X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39441
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym dla uczniów klasy VIII "Pewny swojego wyboru, bez stresu idę dalej"

1.Autorzy programu:
a. Wychowawczyni klasy VIII a, nauczycielka wychowania fizycznego, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu
b. Pedagog w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyniu
2. Uzasadnienie celowości wprowadzenia innowacji:
Dla młodego człowieka, który kończy szkołę podstawową niezmiernie ważne jest dokonanie wybory szkoły ponadpodstawowej a co za tym idzie, zawodu. Tylko dokonanie trafnego wyboru może w przyszłości dać młodemu pracownikowi zadowolenie i pozwoli osiągnąć sukces w pracy. Powinna to być nie tylko decyzja przemyślana, ale również przedyskutowana z rodzicami. Warto, aby byłą poparta też badaniem u doradcy zawodowego, co ma na celu diagnozę predyspozycji, uzdolnień i mocnych stron. To wszystko nie jest łatwym zadaniem. Często młody człowiek nie wie co chce robić, nie zna swoim mocnych stron. Do tej decyzji możemy ucznia przygotować. Niezmiernie ważne jest przygotowanie młodego człowieka na zmiany jakie spotka na swojej drodze. Nowe otoczenie często z daleka od domu, nowi znajomi i nauczyciele. Te zmiany na pewno dla większości są nie tylko niewiadomą ale również powodują uczycie lęku czy strachu. Inspiracją do wprowadzenia innowacji pt. „Pewny swojego wyboru, bez stresu idę dalej” stały się rozmowy wychowawcy klasy VIII a z rodzicami uczniów. Opiekunowie podzieli się z wychowawcą obawami swoich dzieci związanymi z wyborem dalszej drogi kształcenia. Zwracali uwagę na lęki dzieci dotyczące zbliżających się w ich życiu zmian, na strach związany ze zmianą szkoły, nauczycieli uczących, z dojazdami do szkół, zamieszkania poza domem rodzinnym z uwagi na podjęcie nauki w szkole programowo wyższej znajdującej się w innej miejscowości niż mieszkają. W związku z powyższym, postanowiono wprowadzić innowację pedagogiczną, która pozwoli nam poszerzając ofertę edukacyjną szkoły wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, przygotować młodego człowieka na nadchodzące zmiany. Innowacja obejmuje też naukę u uczniów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, radzenia sobie ze stresem, a także przygotowanie rodziców do wspierania rozwoju zawodowego swoich dzieci.
Kluczowe znaczenie będą miały zajęcia aktywizujące dla uczniów, szczegółowo zaplanowane dla każdej grupy uczniów. Na nich młodzi ludzie będą mogli zapoznać się m. in. z funkcjonowaniem internatu, bursy, rozkładem jazdy autobusów.
3. Adresaci: uczniowie klasy VIII ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczka w Gostyniu.
4. Rozmiar przestrzenny:
Miejscem realizacji będzie Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu, wizyty w szkołach ponadpodstawowych podczas dni otwartych organizowanych w szkołach, wizyty w internatach, bursach podczas organizowanych przez placówki dniach otwartych, bądź wcześniej umówionych wizytach, wyjście z uczniami na dworzec PKS – nauka odczytywania rozkładu jazdy.
5. Ramy czasowe:
Innowacja trwać będzie od listopada 2018 r. do maja 2019 r.
6. Sposób realizacji:
Innowacja zostanie zrealizowana na zajęciach z wychowawcą, pedagogiem, lekcjach informatyki oraz w formie wizyty w szkołach programowo wyższych, placówkach tj. internaty, bursy, wyjściach np. na dworzec PKS.
7. Zakres treści:
Innowacja obejmuje rozszerzenie zdań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, tj. wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
8. Harmonogram działań:
a. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji na temat ofert szkół ponadpodstawowych i praktyk zawodowych, planowanych działań- zastosowanie Metody webquest
b. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi- udział w dniach otwartych, spotkania z przedstawicielami szkół zarówno uczniów i ich opiekunów
c. Współpraca z kierownikiem internatu, bursy- rozmowy z uczniami mieszkającymi
w internacie, bursie
d. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do nadchodzących zmian w ich życiu- - zajęcia warsztatowe:„Metody radzenia sobie ze stresem” „Sztuka motywacji i pozytywnego myślenia”.
(Metody wykorzystane w pracy z uczniami m.in. warsztat, mini wykład, burza mózgów, praca w grupie, praca indywidualna, dyskusja, demonstracja).
e. Pomoc w opracowaniu dokumentów. Umiejętność korzystania z Internetu w zdobywaniu informacji na temat działalności szkół- redagowanie podania, CV na j. Polskim, informatyce
f. Wybór praktyk zawodowych – przygotowanie do rozmowy, porady indywidualne dla uczniów
g. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci- wykład przeprowadzony przez pracownika PPP w Gostyniu pt. „Jak wspierać rozwój zawodowy swoich dzieci. Motywowanie i aktywizowanie uczniów do wyboru zawodu”, udzielanie porad dla rodziców, indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami, spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klasy VIII
9.Oczekiwane efekty:
-przygotowanie młodzieży do zmian jakie na nich czekają po zakończeniu szkoły podstawowej,
-pozytywne nastawienie na nadchodzące zmiany,
-podniesienie poczucia własnej wartości,
-uświadomienie znaczenia pozytywnego myślenia i motywacji,
-rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach oraz radzenia sobie ze stresem,
-podniesienie umiejętności prawidłowej samooceny, sprawnego komunikowania
i autoprezentacji,
-podniesienie umiejętności przygotowania dokumentów tj. podanie, CV,
-przygotowanie rodziców do wspierania rozwoju zawodowego dzieci.
10.Sprzymierzeńcy:
Rodzice, nauczyciele, dyrekcja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
11.Sposoby oceny:
Opinie uczniów, rodziców.
12.Ewaluacja:
- rozmowa z uczniami,
- rozmowa z rodzicami,
- ankieta wśród uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.