X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39478
Przesłano:

Plan pracy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematki

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI
dla uczeniów klasy 7 - 1 h/tygodniowo
CELE OGÓLNE
- przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły,
- ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki,
- uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych,
- wyrobienie poczucia własnej wartości,
- umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.
CELE SZCZEGÓŁOWE
- rozwijanie sprawności rachunkowej (cztery działania matematyczne);
- kształcenie umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych;
- doskonalenie umiejętności obliczania pół trójkątów i czworokątów;
- zapoznanie z podstawowym słownictwem związanym z figurami przestrzennymi;
- kształcenie umiejętności obliczania pola powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupów;

TEMATYKA ZAJĘĆ:
1. Ułamki i procenty.
2. Działania na liczbach wymiernych.
3. Wyrażenia algebraiczne i równania.
4. Pole powierzchni całkowitej figur płaskich i przestrzennych.
5. Gry i zabawy dydaktyczne.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
-karty pracy;
-plansze, krzyżówki;
-przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć;
- pomoce dydaktyczne (bryły, siatki brył, szkielety brył, plansze, kostki matematyczne, przybory geometryczne).

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Metody pracy:
metody oparte na pomocach naukowych;
metody praktyczne, ćwiczeniowe dostosowane do tempa pracy i stopnia trudności;
metody aktywne – nauka przez zabawę.

Formy pracy
indywidualna, nauka przez zabawę;
EWALUACJA
- wyrównanie braków z lat poprzednich;
- przyswojenie bieżącego materiału;
- większa aktywność na lekcjach matematyki;
- podwyższenie ocen ze sprawdzianów;
- zadowolenie uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.