X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39439
Przesłano:

Deszczowa muzyka. Nauka piosenki pt. "Deszczowy berek". Scenariusz lekcji muzyki

Temat lekcji: Deszczowa muzyka. Nauka piosenki pt. „Deszczowy berek”.

Klasa: IV

Cele – uczeń potrafi:
• określić nastrój, tempo i dynamikę wysłuchanego utworu muzycznego;
• zinterpretować utwór muzyczny środkami plastycznymi;
• potrafi zaśpiewać piosenkę pt. „Deszczowy berek”
• zgodnie współpracować w zespole.

Metody pracy:
• rozmowa kierowana,
• słuchanie muzyki,
• śpiewanie,
• improwizacje ruchowe,
• działanie twórcze.

Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
• odtwarzacz CD lub komputer,
• nagranie z odgłosami deszczowej muzyki,
• nagranie piosenki pt. „Deszczowy berek” (muzyka i słowa Jolanta Kucharczyk),
• tekst piosenki pt. „Deszczowy berek”,
• zeszyty,
• białe kartki A4,
• pastele olejne lub farby i pędzle.

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna.

Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjne:
• powitanie uczniów,
• przygotowanie się do lekcji,
• sprawdzenie listy obecności.

2. Wprowadzenie do tematu lekcji:
• wysłuchanie nagrania z odgłosami deszczowej muzyki,
• określenie przez uczniów nastroju, tempa i dynamiki utworu;
• podanie tematu oraz celów lekcji. Zapisanie tematu w zeszytach.

3. Wykonanie prac plastycznych inspirowanych muzyką:
• przygotowanie kartek A4 oraz przyborów do malowania,
• ponowne wysłuchanie nagrania z odgłosami deszczowej muzyki,
• namalowanie ilustracji do wysłuchanego utworu,
• omówienie prac przez uczniów,
• zebranie prac w celu zaprezentowania ich na gazetce klasowej.

4. Nauka piosenki pt. „Deszczowy berek”:
• wysłuchanie piosenki,
• omówienie przez uczniów treści ze szczególnym zwróceniem uwagi na nastrój, tempo i dynamikę,
• nauka piosenki fragmentami,
• wspólne zaśpiewanie utworu w całości.

5. Improwizacje ruchowe:
• pokazanie przez chętnych uczniów za pomocą gestów i ruchów ciała, jakie wykonują zajęcia w domu w deszczową pogodę,
• odgadywanie znaczeń przez pozostałych uczniów.

6. Podsumowanie zajęć:
• rozdanie uczniom tekstów piosenki „Deszczowy berek” i wklejenie ich do zeszytów,
• zaśpiewanie piosenki z podziałem na grupy: I zwrotka: dziewczynki, II zwrotka: chłopcy, III zwrotka oraz refreny: wszyscy razem,
• zadanie pracy domowej – utrwalenie poznanej piosenki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.