby się spodziewać na egzaminie pamiętając o ich innym
charakterze:
- pierwsze ma się odnosić do obrazka – czas teraźniejszy
- drugie skierowane jest do ucznia- czas teraźniejszy
- trzecie dotyczy doświadczeń ucznia z przeszłości – czas przeszły
Uczniowie wprowadzają do aplikacji swoje propozycje pytań co pozostali mogą
śledzić na tablicy interaktywnej. Wspólnie z nauczycielem omawiają poprawność i
prawdopodobieństwo pytań. Nauczyciel prosi grupy by przygotowały odpowiedzi na
pytania ułożone przez drugą grupę. Po wyznaczonym czasie prezentują swoje
odpowiedzi. Nauczyciel ocenia czy grupy wypełniły podane kryteria.

8. Każda grupa otrzymuje zestaw : obrazek w aplikacji pod podanym kodem, kod QR do zeskanowania skrywający 10 pytań a także kartę pracy. Zadaniem uczniów jest wykonać złożone zadania w zespołach. Muszą opracować :
- chmurę 15tu kluczowych słów do obrazka, w której ukryją dwa niezwiązane z
obrazkiem
- pełny opis ilustracji
- zeskanowanie kodu QR i wybranie spośród 10 ukrytych pytań tych które będą
adekwatne do ich obrazka.
- przygotowanie odpowiedzi na te pytania
9. Uczniowie prezentują swoje prace po upływie wyznaczonego czasu. Nauczyciel
sprawdza czy zadanie zostało w pełni wykonane z zachowaniem wymaganych
kryteriów.
10. Nauczyciel prosi każdego ucznia by zajrzał pod spód swojego krzesełka. Czeka tam na
niego ukryta niespodzianka i 1 pytanie związane z lekcją.
11. Nauczyciel prosi uczniów o wzięcie udziału w głosowaniu w aplikacji w celu
uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej zadania 2 z arkusza ustnego na egzaminie.
Zebrane informacje posłużą do zaplanowania kolejnych działań w celu ćwiczenia
wymaganych umiejętności w obrębie tego typu zadania.
12. Nauczyciel podsumowuje zajęcia i pyta uczniów czy i w jaki sposób praca w grupach
była dla nich pomocna.

Załączniki:
- karta pracy dla zespołów
- brak przewidywanych odpowiedzi ucznia gdyż wszystkie zadania zespołowe mają
charakter otwarty
- pytania, które na koniec lekcji będą jej podsumowaniem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.