X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39289
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan pracy na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w klasach IV-VI

Opracowanie mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka
Plan zajęć wyrównawczych ma umożliwić uczniom biorącym udział w zajęciach uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka i zdobycie nowych. Zakłada opanowanie przez ucznia podstawowych funkcji językowych oraz słownictwa, umożliwiających posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego. Odbiorcami programu są uczniowie klasy IV-VI, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych.
Cele programu
Cele ogólne:
• wyrównanie braków edukacyjnych z języka angielskiego;
• pogłębianie wiedzy językowej;
• przygotowanie uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach życiowych;
• budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami;
• dostarczenie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języka.
Cele szczegółowe:
• rozwijanie sprawności czytania i pisania w języku angielskim;
• rozumienie tekstu mówionego i pisanego;
• zdobywanie wiedzy na temat najpowszechniejszych zwyczajów i norm życia w Wielkiej Brytanii
• skuteczne używanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach w mowie;
• opanowanie umiejętności korzystania ze słownika dwujęzycznego;
• rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy;
• wyrabianie poczucia własnej wartości.
Treści programu
Tematyka leksykalna
a) Człowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania
b) Dom – jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie
c)Życie rodzinne i towarzyskie – członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości
d) Szkoła – przedmioty nauczania, życie szkoły
e) Praca – popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy
f) Żywienie – artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne
g)Zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacja
h)Podróżowanie i turystyka – wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna, orientacja w terenie
i) Kultura – dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestniczenie w kulturze
k) Sport – dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe
l) Zdrowie – higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie
n) Świat przyrody – pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego
o) Elementy wiedzy o świecie i krajach danego obszaru językowego.

Zagadnienia gramatyczne:
Czasownik:
odmiana czasownika w czasie teraźniejszym i przeszłym,
czasowniki regularne, czasowniki nieregularne,
czasowniki złożone, czasowniki modalne,
Podstawowe czasy: Present Simple, Continuous, Past Simple, Future Simple
Przymiotnik i przysłówek
stopniowanie przymiotnika,stopniowanie przysłówka,
Zaimek:
zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze,
zaimki zwrotne, zaimki wskazujące,zaimki pytające,
Przyimek:
Przyimki położenia
Rzeczownik:
liczba mnoga,
policzalne i niepoliczalne
Liczebniki:
główne,porządkowe,
określanie godzin, określanie dat, odległości,ceny,
Przewidywane osiągnięcia
Po zakończeniu zajęć uczeń potrafi:
• zrozumieć proste sytuacje komunikacyjne dotyczące jego osoby;
• zrozumieć krótkie teksty zawierające znane mu słownictwo i struktury lub wsparte ilustracjami;
• uzyskiwać i udzielać informacji dotyczących wybranych sytuacji życia codziennego;
• formułować krótkie wypowiedzi na określone tematy dotyczące jego osoby;
• używać odpowiednich sformułowań przy wyrażaniu powitań, stanów emocjonalnych,
• zrozumieć powszechnie spotykane dokumenty, takie jak rozkład jazdy, menu;
• zrozumieć ogólny sens prostego tekstu adaptowanego, który zawiera znane mu słownictwo lub kontekst;
• zapisać ortograficznie znane mu proste wyrazy;
• napisać proste informacje o sobie;
• wypełnić prosty formularz;
• w miarę poprawnie posługiwać się zakresem struktur gramatycznych na poziomie podstawowym;
• posługiwać się słownictwem strukturami leksykalnymi na poziomie podstawowym;
• korzystać z dostępnych źródeł informacji (np. słowniki, internet).
Ewaluacja programu
Przez cały okres realizacji planu jeden rok szkolny prowadzone będzie monitorowanie i ocenianie wysiłku uczniów oraz ich zaangażowanie w wykonywanie powierzonych im zadań. Metody ewaluacji to : testy gramatyczno- leksykalne, ankieta przeprowadzona wśród uczniów, karty pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.