X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39465
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

CELE I ZAŁOŻENIA:

7. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
8. Popularyzacja pieśni i poezji patriotycznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

9. Rozwijanie zamiłowania do śpiewu i poezji.
10. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej.

11. Uświadomienie roli pieśni i poezji patriotycznej w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej.

12. Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka - patrioty poprzez zainteresowanie historią.

ETAPY KONKURSU:

2. Przeprowadzenie eliminacji szkolnych – wyłonienie zwycięzców, którzy wezmą udział
w uroczystym finale.
2. Przesłanie karty zgłoszenia do dnia na adres szkoły:

TERMIN I MIEJSCE FINAŁU:

KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW:

1. Dobór repertuaru 0 - 10 pkt
2. Prezentacja utworów 0 - 10 pkt
3. Ogólny wyraz artystyczny 0 - 10 pkt
4. Estetyczny i odpowiedni strój 0 - 10 pkt

REGULAMIN KONKURSU

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do dnia r. karty zgłoszenia ( w załączniku).

6. Miejscem konkursu jest

7. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.

8. Przegląd odbędzie się w następujących kategoriach:
-soliści

-zespoły wokalne

-recytatorzy

Każda szkoła wyłania jednego solistę, jednego recytatora, jeden zespół wokalny.

12. Reprezentanci każdej kategorii wykonują jedną pieśń lub jeden wiersz.

13. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, mikrofony, sprzęt odtwarzający.

14. Organizatorzy zapewniają szatnię.

15. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

16. O wszystkich zmianach dotyczących czasu, miejsca i przebiegu konkursu zainteresowani zostaną wcześniej powiadomieni.

17. Dla najlepszych solistów, zespołów i recytatorów przewidziane są nagrody.

18. Opiekunowie zespołów proszeni są o podanie wymagań technicznych w karcie zgłoszenia (mikrofony, wzmacniacze, instrumenty).

KARTA ZGŁOSZENIA

DO

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

6. Imię i nazwisko solisty ........................................

........................................

........................................

7. Prezentowany repertuar solisty ( tytuł pieśni)........................................

........................................

........................................

8. Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu ( opiekunów )........................................

........................................

........................................

9. Pełna nazwa szkoły, dokładny adres, nr telefonu, e-mail........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

10. Wymagania techniczne (np. instrument, ilość mikrofonów, odtwarzanie podkładu muzycznego)

........................................

........................................

........................................

KARTA ZGŁOSZENIA

DO

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

1. Nazwa zespołu wokalnego ( ilość osób)........................................

........................................

........................................

2. Prezentowany repertuar zespołu ( tytuł pieśni)........................................

........................................

........................................

3. Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu ( opiekunów )........................................

........................................

........................................

6. Pełna nazwa szkoły, dokładny adres, nr telefonu, e-mail........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

7. Wymagania techniczne (np. instrument, ilość mikrofonów, odtwarzanie podkładu muzycznego)

........................................

........................................

........................................

KARTA ZGŁOSZENIA

DO

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

3. Imię i nazwisko recytatora ........................................

........................................

........................................

4. Prezentowany repertuar recytatora ( tytuł wiersza)........................................

........................................

........................................

6. Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu ( opiekunów )........................................

........................................

........................................

7. Pełna nazwa szkoły, dokładny adres, nr telefonu, e-mail........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

8. Wymagania techniczne (np. instrument, ilość mikrofonów, odtwarzanie podkładu muzycznego)

........................................

........................................

........................................

Załącznik do regulaminu:

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisany/a ........................................, zamieszkały/a w........................................, ul........................................, niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

........................................(zdjęć) wykonanych na potrzeby Międzyszkolnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej.

.................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.