X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39486
Przesłano:

Metody realizowania zadań doradcy zawodowego

Metody realizowania zadań doradcy zawodowego
Każdy szkolny doradca zawodowy musi sobie sam opracować odpowiednią strategię pracy oraz dobrać odpowiednie metody, formy pracy dla poszczególnych grup wiekowych.
Oto niektóre z metod, którymi posługuje się specjalista:
- zajęcia warsztatowe
-metoda SWOT
- gry dydaktyczne: symulacyjne, dydaktyczne
- burza mózgów
- dyskusja dydaktyczna
- metoda projektów
- metoda sytuacyjna itp.
Istotnymi metodami działania w pracy doradców zawodowych są:
rozmowa indywidualna (metoda bezpośrednia) i praca z grupą (metoda pośrednia) .
Do ciekawszych form prowadzenia zajęć z orientacji i poradnictwa zawodowego należą:
- lekcje zawodoznawcze prowadzone metodami aktywizującymi uczniów,
- wycieczki zawodoznawcze (do zakładów pracy w celu poznania środowiska pracy
i poznanie praktycznych aspektów wykonywania danego zawodu),
- spotkania zawodoznawcze (np. z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych lub centrum informacji zawodowej),
- konsultacje zawodoznawcze,
- zespoły zawodoznawcze,
- konkursy zawodoznawcze,
- kąciki informacji zawodowej,
- koła zainteresowań,
- prowadzenie tzw. zeszytów i teczek zawodoznawczych,
- badania /diagnoza/ zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole,
- zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju
i kariery zawodowej,
- zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój zawodowy i karierę zawodową,
- zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
i współdziałania,
- zajęcia warsztatowe uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych /CV, list motywacyjny/,
- zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji
i rozmowy wstępnej /kwalifikacyjnej/ z pracodawcami,
- zajęcia warsztatowe służące zapoznaniu z obowiązującym prawem pracy,
- gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej /o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni/
w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych,
- spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców/,
- spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/,
- tworzenie informacji o lokalnych firmach i pracodawcach,
- tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym (pedagogiem szkolnym) na terenie szkoły,
- ankiety i kwestionariusze, psychozabawy (wspomagają poznanie siebie i skłaniają
do zastanowienia się nad swoimi predyspozycjami zawodowymi, cechami .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.